အျမဲတမ္းအတြက္ Jean…

Model – Chun Chun

Photo – La Min Naing

Makeup – Yuzana (Linn Linn –Makeup Artist)

Jean - TBY

           

ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဒီဇိုင္းေတြနဲ႔ အားလံုးရဲ႕ရင္ထဲကို အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္း စီးဆင္းလာခဲ့တဲ့ Jean…

အခ်ိန္ရာသီေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း အၿမဲတမ္းအတြက္ တည္ရွိေနခဲ့တဲ့ Jean…

         

ဒီေန႔အတြက္ေရာ ….

သူဘယ္လိုဒီဇိုင္းေတြနဲ႔ လွမ္းထြက္လာခဲ့သလဲ ….