ျမန္မာ၀တ္စံုတီထြင္ခံစားျခင္း

     ျမန္မာ၀တ္စံုေလးေတြ၀တ္ၿပီး ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႐ိုး႐ိုးယဥ္ယဥ္ ဒီဇိုင္းေလးေတြ တီထြင္ခံစားျပထားျပန္ပါတယ္။

ေမာ္ဒယ္ - ေရႊပိုးအိမ္
ဒီဇိုင္နာ - ဂ်ဳိကာ
မိတ္ကပ္ - အာကာေက်ာ္ (ကိုမာ)
ဓာတ္ပံု - လမင္းႏိုင္