Primary tabs

လုပ္ငန္းခြင္မွာ မေပ်ာ္ရႊင္တာေလးေတြ ရပ္တန္႔ႏိုင္ဖို႔

အလုပ္လုပ္ရတာ မေပ်ာ္ေတာ့တဲ့သူ ျဖစ္ေနပါသလား။ တကယ္လို႔ ကိုယ္က တနလၤာေန႔မွာ အိပ္ရာထဖို႔နဲ႔ အလုပ္သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ရမွာ စိတ္မပါျဖစ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း စိန္ေခၚမႈေတြ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ခံစားေနရတာ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရေတာ့သလို ခံစားေနရတာ၊ ေလာကမွာေတာ့ ကိုယ့္သူေ႒း ဒါမွမဟုတ္ အထက္အရာရွိက အဆိုးဆံုးဘဲလို႔ ထင္ျမင္ေနတဲ့အျပင္ ေန႔ရွိသေရြ႕ဆိုသလို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြရဲ႕ မွ်တမႈမရွိတဲ့ မေက်နပ္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ ေစ့စပ္
ညႇိႏႈိင္းေနရသလို ၾကံဳေတြ႕ေနရတာ၊ ကုိယ္လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္တုန္းကမွ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးၾကတာမ်ဳိး မရွိခဲ့ဘူးတာ  ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေတြထဲက ဘယ္အေျခအေနမွာမဆို ၾကံဳေတြ႔ပါဝင္ေနရၿပီဆိုရင္ သင္ဟာ ကိုယ့္အလုပ္ကို မႏွစ္သက္ေတာ့ဘဲ မုန္းတီးေနပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ့္အလုပ္ကို မုန္းတီးျခင္းဆိုတာဟာ ဘယ္လိုမွ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ျခင္းမရွိတဲ့ ဘဝေနထိုင္မႈရဲ႕ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္ အဲ့ဒီေနရာလိုေနရာမ်ဳိးကုိ သြားေနေတာ့မလဲဆိုၿပီးေတာ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္သူ Susan M Heathfield ကေတာ့ ေျပာထားပါတယ္။ ဒီတစ္လမွာေတာ့ Susan M Heathfield ေျပာျပထားတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းမွာ မေပ်ာ္ရႊင္ေတာ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဆင္ျခင္ေတြးဆႏုိင္မယ့္ အခ်က္ေလးေတြကို ျပန္ဆိုေဝမွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ ကုမၸဏီ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး႒ာန၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအျပင္ အျခားသူတို႔ရဲ႕ အျပစ္ကို အျမဲရွာေဖြေနတဲ့သူေတြနဲ႔ စကားလက္ဆံုေျပာတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အျပင္ထြက္ကာ အတူလည္ပတ္ေလ့ရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္က ဆိုးရြားစိတ္ပ်က္စရာေကာင္းၿပီး ေပ်ာ္စရာမေကာင္းတဲ့ အရာေတြမွာ သာယာေနမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ရခက္တဲ့ လူေတြအေၾကာင္းသာ နားေထာင္ေနမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ကို အဆံုးထိ ဆြဲခ်သြား႐ံုကလြဲလို႔ ဘာမွ အကူအညီ ျဖစ္ေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းနဲ႔ ေဝဖန္ေျပာဆိုျခင္းတို႔ဆိုတာဟာ ကူးစက္လြယ္တဲ့ အရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကူးစက္ေစတဲ့ အရာေတြကေန ေရွာင္ရွားဖို႔ဆိုရင္ အဲ့ဒီေနရာကေန စြန္႔ခြာေရြ႕လ်ားရပါလိမ့္မယ္။ 
 
၂။ စိန္ေခၚမႈမရွိ စိတ္လႈပ္ရွားစရာလည္း မေကာင္းတဲ့အျပင္ ခ်ီးျမႇင့္ေျမာက္စားတာမ်ဳိး မရွိတဲ့ အလုပ္တစ္ခုမွာ ရွိေနမိတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔၊ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ေတြ၊ ႏွလံုးသားေတြကိုသာ ထံုထိုင္းလာေစၿပီး ဘယ္အရာကို မွလည္း ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္မွာ ေရြးခ်ယ္စရာေတြရွိပါတယ္။ ေဆာင္းပါးရွင္ကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ အနီးဝန္းက်င္မွာရွိေနတဲ့ ေကာလိပ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဒါမွမဟုတ္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူတို႔အတြက္ ပညာေရးအစီအစဥ္စတဲ့ ေနရာေတြက အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဆြးေႏြးအတုိင္ပင္ခံတဲ့သူနဲ႔ သြားေတြ႔ဖို႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ရွာေဖြလို႔ရေနပါေသးတယ္။ ကိုယ့္မွာရွိေနတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို ကြဲျပားစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာၾကည့္ဖို႔ အၾကံေပးလိုပါတယ္။ 
 
၃။ ကုိယ့္ရဲ႕ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တာဝန္ယူဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနမိပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္မႈနည္းတဲ့ အထက္အရာရွိ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ့္ရဲ႕ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာနဲ႔ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစဖို႔အတြက္ တုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြမရွိတဲ့ သူေ႒း ဒါမွမဟုတ္ အထက္လူႀကီးဆီက တုန္႔ျပန္မႈေတြကို တစ္သက္တာလံုး ေစာင့္ေနလို႔ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တခ်ဳိ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာဆိုရင္ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေျမာက္မႈနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့့ အကဲျဖတ္ သံုးသက္ခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ တုန္႔ျမန္ခ်က္ေတြ ျပဳ လုပ္ေပးတတ္တာမို႔ ေစာင့္ဆိုင္းလို႔ရပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္မဟုတ္တဲ့ တျခားသူဆီက ေစာင့္ဆိုင္းခ်င္ရပါသလဲ။ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ ဘာေၾကာင့္ တာဝန္မယူခ်င္ရပါသလဲ။ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ကိုယ့္ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာနဲ႔ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျမဲတမ္း ဂ႐ုတစိုက္ ရွိေနႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္မဟုတ္တဲ့ အျခားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကေန သိပ္အမ်ားႀကီး ခံစားရရွိဖို႔ မရွိပါဘူး။
 
၄။ အထက္အရာရွိ ဆိုးဆိုးအတြက္သာ အလုပ္ဆက္လုပ္ေနမိပါတယ္။ အထက္ရာရွိဆိုးဆိုးေတြဆိုတာ တာဝန္ယူစရာရွိတာေတြကို ဥေပကၡာ ျပဳထားတတ္တဲ့သူ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ မေကာင္းတဲ့သူေတြပါ။ ဘဝကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ ေလာက္တဲ့ အခိုက္အတန္႔တခ်ဳိ႕မရွိဘဲ သူတို႔ေနရာ ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုတာ ရွားပါတယ္။ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးက ရွိလာႏုိင္တယ္ဆိုေပမယ့္ ကိုယ္ဟာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မေပ်ာ္ရႊင္ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း မေက်နပ္ခ်က္ေတြ ေျပာဆုိရင္း ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းႏုိင္ပါသလဲဆိုတာကိုေတာ့ စဥ္းစားထားၾကည့္သင့္ပါတယ္။ 
 
၅။ ကိုယ္မေလးစားေလာက္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ အေလ့အထရွိတဲ့ ကုမၸဏီအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနမိတယ္။ ေဖာက္သည္ေတြကို လိမ္ညာေနတယ္ လို႔ထင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ေနမိတယ္လို႔ ခံစားရပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္္ ဝန္ထမ္းေတြအေပၚမွာ မတည္ႏုိင္တဲ့ ကတိေတြ အျမဲလိုလိုေပးတတ္တဲ့ ကုမၸဏီအတြက္ အလုပ္ လုပ္ေနမိပါသလား။ ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္သာ ထြက္ခြာလိုက္ပါလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ေနၾကသူေတြထဲက တစ္ေယာက္ကမွ ဒီလို အေလ့အထမ်ဳိးကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ဆႏၵမရွိဘူးဆိုရင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီလိုလုပ္ငန္းခြင္အေလ့အထေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတာ သိပ္ကို ခက္ခဲပါတယ္။ တာဝန္ခံေတြနဲ႔လုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္တဲ့သူေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္အေလ့အထကို အမ်ားဆံုး ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကသူေတြျဖစ္ၾကတာမို႔ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းအတြက္ ဘာမွ ထူးျခားလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိအေျခအေန ၾကံဳေတြ႕လာရၿပီဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းတဲ့၊ ပိုၿပီး က်င့္ဝတ္ေစာင့္စည္းတဲ့ ကုမၸဏီေတြ အမ်ားႀကီးရွိႏိုင္ေသးတယ္ဆိုတာကို သတိရေပးပါ။ 
 
၆။ အခ်ိန္မေရြး ၿပိဳလဲသြားႏုိင္ေလာက္တဲ့ ကုမၸဏီမွာ အလုပ္လုပ္ေနမိတယ္။ လတ္တေလာမွာ ေႂကြးၿမီျပႆနာ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုေပမယ့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုကေန ထြက္လာခဲ့ဖို႔ေတာ့ အၾကံမျပဳလုိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ မၾကာခဏဆိုသလို ခၽြတ္ျခံဳက်လုနီးပါး လည္ပတ္လႈပ္ရွားေနရတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ ထက္သန္တက္ႂကြမႈေတြကို ေျခကုန္လက္ပန္းက်သြားေစပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ ဘတ္ဂ်တ္၊ ေငြသံုးစြဲတဲ့ေနရာ ဒါမွမဟုတ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈေတြက ကိုယ့္အေပၚမွာ ႀကီးႀကီးမားမား အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစတာမ်ဳိး ရွိမေနခဲ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဆက္ေနလို႔ အဆင္ေျပေကာင္း ေျပႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
၇။ ကုိယ့္ကို အက်ပ္႐ိုက္ေစတဲ့ အလုပ္တစ္ခုမွာ ဆက္ၿပီးရွိေနသလား။ ကိုယ့္ကို အက်ပ္႐ိုက္ေစတယ္လို႔ ခံစားရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနႏုိင္ပါတယ္္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ကုမၸဏီက ေသးငယ္ၿပီး ဘယ္ကိုမွ သြားစရာ ေနရာမရွိဘူး။ ပညာေရးအေနအထား၊ အေတြ႕အၾကံဳ ဒါမွမဟုတ္ အေတြ႕အၾကံဳနည္းပါးတဲ့သူကို ေဖးမမႈမရွိတာေၾကာင့္ ရာထူးအေျခအေန တိုးတက္ဖို႔မရွိ ဘူး။ ကိုယ့္အေနနဲ႔ ထပ္တိုး တာဝန္ယူမႈေတြကို ရွာေဖြေနရၿပီး တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ အသံုး
မဝင္ဘဲ လက္ရွိတာဝန္ေတြအျပင္ ေနာက္ထပ္တာဝန္ေတြကိုလည္း ထပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနရေသး တယ္။ ကိုယ့္အထက္အရာရွိနဲ႕ စကားေျပာၿပီးတိုင္းျပႆနာေတြက မေက်ာ္လႊားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေပၚလာျပန္ေရာ။ ကိုယ္က ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းနဲ႔ အသိပညာနယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ခ်င္သူတစ္ေယာက္ဆုိရင္ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေတြ ၾကံဳေတြ႕လာရတဲ့ အခ်ိန္ ဟာ ထြက္ခြာသင့္တဲ့ အခ်ိန္ပါဘဲ။ 
 
၈။ လုပ္ငန္းခြင္ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အၾကံဉာဏ္ေတြ ထုတ္ၿပီး ပူေပါင္းပါဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။  ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ကူးေတြ၊ အၾကံဉာဏ္ေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာမ်ဳိး မရွိဘူး။ ပိုဆိုးတာက သူတို႔ေတြက တြင္းနက္ႀကီးရွိရာမွာ ေရာက္ေနၾကတဲ့သူေတြလို ကုိယ္ေပးတဲ့ အၾကံအစည္ေတြ၊ စိတ္ကူး အယူအဆေတြကို ျပန္လည္တုန္႔ျပန္တာ တစ္ခါမွ မၾကားရဖူးဘူး။ ဝန္ထမ္းရဲ႕ စိတ္ကူးအယူအဆ၊ အၾကံျပဳ ခ်က္ေတြကို ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ျခင္းမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေနထိုင္ျခင္းဟာ ကိုယ့္စိတ္ကူးအယူအဆေတြရဲ႕ တန္ဖိုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုယ့္ဘာသာ ေမးခြန္းထုတ္မိ႐ံုသာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕တန္ဖိုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးခြန္းထုတ္မိျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးခြန္းထုတ္မိတာမ်ဳိး ခဏခဏျဖစ္ေစတဲ့ ဘယ္လို လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ဳိးမဆို ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈနဲ႕ တန္ဖိုးထားမႈတို႔အတြက္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ကူညီ
ေထာက္ပံ့မႈ ပိုၿပီးေပးတတ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ဳိးကိုသာ ရွာေဖြဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ 
 
၉။ လစာရရွိဖို႔အတြက္ အသက္ရွင္ေနရသလို ပင္ပန္းေနရတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ လက္ရွိအလုပ္က အနိမ့္ဆံုး ေန႔စားလခထက္ ပိုမေပးႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ေနဖို႔လည္း ဆႏၵရွိလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏွစ္အလိုက္ ၃ ရာခိုင္းႏႈန္းကေန ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပ်မ္းမွ်တိုးေပးတာေတာ့ ရွိေနမယ္ေပါ့။ ဒီလိုဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ လက္ရွိလစာကို ျပန္ၾကည့္လို႔ရပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ အနာဂတ္မွာလည္း ဘာမွေျပာင္းလဲမႈရွိမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ လြယ္လြယ္ကူကူ ခန္႔မွန္းလို႔ရသြားပါၿပီ။ ဝင္ေငြပမာဏ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ဆႏၵရွိပါသလဲ။ လစာေပၚမွီၿပီး ရပ္တည္ေနရတယ္ဆိုေပမယ့္ ကိုယ့္မွာ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ ရွိပါေသးတယ္။ အနာဂတ္မွာ ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္လာႏိုင္မယ့္အရာကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ 
 
ကိုယ့္ရဲ႕ဘဝတစ္သက္တာကို ဖန္ခြက္ထဲက ေရက တစ္ဝက္ေတာင္ရွိပါလားဆိုၿပီး အေကာင္းျမင္စိတ္ေလးနဲ႔သာ ရွင္သန္ခ်င္တယ္၊ တစ္ဝက္ဘဲက်န္ေတာ့ပါလားဆိုၿပီး အဆိုးဘက္က မေတြးခ်င္ဘူးဆိုရင္ အေပၚမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရႏိုင္တာထက္၊ ရွိသင့္တာထက္ ပိုၿပီးေတာ့နည္းပါးစြာရေနတဲ့၊ ရွိေနတဲ့ အေနအထားအတုိင္းသာ ေနသြားလိုတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာေတြကိုသာ ေတြးေတာဆင္ျခင္ ခ်င္ပါလိမ့္မယ္။ 
 
စာေရးသူရဲ႕ အဆိုအရေတာ့ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြကို ေသခ်ာဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ခ်င္တဲ့ အရာတစ္ခုကို ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွာျဖစ္ ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္းက မေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ့ အေၾကာင္း
အရာေတြကိုလည္း ရပ္တန္႔ႏုိင္မွာျဖစ္ပါသတဲ့။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ 
 
Ref : Stop Being Miserable at Work 
You Don't Have to Be Unhappy at Work if You Follow These Recommendations 
By Susan M. Heathfield