Primary tabs

အလုပ္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းတယ္ဆိုတာ မေကာင္းဘူးတဲ့လား

အလုပ္တစ္ခုကေနတစ္ခု ခုန္ေက်ာ္ကူးေျပာင္းေနတတ္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို Job Hopper ဆိုၿပီး ေခၚတတ္ၾကပါတယ္္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထား ရွာေဖြသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းသစ္ေရြး ခ်ယ္  ခန္႔အပ္တဲ့သူေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ေလွ်ာက္ 
လႊာထဲမွာ ေရးသားထားတဲ့ အလုပ္သမိုင္းေၾကာင္းမွာ ဟ ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ကြက္လပ္ျဖစ္က်န္္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြကို ရွာေဖြၾကမယ္ဆိုတာ နားလည္ထားၿပီးသားျဖစ္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာထဲမွာ ကြက္လပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြေၾကာင့္ အမ်ားနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံၾကတဲ့အခ်ိန္္မွာ ကုိယ္က ေနာက္ေရာက္သြားတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရာထူးတစ္ခုအတြက္ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကား ခြင့္ရတဲ့အခါမွာ အလုပ္ေတြ တစ္ေနရာကေန တစ္ေနရာကို ေျပာင္းခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

သင္က ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာ အလုပ္ ၄ ခု ေျပာင္းခဲ့တယ္ဆိုပါစို႔။ အင္တာဗ်ဴးေမးတဲ့ ပုဂိၢဳလ္က  အလုပ္ေတြေျပာင္းခဲ့ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို သိခ်င္ပါလိမ့္မယ္။ ဝန္ထမ္းသစ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ အပ္ျခင္းဆိုတာဟာ အခ်ိန္ယူရတဲ့ လုပ္ငန္္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနရာတစ္ခုအတြက္ ကိုက္ညီသင့္ေတာ္မယ့္ လူကို ရွာေဖြရျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေမွ်ာ္လင့္မထားေလာက္တဲ့ အခ်ိန္တိုေလးေလာက္သာ လုပ္ကိုင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏႈတ္ထြက္မယ္ဆိုရင္ ကုမၸဏီကို အခက္ေတြ႕ေစပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုကေန တစ္ခု ခုန္ေက်ာ္ကူးေျပာင္းေနတဲ့ Job Hopper တစ္ေယာက္ အလုပ္ကေန ႏႈတ္ထြက္တဲ့အခါတိုင္း လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာနက လစ္ဟာသြားတဲ့ေနရာကိုု ျဖည့္ဆည္းဖို႔ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္္းတဲ့သူေတြက အရင္အလုပ္ကေန ဘာေၾကာင့္ႏႈတ္ထြက္လာခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို အျမဲလိုလို ေမးျမန္္းေနရျခင္းပါ။ တကယ္လို႔ အင္တာဗ်ဴးေမးတဲ့သူက သင္ဟာ အလုပ္တစ္ခုမွာ ေရရွည္လုပ္ကိုင္မယ့္ ပံုစံမ်ဳိးမေတြ႕ရဘူးလို႔ ခန္႔မွန္းမိသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ သင့္ကို ဂ႐ုတစိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျပဳေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေနရာတည္းမွာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဆႏၵမရွိဘူးဆိုရင္ေတာင္မွာ အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းေတြအတြက္ အေျဖကိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ 

Job Hopper အမ်ဳိးမ်ဳိး 
မလြဲသာလို႔ အလုပ္ေျပာင္းသူမ်ား မလြဲသာလို႔ အလုပ္ေျပာင္းရတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္  တစ္ခုကေန အျခားအလုပ္ကို ခုန္ကူးရတယ္ဆိုတဲ့သူေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕အခ်ိန္ ေတြကို အလုပ္မွာဘဲ နစ္ျမႇဳပ္ထားၿပီး သူတို႔ေပးႏိုင္တာ အကုန္ေပးတဲ့သူ တစ္နည္းအားျဖင့္ အလုပ္ကို သူတို႔လုပ္ႏုိင္သမွ် အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကတဲ့သူေတြပါ။ ဒါထက္ပိုၿပီး ေတာင္းဆိုမႈေတြရွိလာတဲ့အခါ အဲ့ဒီအလုပ္ကို စြန္႔ခြာဖို႔ သူတို႔က ဆံုးျဖတ္ထားၾကပါတယ္။ 

ၿငီးေငြ႕လာလို႔ အလုပ္ေျပာင္းသူမ်ား
ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕လာလို႔ အလုပ္ေျပာင္းတဲ့သူေတြဆိုတာကေတာ့ အခ်ိန္တိုတစ္ခုေလာက္သာ အာ႐ံုစူးစိုက္ႏုိင္ၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ ပါဝင္စားမႈအတြက္ ပံုမွန္ဆိုသလို အလုပ္ေျပာင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ခံစားရတတ္သူေတြကို ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ 

အခြင့္အလမ္းအတြက္ အလုပ္ေျပာင္းသူမ်ား
အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရယူပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ဖို႔ အလုပ္ေျပာင္းတဲ့သူေတြကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြကို မလြန္ဆန္ဝံ့ၾကသူေတြလို႔ ဆိုရမွာပါ။ တစ္စံုတရာက ပိုေကာင္းတယ္လို႔ အရိပ္ အႁမြက္ေတြ႕မယ္ဆိုတာနဲ႔ ခုန္္ကူးတတ္ၾကတဲ့ သူေတြေပါ့။ 

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္ေျပာင္းသူမ်ား
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အလုပ္ေျပာင္းၾကတဲ့သူေတြကေတာ့ သူတို႔ ဘာလိုခ်င္တယ္ဆိုတာကို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾက ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္သမိုင္းေၾကာင္းကလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္ရွာေဖြေရး ေၾကျငာခ်က္
စာရြက္ေတြထဲက လစ္လပ္ေနရာေတြနဲ႔ ဆင္တူေနတတ္ပါတယ္။ (စားဖုိမွဴးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ ၆ လ၊ ေရငုပ္သူေတြအတြက္ ညႊန္ၾကားေလ့က်င့္ေပးသူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ ၃ လ၊ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ အလုပ္ကေတာ့ ၄ လ) စသျဖင့္ေပါ့။ 

အလုပ္တစ္ခုကေနတစ္ခု ခုန္ေက်ာ္ကူးေျပာင္း တတ္သူေတြရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္မ်ား 
ဝန္ထမ္းရွာေဖြ ခန္႔ထားတဲ့သူေတြဟာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုဘဲ အလုပ္ခုန္တဲ့သူေတြကို မေကာင္းတဲ့ဘက္ကေန ႐ႈျမင္ေတြးေတာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ခုန္္ တတ္တဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အားသာတဲ့ အခ်က္ေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ 

မတူကြဲျပားတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ဖူးျခင္း
အလုပ္ခုန္ကူးတတ္တဲ့သူေတြဟာ ကုမၸဏီ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ အလုပ္လုပ္ဖူးတာေၾကာင့္ မတူညီတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ဖူးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီအေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ဘဲ သူတို႔က အေျပာင္းအလဲကို အလုိက္သင့္အလ်ားသင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းလည္း ပိုရွိပါတယ္။ ပံုစံခြက္တစ္ခုမွာ အသားက်ေနသလိုမ်ဳိး အလုပ္တစ္ခုတည္းကိုဘဲ  ပံုမွန္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ဟာ သူအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီအတြင္းမွာဘဲ ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ သူ႔အတြက္ အရမ္းႀကီး ခက္ခဲေနႏိုင္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ အသားက်ေနတဲ့သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေတာ့ အလိုက္သင့္ေလး စီးေမ်ာေျပာင္းလဲလိုက္႐ံုပါဘဲ။ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိေနျခင္း
မတူညီတဲ့ ကုမၸဏီအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈေတြလည္း တိုးလာစရာရွိပါတယ္။ အေထြေထြေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြက ကုမၸဏီအတြက္လည္း သိပ္ကို အသံုးဝင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြျဖစ္ေၾကာင္း သက္ ေသျပႏုိင္ပါေသးတယ္။ မၾကာခဏဆုိသလို အလုပ္ခုန္ကူးတတ္တဲ့သူေတြဟာ နယ္ပယ္တစ္ခုမွာ အထူးကၽြမ္းက်င္တတ္ၾကတဲ့သူေတြနဲ႔အတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးၾကပါတယ္။ အလုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းတတ္တဲ့သူေတြဟာ သူတို႔နဲ႔အတူ လုပ္ကိုင္တဲ့သူေတြဆီကေန အေထြေထြေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို သင္ယူခဲ့ရတာေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး တိုးပြားလာၾကပါတယ္။ 

အဆက္အသြယ္မ်ားမ်ားရွိတာေၾကာင့္ ကြန္ရက္ပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔ျခင္း
ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္ခုန္ကူးတဲ့သူေတြဟာ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းမွာဘဲ တစ္သက္လံုး လုပ္ကိုင္သူေတြနဲ႔ ယွဥ္မယ္ဆိုရင္  အလုပ္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆက္အသြယ္ေတြ ပိုၿပီး မ်ားမ်ားစားစားရွိတတ္ပါတယ္။ အဆက္အသြယ္ေတြ အမ်ား
ႀကီးရွိေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြဟာ ကုမၸဏီအတြက္ ပိုၿပီး အသံုးဝင္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း သက္ေသျပလို႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ 

ကုမၸဏီအရြယ္အစား အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ လုပ္ကိုင္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိျခင္း
အရြယ္အစား မတူညီတဲ့ ကုမၸဏီေတြမွာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူဘဲ ထူးျခားတဲ့ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္မႈ နည္းလမ္းေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဘယ္ဟာက အလုပ္ျဖစ္တယ္၊ ဘာကေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာကို ေတြ႕ၾကံဳ သိႏွင့္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းက ကုမၸဏီအတြက္လည္း ပိုၿပီးအလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာလို႔ရပါေသးတယ္။ 

စိတ္အားထက္သန္မႈပိုရွိျခင္း
အလုပ္ခုန္ကူးသူေတြဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈအတြက္ ျမႇင့္တင္အားျဖည့္ေပးတဲ့သူလည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေတာ့ လူတိုင္းဟာ အလုပ္သစ္တစ္ခုကို စတင္ လုပ္ကိုင္တဲ့အခါ ေကာင္းမြန္တဲ့အျမင္နဲ႔သာ ႐ႈ႕ျမင္
ေတြးထင္ခံခ်င္ၾကတာေၾကာင့္ပါဘဲ။ တခ်ဳိ႕ေသာ အလုပ္ခုန္ကူးသူေတြဟာ အလြန္အမင္းအပ်င္း ထူသူေတြျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၾကတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ အလြန္အမင္း အပ်င္းထူျခင္းက အလုပ္ေတြခုန္ကူးေနရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ လည္း ျဖစ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။ 

ေၾကာက္ရြံ႕မႈကင္းကင္းနဲ႔  ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္း 
အလုပ္ခုန္ကူးတဲ့ သူေတြဟာ မ်ားေသားအားျဖင့္ေတာ့ အသစ္ အသစ္ေသာ အရာေတြကို ႀကိဳးစားၾကည့္ဖို႔ ေၾကာက္လန္႔မေနတတ္ၾကပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ေသာ အေနအထားေတြမွာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကင္းစြာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈေတြက ကုမၸဏီအတြက္ သိပ္ကို အသံုးဝင္တဲ့အခ်က္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေျပာ ဆိုလို႔ ရပါတယ္။ 

ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ အလုပ္တစ္ခုကေန တစ္ခုကို မၾကာခဏဆိုသလို ေျပာင္းေ ရႊ႕တတ္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဘက္က ေတြးျမင္ထားတဲ့ အားသာခ်က္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕သူေတြကေတာ့ တစ္ေနရာကေန တစ္
ေနရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ရင္းကေန ကိုယ့္ကုိ စိတ္ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေစႏုိင္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုမွာ ေရရွည္ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ 

အလုပ္ခုန္ကူးျခင္းကို ဘယ္လိုေရွာင္ၾကမလဲ
တကယ္လို႔ သင္ဟာ အလုပ္ခုန္ကူးတတ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး လအနည္းငယ္ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ေက်နပ္ႏွစ္သက္စြာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္ကုိ ရရွိဖို႔ နည္းလမ္းရွာေဖြခ်င္ေနတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ တခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္ေတြကို အေလးထား ေတြးေတာၾကည့္ေကာင္း ေတြး ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီမွာ ရာထူးတိုးတယ္
ကိုယ့္ရဲ႕ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈေတြ အားလံုးကို အစကေနအဆံုး ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရဖို႔ အျခားကုမၸဏီကို ဘာလို႔ေျပာင္းခ်င္ရတာပါလဲ။ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းမွာဘဲ ပိုမ်ားတဲ့ တာဝန္ေတြကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္း ရာထူးေနရာ တိုးတက္လာႏုိ္င္ပါတယ္။ ကုမၸဏီမွာ ရွိေနတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကို မ်က္စိရွင္ရွင္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနသင့္ၿပီး အခြင့္အလမ္းေပၚတာနဲ႔ သက္ဆိုင္သူဆီကိုလည္း ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။  

ကုိယ့္ေနရာကေန စိန္ေခၚမႈ အသစ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါ 
ကိုယ့္ရဲ႕ေနရာကေနဘဲ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကည့္ပါ။ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြအေပၚမွာ လုပ္ကိုင္ရျခင္းက ဦးေႏွာက္ကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးတဲ့အျပင္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္းလည္း ျပသလို႔ရပါလိမ့္မယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြအေပၚမွာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို အလုပ္ရွင္က ႏွစ္သက္တဲ့အခါမွာ ရာထူးတိုးဖို႔ ဦးတည္သြားႏုိင္ပါတယ္။ 

ကိုယ့္အလုပ္နဲ႔ကို အျမဲ႐ႈပ္ေနပါေစ
ကိုယ့္အလုပ္နဲ႔ ကိုယ္အျမဲမအားမလပ္ျဖစ္ေနတဲ့အခါမွာ အျခားအလုပ္တစ္ခုကို ခုန္ကူးဖို႔အ တြက္ စဥ္းစားမိမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကုိယ္ပါဝင္ရတဲ့ အခန္းက႑အတြင္းမွာဘဲ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြကို ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈ ရွိေနပါေစ။ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အလုပ္စာရင္းကို ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္လည္း သြားလိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမေပ်ာက္ဘဲ လိုရာပန္းတုိင္ကို ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ အကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ သူမ်ားဆီမွာရွိေနတဲ့ အရာေတြက ကိုယ့္ဆီမွာ ရွိေနတာေတြထက္ ပိုသာတယ္လို႔ အျမဲတမ္းေတြးမိတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္အလုပ္မွာမဆို အတက္နဲ႔ အက်ဆိုတာ ရွိစျမဲပါဘဲ။ အလုပ္တစ္ခုက ခက္ခဲတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနခဲ့တယ္ဆိုရင္ ႏႈတ္ထြက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္မွာ အလုပ္ကေနရရွိမယ့္ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုးေတြကို ခ်ိန္ညႇိၾကည့္ပါ။ ကုိယ္ကအေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ အရာရာက ဆံုးရႈံးေနရတယ္၊ အေျခအေနဆိုးရြား
ေနတယ္ဆိုရင္ အျခားတစ္ေနရာကို ေရြ႕သြားသင့္တဲ့ အခ်ိန္ပါဘဲလို႔ အႀကံျပဳရင္း ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။ 
Is Being a Job Hopper a Bad Thing?
By Daniel Briggs