ျဖဴျဖဴစင္စင္ သႀကၤန္ဖက္ရွင္

ဓာတ္ပံု-လမင္းႏိုင္

Dress - American Kid's 100% American Goods

ကေလးေတြရဲ႕ အျပစ္ကင္းတဲ့ ျဖဴစင္မႈေတြကို သႀကၤန္ပံုရိပ္ေတြနဲ႔ တင္ဆက္လိုက္တဲ့အခါ ျဖဴျဖဴစင္စင္သႀကၤန္ဖက္ရွင္ ျဖစ္လာ ခဲ့တယ္။ သမီးေလး ဂဂၤါေမ၊ ျမတ္သီရိထက္၊ ေရႊရတီလင္းတို႔ကသႀကၤန္ဖက္ရွင္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ေႏြနဲ႔သႀကၤန္ကို လိုက္ဖက္ေစတဲ့ ဖက္ရွင္ပါ။

သႀကၤန္ဆိုရင္ အေရာင္ေတာက္ေတာ္ေလးေတြကို စိတ္၀င္စားတတ္ၾကတယ္။ ေရစိုစို၊ လူအမ်ားၾကားထင္ေပၚေစဖုိ႔ေလ။ သမီး ေလး(၃)ေယာက္ကို သႀကၤန္သ႐ုပ္ေပၚေစဖုိ႔ အခုလို၀တ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။