ျမန္မာ၀တ္စံုတီထြင္ ခံစားျခင္း

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတို႔ရဲ႕ တန္ဖိုးထား၀တ္ဆင္ၾကေသာ ျမန္မာ၀တ္စံုမ်ားကို ဒီဇိုင္နာရဲ႕ တီထြင္မႈေတြနဲ႔အတူ သူမရဲ႕ ႏွစ္လိုဖြယ္ဟန္ပန္မ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါ.....


ေမာ္ဒယ္ - ေရႊသမီး 
မိတ္ကပ္ - လင္းလင္း (Makeup Artist) 
ဒီဇိုင္နာ - ခ်စ္မိုးျဖဴ (Purple Rain) 
ဓာတ္ပံု - သာဓုကိုကို