ျမန္မာ၀တ္စံုတီထြင္ခံစားျခင္း

ေမာ္ဒယ္ - ျမႏွင္းရည္လြင္ 

ဒီဇိုင္နာ - ေအးေအးသြယ္ (AAT Fashion Design School) 

မိတ္ကပ္ - လင္းလင္း (Makeup Artist) 

ဓာတ္ပံု - လမင္းႏိုင္

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတို႔အားလံုး ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာ ၀တ္ဆင္ၾကေသာ လွပတင့္တယ္သည့္ ျမန္မာ၀တ္စံုဒီဇိုင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။