သံုးမ်ဳိးစတိုင္လ္ Accessories

    Fashion နဲ႔ Accessories...Accessories နဲ႔ Fashion...တြဲလ်က္၀တ္ဆင္ၾကတဲ့ေခတ္၊ မပါ မျဖစ္တဲ့ Accessories ေတြရဲ႕ေခတ္၊ ဒီလိုဒီလိုေတြ ၾကားထဲက သူမစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ခင္စုစုႏိုင္ရဲ႕ Accessories...သူမကေတာ့ သူမရဲ႕ Accessories ေတြကို ဒီလိုမ်ဳိးေလးေတြ ေရြးခ်ယ္ၿပီး စတိုင္လ္သံုးမ်ဳိးနဲ႔ ဆင္ျမန္းထားပါတယ္။

Photo- LMN
Model- Khin Su Su Naing
Makeup & Hair- Lin Lin(Lanmadaw)