ျမန္မာ၀တ္စံု တီထြင္ခံစားျခင္း

 ေခတ္မီျမန္မာပြဲတက္၀တ္စံုပါ။ မိန္းကေလးရဲ႕ အက်ႌဒီဇိုင္းကို ရင္ဘတ္ဖဲျပားေနရာကေန ခါးေနရာဖဲျပားအထိ ေက်ာကေန တစ္ဆက္တည္း ဖန္တီးထားပါတယ္။

လိုက္ဖက္ညီတဲ့စံုတြဲ ျမန္မာ၀တ္စံုဒီဇိုင္းပါ။ တည္ၿငိမ္တဲ့ ျမန္မာ၀တ္စံုဒီဇိုင္း၊ အေရာင္ရဲ႕လိုက္ဖက္မႈေၾကာင့္ စံုတြဲပြဲတက္ခ်င္ သူမ်ားအႀကိဳက္ေတြမဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။

 ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ျမန္မာ၀တ္စံု ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းပါ။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းလွၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ျမန္မာ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္ခ်င္သူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ဒီ၀တ္စံုရဲ႕ ထူျခားခ်က္က ရင္ဘတ္ေနရာနဲ႔ လက္ဒီဇိုင္းေနရာပဲ ျဖစ္တယ္။

 ဒီ၀တ္စံုရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က ရင္ဘတ္ေနရာနဲ႔ လက္ဒီဇိုင္းေနရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေက်ာ ခါးေနရာမွာ ဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဇိုင္နာရဲ႕စိတ္ကူးက ဆန္းသစ္တယ္လုိ႔ ခံစားရတယ္။

 ကႏုတ္ဇာကို အဓိကထားၿပီး ခ်ဳပ္ထားတဲ့ ၀တ္စံုပါ။ ႐ိုးရွင္းလွပၿပီး၊ က်က္သေရရွိလွတဲ့ ၀တ္စံုလုိ႔ တင္စားခ်င္ပါတယ္။