ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ေျခလွမ္းမ်ားနဲ႔သူမ

ဖိနပ္ - ၾကယ္စင္ျဖဴ

ေစာင့္စားေနတဲ့ ခ်စ္သူရွိရာသို႔ တက္ႂကြလွပတဲ့ ေျခလွမ္းေလးေတြနဲ႔ အေရာက္သြားဖို႔ စဥ္းစားရခက္ေနတယ္ဆိုရင္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ ေျခေခ်ာင္းကေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ Update Shoes က႑ကေန ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ပါတယ္...

Available at  အမွတ္(၃၀၂၀)၊ ဒုတိယထပ္၊ ေတာ္၀င္စင္တာ