ဒီဇိုင္းဆန္း Accessories နဲ႔ ေလဒီ

 

 ဖက္ရွင္ေရစီးေၾကာင္းအလိုက္ ေျပာင္းလဲ ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ Fashion Accessories ေတြကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး...ဒီဘက္ေခတ္ေရစီး ေၾကာင္းမွာေတာ့ Accessories ဒီဇိုင္းဆန္းေလး ေတြအျဖစ္ နားကပ္ခ်ိန္းႀကိဳးေလးေတြ၊ လက္စြပ္နဲ႔
ဟန္းခ်ိန္းတြဲလ်က္ေလးေတြ ေခတ္စားလာတယ္ ေလ...ဒီေတာ့ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းထဲမွာ ေျပာင္း လဲစီးေမ်ာႏိုင္ဖို႔အတြက္  Accessories ဆန္းေလး ေတြကို ေမာ္ဒယ္လ္နဲ႔အတူ တြဲဖက္၀တ္ဆင္ၾကည့္ လိုက္တဲ့အခါ...

Photo- LMN
Model- Khay Mar
Makeup & Hair- Zayar
(Lin Lin (MakeupArtist))
Accessories- Heidi’s Accessories