• စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔

    စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ရျခင္းက ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ Cortisol ေဟာ္မုန္းပမာဏ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ Cortisol ေဟာ္မုန္းက ခက္ခဲတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခအေနေတြ နဲ႔ ျပႆနာေတြရင္ဆိုင္ရတဲ့ အေျခအေနမွာ ခႏၶာကိုယ္က ထုတ္လႊတ္ေပးတဲ့ တုန္႔ျပန္ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ဒီေဟာ္မုန္းမ်ားလာတာနဲ႔အမွ် စိတ္ဖိစီးမႈလည္း ပိုတိုးလာတတ္ပါတယ္။ လူတစ္ခ်ဳိ႕က စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား လာခ်ိန္မွာ အစားကိုတရပ္စပ္ စားသံုးတတ္တဲ့ အက်င့္ရွိၾကၿပီး ဒါက ေခတၱခဏေတာ့ သက္သာေစသလို ထင္ရေပမဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ အစားအစာေတြ သၾကားလံုး၊ အာလူးေၾကာ္စတဲ့ အရာေတြက ေရရွည္မွာဆိုးက်ဳိး ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြ မ်ားျပာ

  • ဆရာ၀န္ေဆးညႊန္းမလုိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ အိမ္သံုးေဆး၀ါးမ်ား

    အနာေဆးသည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား

    ရည္ရြယ္ခ်က္

  • Pages