ခမ္းနားျခင္း Fashion

လွပတဲ့ ခ်ိတ္အဆင္သ႑ာန္ဖန္တီးမႈ ဒီဇိုင္းမ်ားက ခန္႔ညားထည္၀ါသလို ခမ္းခမ္းနားနားရွိလွတဲ့ ၀တ္စံုဒီဇိုင္းမ်ားကလည္း ဖက္ရွင္ကို ပိုၿပီးအသက္၀င္ခမ္းနားလွေစပါတယ္။ ဒီလိုလွပတဲ့ ခ်ိတ္အဆင္သ႑ာန္တူဒီဇိုင္းမ်ားနဲ႔  ခမ္းနားလွတဲ့ ၀တ္စံုဒီဇိုင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ဖန္တီး ႐ိုက္ကူးပံုေဖာ္လိုက္တဲ့အခါ စက္တင္ဘာလရဲ႕ ဖက္ရွင္က႑ေလးက ဒီလိုလႈပ္ရွားအသက္၀င္လာပါေတာ့တယ္။

Model - Poe Ei Phyu Zin

Makeup & Hair - Htoo Htoo(Htet Pop Soul)

Dress - May Myat War So(Happy Heart)

Venue - Yan’s Design& Decoration Mall