အသြင္ဆန္းေစတဲ့ ေခတ္သစ္မဒီ

 

    ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ဖက္ရွင္ေရစီးနဲ႔အတူ ဖက္ရွင္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားရဲ႕ အသြင္ဆန္း ျပားမႈကလည္း ထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္ပါလာပါၿပီ။ ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနတဲ့ ေခတ္သစ္မဒီေလးမ်ားအ တြက္ အျမင္ဆန္းေစမယ့္ ဒီဇိုင္းဆန္း Shoes မ်ားက ဖက္ရွင္ေရစီးကို တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္ေစဦးမွာ ပါ...

                                                      

Model - Htar Htet Htet
Makeup & Hair - Soe Soe
Shoes - Kyal Sin Phyu
Available at : Taw Win Centre, Corner ofMaha Bandoola Road & 19 Street, Latha Tsp.