ျမန္မာ၀တ္စံုတီထြင္ခံစားျခင္း

    ေက်ာ့ရွင္းတင့္တယ္ၿပီး ျမင္သူေငးေစမယ့္ ဒီဇိုင္းေတြက ျမန္မာ၀တ္စံုက႑ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာထက္မွာ လွပလို႔ေနျပန္ပါတယ္...

ေမာ္ဒယ္ - ခင္လျပည့္ေဇာ္
ဒီဇိုင္နာ - ၀ါ၀ါေက်ာ္
မိတ္ကပ္ - ဒီဇင္ဘာႏွင္း
ဓာတ္ပံု - လမင္းႏိုင္