သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တာ ပထမ … ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာက ဒုတိယ …

    အနာဂတ္မွာ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တာ ပထမ ကိုယ္ျဖစ္ေစခ်င္တာ ဒုတိယဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ သားသမီးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနဆန္းႏွင့္ မေခ်ာစုတို႔၏ ခ်စ္စဖြယ္ေလးႏွစ္ေယာက္...
    သီခ်င္းဆိုတာ ၀ါသနာပါတဲ့ ၃ ႏွစ္နဲ႔ ၉ လ ကိုကို ဘုန္းမဂၢေကာင္း၊ ေမာ္ဒယ္ေလွ်ာက္တာ ၀ါသနာပါတဲ့ ၁ ႏွစ္နဲ႔ ၁၀ လ ညီမေလး ေနႏုအလင္း တို႔ရဲ႕ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ၾကားက ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႔ People Kid Fashion ဟာ လန္ဆန္းတက္ႂကြေနျပန္ပါတယ္...

                                            

ဓာတ္ပံု - လမင္းႏိုင္
ဖက္ရွင္ - PEPCO
ရရွိႏိုင္သည့္ေနရာ - အမွတ္ ၂၄/၃၊ ေျမညီထပ္၊ န၀ေဒးလမ္း၊ ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။