Primary tabs

အလုပ္ခုန္ကူးသူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးကိုယ္ေရးအက်ဥ္းျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ဗ်ဴဟာ (၇) ရပ္

အရင္တုန္းကေတာ့ အလုပ္တစ္ခုကို စဝင္ၾကၿပီဆိုတာနဲ႔ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးနီးပါး မိမိစတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ကုမၸဏီမွာဘဲ အလုပ္လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆို ပင္စင္ယူရတဲ့ အသက္အရြယ္အထိ အလုပ္လုပ္ျခင္းကေန အနားမယူမီကာလတစ္ခုအထိ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းမွာဘဲ အလုပ္လုပ္သြားခဲ့ၾကတာမ်ဳိးေတြ ရွိခဲ့တာေပါ့။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ အခ်ိန္ေတြက ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါၿပီ။ အလုပ္ေတြကို မၾကာခဏဆိုသလို ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကရတဲ့ ယေန႔ေခတ္္မွာေတာ့ အလုပ္ တစ္ခုမွာ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး လုပ္ကိုင္ဖိုု႔ဆိုတာက စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ဖို႔ေတာင္ ခက္ခဲတဲ့အရာလို႔ ဆိုရမလားပါဘဲ။

တကယ္လို႔ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းဟာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိသာ လုပ္ကုိင္ထားတဲ့ အလုပ္ေတြနဲ႔ ရာထူးေနရာတစ္ခုၿပီး တစ္ခုကေန ထြက္ခြာလာရတဲ့အေၾကာင္း ပါရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဝန္ထမ္းရွာေဖြတဲ့ မန္ေနဂ်ာအေနနဲ႔ သင္ဟာ အလုပ္ခုန္တတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ သိျမင္သြာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိအေျခအေနကိုလည္း မျဖစ္မေနေတာ့ လက္ခံရမွာပါဘဲ။ 

 ‘အလုပ္ခုန္ကူးတဲ့သူ’ ဆိုတဲ့ အမည္ဟာသင့္အေနနဲ႔ ညႊန္းဆိုမခံလိုတဲ့ အမည္တစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ကုမၸဏီအမ်ားစုကလည္း ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ အလုပ္ခုန္ကူးတတ္သူေတြကို မႏွစ္သက္တတ္ၾကပါဘူး။

တကယ္လု႔ိ သင္က ကုမၸဏီတစ္ခုကေန တစ္ခုကို မၾကာခဏဆိုသလို ေျပာင္းေရႊ႕ေနရတယ္ ဆိုရင္ အလုပ္တစ္ခုစီမွာလည္း အခ်ိန္တိုေလးသာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ကို ဘယ္လိုခိုင္မာေအာင္ ေရးရမလဲဆိုတာနဲ႔ အလုပ္ခုန္ကူးတဲ့သူအျဖစ္ သတ္မွတ္္ခံရျခင္းကေန ေရွာင္ရွားလို႔ရမလဲဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ 

Why Do Companies Want to Avoid Hiring Job Hoppers?
ကုမၸဏီေတြက အလုပ္ခုန္ကူးတဲ့သူေတြကို ဘာေၾကာင့္ ေရွာင္ရွားခ်င္ၾကတာလဲ။ 
မန္ေနဂ်ာေတြ ရွာေဖြတတ္တဲ့ အရာတစ္ခုကေတာ့ အရင္ကဘာေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ ပံုစံကုိပါဘဲ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ပံုစံဆိုတာ ကုမၸဏီတိုင္းမွာ ရာထူးတိုးျမင့္ေပးျခင္းခံရတဲ့သူမ်ဳိးကို ေခၚႏုိ္င္မယ္ထင္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္ဆိုသလို စြန္႔ခြာေနတာ ဒါမွမဟုတ္ မၾကာခဏဆိုသလို ထြက္ခြာေနပါသလားဆိုတာကိုလည္း ၾကည့္ပါတယ္။ အလုပ္ခန္႔အပ္ဖို႔ ဝန္ထမ္းရွာေဖြေနတဲ့ မန္ေနဂ်ာေတြအတြက္ကေတာ့ ဒီလိုပံုစံမ်ဳိးရွိတဲ့ ဒီလိုဝန္ထမ္းမ်ဳိးဟာ အလုပ္တစ္ခုမွာ အခ်ိန္အၾကာႀကီးေနမယ့္ အေနအထားမွာ မရွိတာေၾကာင့္ သူ႕ေနရာအတြက္ အျခားတစ္ေယာက္ကို ခပ္ျမန္ျမန္ျပန္္ရွာရလိမ့္မယ္ဆိုတာကို သိျမင္ေ စဖို႔ ညႊန္ျပေပးေနတတ္ပါတယ္။ 

ဒါက ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ အလုပ္ခုန္ကူးတဲ့သူေတြကို ေရွာင္ရွားလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဝန္ထမ္းသစ္ေတြ ငွားရမ္းရျခင္းက ကုန္က်စရိတ္္ မနည္းၾကလို႔ပါ။ အင္တာဗ်ဴးဖို႔၊ သင္တန္းေပးဖို႔နဲ႔ ဝန္ထမ္းသစ္ကို ကုမၸဏီ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ေပါင္းစပ္မိလာေစဖို႔ သံုးရတဲ့အခ်ိန္္ကစလို႔ ဝန္ထမ္းသစ္က လုပ္ငန္းကို အမွန္တကယ္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းၿပီး ေကာင္းေကာင္းအသံုးဝင္လာတဲ့ အခ်ိန္အထိ ေပါင္းထည့္ေပးမယ္ဆိုရင္ ကုမၸဏီရဲ႕ အခ်ိန္နဲ႔ ေငြက သိသာတဲ့ ပမာဏတစ္ခုအထိ သံုးၾကရလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေနရာကို အစားထိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြကို ေျခာက္လကေန တစ္ႏွစ္ေလာက္အထိ ဘာ ေၾကာင့္အခ်ိန္ယူရပါသလဲ။ ဝန္ထမ္းရွာေဖြေနတဲ့ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ လိုအပ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို ေတြ႕ရွိလိုၾကတဲ့အျပင္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ခန္႔အပ္တဲ့ရာထူးမွာ တည္ၿမဲၾကမယ့္ ဝန္ထမ္းမ်ဳိးကိုလည္း ေတြ႕ရွိၾကရဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ ၾကပါတယ္။ 

အလုပ္ခုန္ကူးတာေလးကို ေမွးမိွန္သြားေစဖို႔ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းေရးတဲ့အခါ ျပဳလုပ္ရမယ့္ ဗ်ဴဟာ ၇ ခု 
သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းဆိုတာဟာ သင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ေျပာျပဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရးပါဘဲ။  ဒါေၾကာင့္ သင္ဟာ သစၥာရွိၿပီး အားကိုးအားထား ျပဳလို႔ရတဲ့ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းေျပာျပဖို႔ လိုပါတယ္။

အလုပ္ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုကို မၾကာခဏ ေျပာင္းခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အာ႐ံုမစိုက္မိေစဖို႔ ေရးလို႔ ရမယ့္ နည္းလမ္းေလးေတြကေတာ့  ခိုင္မာတဲ့ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပေပးပါ : ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းရဲ႕ စာမ်က္ႏွာထိပ္ဆံုးမွာ အလုပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ တတ္ကၽြမ္းမႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ေျပာျပရမယ့္နည္းလမ္းထဲက သိပ္ကို အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ‘ဘယ္ခုႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ေစ်းကြက္ရွာေဖြသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳရွိခဲ့ပါတယ္’ ဒါမွမဟုတ္ ‘ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္သန္လုပ္ကုိင္ႏုိင္မယ့္ ေနရာတစ္ခုကို ရွာေဖြေနခဲ့တယ္’ ဆိုၿပီး အေတြ႕အၾကံဳအမ်ားႀကီး ရွိတာကို အာ႐ံုစိုက္မိေစဖို႔နဲ႔ ေနရာ ဒါမွမဟုတ္ ရာထူးတစ္ခုမွာ အၾကာႀကီး လုပ္ကိုင္ေနထိုင္လိုတဲ့ ဆႏၵရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပလို႔ရပါတယ္။ 

ရွိရွိသမွ် အရာေတြ ထည့္သြင္းေရးသားတာမ်ဳိး မလုပ္ပါနဲ႔ : တကယ္လို႔ သင္ဟာ အလုပ္တစ္ခုမွာ ၂ ႏွစ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ၂ လအၾကာမွာ ေနာက္အလုပ္တစ္ခုကို ေျပာင္းခဲ့တယ္၊ ေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာမွာ ေနာက္အလုပ္တစ္ခုကို ထပ္ေျပာင္းခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးက လက္မခံႏုိင္စရာမရွိတဲ့အျပင္ တိုးတက္မႈလို႔လည္း အေသအခ်ာ ဆိုႏုိင္တာေပါ့။ လအနည္းေလာက္သာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေနရာအေၾကာင္းကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့လိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ အလုပ္ေျပာင္းခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုစဥ္အခ်ိန္အတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုဖို႔ မလိုအပ္တဲ့အျပင္ ဝန္ထမ္းရွာေဖြတဲ့ မန္ေနဂ်ာေတြကလည္း ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ကုိ ၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း သင့္ကို အမွတ္ေလွ်ာ့ေပးမိေစမယ့္ အလားအလာေတြကို ျမင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ သင္လိုခ်င္တဲ့အလုပ္ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ရွည္လုပ္ကိုင္လိုတဲ့ အလုပ္နဲ႔ ဆက္စပ္မႈသိပ္မရွိတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြဆိုရင္လည္း ထည့္သြင္းမထားတာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ 

အလုပ္ေတြကို ေပါင္းစပ္လို႔ရမယ့္ အခြင့္အေရးေတြကို ရွာေဖြၾကည့္ပါ : စာခ်ဳပ္ဝန္ထမ္း (အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းမဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု အထိသာ ငွားရမ္းခန္႔အပ္ခံရသူ)အျဖစ္ ကာလတစ္ခုအထိ အလုပ္လုပ္ဖူးပါသလား၊ မတူညီတဲ့ ကုမၸဏီေတြမွာ အခ်ိန္တိုေလးေတြ အလုပ္လုပ္ခဲ့ ဖူးပါသလား။ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့အလုပ္ေတြအားလံုးကို ရာထူးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ စုစည္းေပးလိုက္ပါ။ ဒီနည္းလမ္းက အလြတ္တန္းအလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူေတြအတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္း ထုတ္လုပ္တဲ့သူေတြလို အလုပ္ေရခ်ိန္ အတက္အက်ရွိတဲ့ နယ္ပယ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူေတြအတြက္လည္း အသံုးဝင္ပါလိမ့္မယ္။ 

အလုပ္ခုန္ကူးရျခင္းက တမင္တကာ လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းပါေစ : ေငြေၾကးပိုမိုရလိုတဲ့အတြက္ ဒါမွမဟုတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအတြက္ ရာထူးေတြ အမ်ားႀကီး စြန္႕ခြာခဲ့တဲ့ အလုပ္ခုန္ကူးတဲ့သူေတြကို အလုပ္ရွင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အျပဳသေဘာမေဆာင္တဲ့ သံုးသပ္မႈမ်ဳိးေတြ စဥ္းစားမိေကာင္း စဥ္းစားမိပါ လိမ့္မယ္။ ဒါက ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ အလုပ္ေတြကို ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာ မဟုတ္တဲ့သူေတြအတြက္ မွန္ခ်င္မွ မွန္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ ကုမၸဏီရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္မႈေၾကာင့္ အလုပ္ကေန ရပ္စဲခံရတာ ဒါမွမဟုတ္ ကုမၸဏီက လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာေၾကာင့္ အလုပ္ကေန ထြက္ခြာခဲ့ရတဲ့သူေတြ ရွိေနတတ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လေတြကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့လိုက္ပါ : တစ္ခါတရံမွာ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းေတြဟာ ရက္စြဲေတြကို သိပ္ၿပီးသိသာလြန္းေစပါတယ္။ ဘယ္အလုပ္မွာ ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္ ဘယ္ႏွစ္လ ဘယ္ႏွစ္ရက္ကေန ဘယ္ေလာက္အၾကာအထိ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီအတြက္ နည္းလမ္းမရွိတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ မ်က္လံုးဆိုတဲ့အရာက သိသာထင္ရွားတဲ့အရာကို ရွာေဖြေလ့ရွိတာေၾကာင့္မို႔ ေန႔ရက္ေတြ ရက္စြဲေတြကို အလြယ္တကူ ၾကည့္မိသြားေစမယ့္ ေနရာတစ္ခုမွာ ထားရွိၿပီး အာ႐ံုစိုက္ေစတာထက္ အလုပ္အကိုင္ ေဖာ္ျပခ်က္ရဲ႕ အဆံုးသတ္ကုိ ေရႊ႕ထားေပးလိုက္ပါ။ ႏွစ္ေတြ အမ်ားႀကီး အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ယူဆေစျခင္းအားျဖင့္ သင့္ဟာ အလုပ္တစ္ခုကို ေရရွည္လုပ္ကိုင္လိုတဲ့ ဆႏၵရွိတယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါေစ။ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို စနစ္တက် ရွိေစျခင္းျဖင့္ အမွတ္ေတြ ပိုယူလို႔ရပါတယ္။  

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပေပးပါ း အလုပ္ခုန္ကူးတဲ့ သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဓိကက်တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ထိုက္သင့္အားေလ်ာ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို မျပဳလုပ္ရေသးခင္မွာ သူတို႔က အရင္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူအသစ္တစ္ေယာက္ကို ငွားရမ္းရျခင္းဟာ အင္တာဗ်ဴးတဲ့အခ်ိန္ကစလို႔ ေနာက္ခံအေၾကာင္း အရာေတြကို သိရွိေအာင္ သင္ၾကားေပးရတဲ့အထိဆိုရင္ ကုန္က်စရိတ္က မေသးလွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့တကယ္လို႔ သင္က အလုပ္တစ္ခုမွာ တစ္ႏွစ္ေလာက္သာ လုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာ တစ္စံုတရာကို ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို ၾကည့္ မိတဲ့သူက တစ္ခုခုမွားယြင္းေနသလားလို႔ ထင္စရာရွိပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမွာ ေအာင္
ျမင္ၿပီးေျမာက္မႈ ရရွိခဲ့တဲ့ အပိုင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္ကၽြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့အရာေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပထားတဲ့ ေနရာေလးကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးသားဖို႔ စဥ္းစားႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့တဲ့ အပိုင္းေတြမွာဘဲ အာ႐ံုစိုက္မိေစပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ရာထူးေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြ အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတိမျပဳမိေတာ့ဘူးေပါ့။ 

ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပထားတဲ့ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ : အမ်ားစု သံုးေနၾကတဲ့ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္္းပံုစံက ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္အကိုင္ေတြကို ဟိုးအစကေန အဆံုးအထိ အစဥ္လိုက္ေရးခ်ထားတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုပံုစံကိုဘဲ ေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆိုတာက မဟုတ္ေသးပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈေတြနဲ႔ ရရွိခဲ့တဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ ေရးသားထားတဲ့ functional resume ဆိုတဲ့ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းတစ္ေစာင္ကို ဖန္တီးလို႔ရပါတယ္္။ Hybrid resume လုိ႔လည္းေခၚၾကတဲ့ combination resume ကေတာ့ ကိုယ့္ကၽြမ္းက်င္မႈေတြနဲ႔ အလုပ္ရွင္အေနနဲ႔ လိုခ်င္မယ္ထင္ရတဲ့ အလုပ္သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို ထည့္သြင္းထားတဲ့ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ားစုသံုးေနက် ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းနဲ႔ functional resume စတဲ့ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးကို ေပါင္းစပ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီလို ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းပံုစံမွာ  အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ေၾကာင္းကို အစီအစဥ္တက် စာရင္းျပထားေပမယ့္ ရရွိခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို သိသာထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားေပးပါတယ္။ 

အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဗ်ဴဟာ ၇ ခုက အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အလုပ္ေနရာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ သူေတြ အတြက္ ေကာင္းမြန္အက်ဳိးရွိတဲ့ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း တစ္ေစာင္ကို ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာ အသံုးဝင္လိမ့္မယ္ 
လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရင္းနဲ႔ ဒီလအတြက္ ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။ 

7 Resume Tips for Job Hoppers 
By Madeleine Burry