ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဖက္ရွင္

Model - Chun Chun

Makeup & Hair - Hello (Ma Khaing& Ma Cho)
Dress - Giordano Ladies
Shoes & Bags - Gripz

သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ 
အထိအေတြ႕
လြတ္လပ္ေပါ့ပါးတဲ့ အဆင္အယင္
႐ိုးရွင္းသေလာက္လန္းတဲ့ ဒီဇိုင္း
ဒီအရာေတြ အားလံုးေပါင္းစပ္ထားတဲ့
ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဖက္ရွင္…။