ကေလးသစ္သီးေလးမ်ား

ဓာတ္ပံု - လမင္းႏိုင္

Dress - ျမင့္ျမတ္ရည္မြန္

ေမာ္ဒယ္လ္ - ၀ဏၰစည္သူ၊ ျခဴးေကဇင္

သစ္သီးေလးမ်ဳိးကို ခ်စ္စရာကေလး ဖက္ရွင္အသြင္ ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။

သရက္သီးနဲ႔ စပ်စ္သီး

ဗူးသီးေလးနဲ႔ င႐ုပ္သီးေလးလိုက္ဖက္ညီ လား....???

သားေလး ၀ဏၰစည္သူရဲ႕ ခ်စ္စရာအမူအရာနဲ႔ သစ္သီးဖက္ရွင္

သမီးေလး ျခဴးေကဇင္က စပ်စ္သီးဖက္ ရွင္ေလးနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းသလုိ၊ င႐ုပ္သီးအက်ႌ ဒီဇိုင္းေလးနဲ႔ လိုက္ဖက္ပါတယ္။