ျမန္မာ၀တ္စံုတီထြင္ခံစားျခင္း

    ႐ိုး႐ိုးယဥ္ယဥ္ ဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ က်က္သေရရွိ လွတဲ့ ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႔မႈမ်ားဟာ ဘယ္ေတာ့မွမ႐ိုး သြားႏိုင္တဲ့ ျမန္မာဖက္ရွင္ေတြပါ။  

ေမာ္ဒယ္ - ၾကည္ျဖဴကို
မိတ္ကပ္ - April
ဒီဇိုင္နာ - စည္သူထြန္း
ပိုးထည္ - JADE STAR Silk & Cotton
ဓာတ္ပံု - အာကာ၀င္းထြဋ္