ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္... ပြဲတက္ !

၀ါကၽြတ္ခ်ိန္မီ ပြဲရာသီမွာ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ ၀င္း၀င္းလက္လက္ဆင္ျမန္းဖုိ႔ ပြဲတက္ Accessories Latest Design ေတြခ်ည္း စုစည္းေပးလုိက္ပါၿပီ။

Photo & Retouh - Thardu Ko Ko