Primary tabs

ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း ၈ မ်ဳိး

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ပဋိပကၡျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေရွာင္လြဲလို႔ရတဲ့ အရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ တက္ႂကြေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ေပ်ာက္ဆံုးသြားေစတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကလည္း မျဖစ္သင့္
ပါဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက ေရွာင္လြဲလို႔ မရႏုိင္တဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ ပဋိပကၡ ျပႆနာေတြကို ေျပလည္ေစၿပီး အရင္ကအတိုင္း ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လည္ပတ္ႏုိင္ေစမယ့္ နည္းလမ္း ၈ သြယ္ကို အသံုးတည့္မယ့္သူမ်ား အသံုးခ်ႏုိင္ေစဖို႔အတြက္ အၾကံျပဳေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ပဋိပကၡဆိုတာဟာ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ နာက်င္စရာပါဘဲ။ ရင္ဆိုင္ၾကံဳ ေတြ႕ရသူအဖို႔ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးက်ဆင္းေစတဲ့အျပင္ အေႏွာင့္အယွက္လည္း ျဖစ္ရပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ဘယ္သူနဲ႔မဆို ျပႆနာျဖစ္ၿပီး အဆင္မေျပျဖစ္ေနတတ္တဲ့ လူေတြကို ေတြ႔ၾကံဳဖူးၾကပါသလား။ သူတို႔ေတြဟာ အျခားသူေတြကို အလုပ္ပိုေတြ လုပ္ရေစဖို႔ ဖန္တီးတတ္ၾကပါသလား။ ေသခ်ာ တာတစ္ခုကေတာ့ ဒီလိုျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရင္ ပၪၥလက္ဆန္ဆန္ ေျပေပ်ာက္ၿငိမ္းေအးသြားမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မေျဖရွင္းဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ႕ လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာက ပိုၿပီး ဆိုးလာဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက ပဋိပကၡ၊ ျပႆနာေတြကို အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားၿပီးသား ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ျပႆနာေတြကေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူ ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီး ေျဖရွင္းဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ သိပ္ႀကီးႀကီးမားမား ျပႆနာေတာ့ မဟုတ္ေပမဲ့ အဆိုးဘက္ကေန အျမဲေတြးျမင္ေနတတ္တဲ့ အယူအဆေတြေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြက ထပ္ခါထပ္ခါ ျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းခြင္မွာရွိတဲ့ သူေတြဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မရွိေတာ့တဲ့ အေျခအေနအထိ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ပဋိပကၡေတြဟာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ရာထူးျမင့္တဲ့ ေနရာတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့သူေတြအေနနဲ႕ ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေတြမွာေတာ့ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးဖို႔လည္း လိုအပ္လာတတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ဘယ္လို ပဋိပကၡအမ်ဳိးအစားေတြမွာ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါသလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကရွိလာပါၿပီ။ လုပ္ငန္းခြင္ကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လာေစၿပီဆိုရင္၊ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈအေပၚမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစၿပီဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားဝန္ထမ္းေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ ၿပီး ျပႆနာက စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ေနရာတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး တာဝန္ယူထားတဲ့သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သည္းခံေပးႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာ ကြာျခားခ်က္ေၾကာင့္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းတာမ်ဳိး မလုပ္ေသးခင္မွာ အေျခအေနတစ္ခုက ေျပာင္းလဲ သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြၾကားထဲမွာ သိပ္ၿပီး အေရးမပါတဲ့စကားတခ်ဳိ႕ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္တာမ်ဳိး ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အဲ့ဒီအျဖစ္မ်ဳိးက ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ျဖစ္ေနၿပီး ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အေစာပိုင္း ပါဝင္မႈက ေနာက္ပိုင္းမွာ ပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔လာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ခံစားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပဋိပကၡေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတဲ့အခါ အသံုးခ်ႏုိင္တဲ့အေျခခံ လမ္းညႊန္ခ်က္တခ်ဳိ႕ကို အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ 

အေျခအေနကို နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ
တခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနေတြက သူတို႔ထင္သလို ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူေတြက သင့္ကို တင္ျပသလို အတိအက်ပါဘဲ။ ျပႆနာကို ေျပလည္ဖို႔ မေဆာင္ ရြက္ခင္္မွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြစံုစမ္းတာက ပိုၿပီးေတာ့ ေသခ်ာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပႆနာဆိုတာကို လက္ခံေပးပါ
အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ ရာထူးႀကီးႀကီးထဲက သူႏွစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္္ေျပာဆိုေနတဲ့ အေၾကာင္းေလးကို ဥပမာေပး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ တစ္ဦးက အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေလွ်ာက္လွမ္းေန  တဲ့ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အားမရျဖစ္ၿပီး မခ်င့္မရဲ ခံစားေနရပါတယ္။ ဒါကို တျခားတစ္ ေယာက္ကို ‘အဲ့ဒီအတြက္ေတာ့ မပူပါနဲ႔၊ ဒီေလာက္လည္း အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး’ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။  ဒီအျဖစ္အပ်က္ကို ေတြးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ ေသးေသးမႊားမႊား ကိစၥျဖစ္ေနေပမယ့္ တျခားတစ္ေယာက္အတြက္က အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ၊ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနႏိုင္ပါ တယ္။ မခ်င့္မရဲျဖစ္တာ၊ စိုးရိမ္ပူပန္တာနဲ႔ စိတ္ထဲမွာ ျပႆနာရွိေနတာကို လက္ခံေပးျခင္းဟာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးတဲ့ ေနရာမွာ အေရးပါတဲ့ အဆင့္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး အခ်ိန္ယူေျဖရွင္းပါ
‘အလ်င္လိုကာမွ အေႏွးျဖစ္’ ဆိုသလိုပါဘဲ။ ဒီစကားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ႏုိင္တာထက္ကို ပိုၿပီးေတာ့ မွန္တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ အခ်က္အလက္ေတြ အကုန္လံုးကို ေကာက္ခ်က္ဆြဲဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ယူေပးပါ။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ျခင္းဟာ ပိုၿပီးေတာ့ ထိခိုက္သြားေစတတ္ပါတယ္။ ျမန္ျမန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ေပမယ့္ မွားယြင္းတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပါဝင္မႈကို ပိုၿပီးေတာ့ ေဝးကြာသြားေစတတ္္ပါတယ္။ 

အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းတာနဲ႔ ေျခာက္လွန္႔တာတို႔ကို ေရွာင္ရွားေပးပါ
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေပါက္ကြဲတာ ဒါမွမဟုတ္ အတင္းအက်ပ္ လိုက္နာေစလိုက္တာေတြက ျပႆနာကို ယာယီအေနနဲ႔ေတာ့ ရပ္ဆိုင္းသြားေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ ေရရွည္အတြက္ အဆင္ေျပေကာင္းမြန္တဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ဖက္စီးနင္း ျဖစ္သြားေစျခင္းေတြဟာ ျပႆနာကို ျပန္ေပၚေစတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ လတ္တေလာ ျပႆနာကိုသာ ေျပလည္ေစဖို႔ အျမန္ေျဖရွင္းေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာ ျပန္ေပၚလာတတ္ၿပီး ျပန္မေပၚခင္ကာလမွာ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြအတြက္ တအံုေႏြးေႏြးနဲ႔ ႀကီးထြားေစခြင့္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆိုတာထက္ ပဋိပကၡအေပၚမွာ အာ႐ံုစိုက္ေပးပါ
လူအမ်ားစုက သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႔အၾကံဳအရ ျပႆနာျဖစ္ေစတဲ့ ‘ျပႆနာရွာသူ တစ္စံုတစ္ဦး’ကိုသာ သိၾကေလ့ရွိပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္စီအေၾကာင္းကို ကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ႀကိဳတင္ေတြးဆခံယူခ်က္အတိုင္း သတ္မွတ္
တာမ်ဳိး ေရွာင္ရွားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥပမာ ေပးရမယ္ဆိုရင္ X ဆိုတဲ့သူဟာ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုအရ အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတအျဖစ္ဆံုး လူတစ္ေယာက္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြထဲက တစ္ေယာက္နဲ႔ ပုဂိၢဳလ္ေရးအရ ျပႆနာရွိေနတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္တာနဲ႔ သူတို႔ဟာ သမာ႐ိုးက် ျပႆနာေတြ အေရးကိစၥေတြ မရွိဘူးလို႔ ဆိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ပဋိပကၡကို သတ္မွတ္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔သာ စူးစိုက္ထားေပးပါ။ ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ အလံုးစံုကို ခြဲျခမ္းစိတ္္ျဖာၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူက ျပႆနာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ေပးလို႔ရပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီး အဲ့ဒီျပႆနာျဖစ္ေစတဲ့သူကိုလည္း အာ႐ံုစူးစိုက္ ေျဖရွင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္္။ 

လုိက္နာရမယ့္အခ်က္ေတြကို စာရင္းျပဳစုေပးပါ
ျပႆနာျဖစ္တဲ့သူ ႏွစ္ဦးနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ခင္မွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးဆီကို လုိက္နာရမယ့္ အခ်က္ေလးေတြကို သေဘာတူညီမႈ အရင္ရယူထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြကို အားလံုးေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ ေျပာဆိုေျဖရွင္းႏုိင္ၾကမလားဆိုတာကို ေမးျမန္းပါ။ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ စိတ္လြတ္လက္လြတ္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ေပါ့။ သူတို႔ဆီက သေဘာတူညီမႈ ရၿပီးၿပီဆုိရင္ေတာ့ သူတို႔ေတြ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ ေတြးျမင္တဲ့ သေဘာထားေတြကို နားလည္လာေစဖို႔ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ သူတို႔သာ ဆူညံေပါက္ကြဲၾကမယ္ဆိုရင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈက အဆံုးသတ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ျပထားေပးဖို႔လည္း အၾကံျပဳပါရေစ။ 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးကို ထိန္းသိမ္းထားေပးပါ
ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းျခင္းရဲ႕ အႏၲိမပန္းတိုင္ကေတာ့ ျပႆနာျဖစ္ေနသူ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ျပႆနာကို ေျပလည္ေစဖို႔ ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းၾကျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးကုိ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္၊ သေဘာထားေတြ ေဖာ္ျပခြင့္ေပးပါ။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕အေတြးအျမင္နဲ႔ သေဘာထားကိုလည္း သူတုိ႔ကို ေျပာျပေပးရပါမယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲကို ဦးေဆာင္ပါဝင္ ကူညီေပးၿပီး ျပႆနာျဖစ္ေစျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းကို သူတို႔ေတြ သိသြားေစဖို႔ ႀကိဳးစားေပးရပါမယ္။ 

ျပတ္ျပတ္သားသား ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပါ
အခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္းဖုိ႔ အခ်ိန္ယူၿပီးၿပီဆိုတာနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ပါဝင္ဖို႔ေျပာပါ။ ၿပီးေတာ့ အေျခအေနေတြ အားလံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါ။ ျပႆနာကို ေသာင္မတင္ေရမက်ထားခဲ့တာမ်ဳိး မလုပ္ပါနဲ႔။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္အၾကာႀကီးယူတာကလည္း ကိုယ့္အေပၚထားရွိတဲ့ ယံုၾကည္အားထားမႈကို ထိခိုက္ေစတဲ့အျပင္ ကိုယ့္အေပၚ သိျမင္နားလည္ထားတဲ့ ပံုရိပ္ကိုလည္း ထိ 
ခိုက္ေစတယ္ဆိုတာလည္း သတိျပဳေပးပါ။ သူတို႔အေနနဲ႔က ကိုယ္ဟာ ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ သိပ္ကိုေပ်ာ့လြန္းတယ္၊ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြအေပၚ ဂ႐ုမစိုက္တတ္ဘူး ဒါမွမဟုတ္ အဲ့ဒီႏွစ္မ်ဳိးလံုးလည္း ထင္ျမင္ယူဆသြားႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လူတိုင္းသေဘာ တူညီဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အနည္းဆံုးေတာ့ ကိုယ္က ဘယ္ေနရာမွာ ရပ္တည္သလဲဆိုတာကိုေတာ့ သိသြားပါလိမ့္မယ္။ 
Ref : Conflict Resolution: 8 Strategies to Manage Workplace Conflict 
by Gregory P. Smith