Primary tabs

ဧၿပီလအတြက္ ကံဇာတာ

ဧၿပီလအတြင္း ေန႔အလိုက္ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို


တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ေရႊဝင္ကိန္းရွိသည္။ အဝင္ေတာ္သည္။ ကား၊ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ရျခင္းမ်ား ေျပာဆိုအဆင္ေျပမည္။
ဧၿပီ ၇၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေျမာက္အရပ္သို႔သြား၍ မိတ္ေဆြတိုးပြားျခင္း၊ ေမတၱာေရး ေကာင္းျခင္းမ်ားရွိမည္။ ဗုဒၶဟူးနံလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးေပးသည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ေငြလက္လြန္တတ္သည္။ အိုး၊ အိမ္၊ ျခံေျမ ေနရာထုိင္ခင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ား ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မည္။
ဧၿပီ ၂၊ ၅၊ ၉ ရက္မ်ားတြင္ ခရီးသြားစဥ္ ဖိနပ္ျပတ္က အထူးေကာင္းေသာ နိမိတ္ျဖစ္သည္။ အေဟာင္းကိုစြန္႔၍ အသစ္ဝယ္ယူလုိက္ပါ။
ယၾတာ - သရက္သီးသနပ္လွဴဒါန္းျခင္းျပဳပါ။

ဧၿပီ္ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ထူးျခားေသာ ဘုရားပံုေတာ္မ်ား၊ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား ပူေဇာ္ရန္ရရွိမည္။ ရွင္သီဝလိပံုေတာ္ လက္ေဆာင္ရက ေတာင္အရပ္မွ လူမ်ဳိးကြဲကျပားအက်ဳိးေပးမည္။
ဧၿပီ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္။ အဂၤါေန႔၊ ေသာၾကာေန႔ေမြးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ ေကာင္းေသာအက်ဳိးရရွိမည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ တစ္ပါးသူေမ့က်န္ခဲ့သည့္ ထီး၊ ဦးထုပ္ အစရွိသည္မ်ား သိမ္ဆည္းျခင္းမျပဳရ။
ဧၿပီ ၁၇၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ လူသစ္၊ ဝန္းက်င္သစ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းမည္။
ယၾတာ - အိုး၊ ခြက္၊ အစုတ္မ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ် ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္မည္။ ၾသဇာအရွိန္အဝါႀကီးမားမည္။ ပံုမွန္ထက္ ပို၍ ေငြဝင္မည္။ စန္းေကာင္းမည္။
ဧၿပီ ၃၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္ေန႔မ်ားသည္ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခား၊ ကျပားစပ္သူမ်ား ေကာင္းက်ဳိးေပးသည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀ ရက္ေန႔မ်ားသည္ လိမ္ညာလွည့္စားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ သမားေတာ္မ်ား ညြန္ၾကားမႈမရွိေသာ ေဆးဝါးတို႔ကို သံုးစြဲျခင္းေရွာင္ပါ။
ဧၿပီ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အမည္တြင္ တနဂၤေႏြနံ (အ၊ ဥ) ႏွင့္ အဂၤါနံ (စ၊ ဘ၊ ည)တြဲဖက္ပါသူမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ေပးတတ္သည္။
ယၾတာ - ကုကၠိဳလ္ပင္ေအာက္တြင္ ထီးအနက္ကိုေဆာင္း၍ အေရွ႕အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကာ သစ္သီးစားျခင္းျပဳပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
အေရွ႕အရပ္မွ ကူညီသူမ်ား ေပါမည္။ သံုးစြဲေနေသာ စက္ပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးတတ္သည္။ ျပင္လွ်င္လည္း ေငြကုန္႐ံုသာျဖစ္မည္။
ဧၿပီ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခား၊ ကျပားစပ္သူမ်ား ေကာင္းက်ဳိးေပးမည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ စိန္ေရႊရတနာ အဖိုးတန္လက္ဝတ္ပစၥည္းမ်ားကို လြန္ကဲစြာ ဝတ္ဆင္ျခင္း မျပဳရ။ သံုးစြဲက စနစ္တက်ျပန္လည္သိမ္းဆည္းပါ။
ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ စန္းပြင့္မႈ လြန္ကဲ၍ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ျပတ္ေနေသာ အဆက္အသြယ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ေငြထီးတစ္လက္၏ ထီး႐ိုးတြင္ ကဒက္ရြက္ခ်ည္ေႏွာင္၍ ဘုရားကပ္လွဴျခင္းျပဳပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ယခင္လြန္ခဲ့ေသာ ၂လဆက္ဆိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ေသာ အက်ဳိးဆက္ရရွိမည္။ မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။
ဧၿပီ  ၇၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတို႔မွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားရရွိမည္။ ေငြအစုလိုက္ဝင္ျခင္းရွိမည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၉ ရက္မ်ားတြင္ အိုး၊ အိမ္အတြင္း အပ်က္အစီးအေပ်ာက္အရွမ်ားမည္။ သူခိုး၊ သူဝွက္ အႏၲရာယ္ဂ႐ုစိုက္ရမည္။
ဧၿပီ ၂၊ ၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပးမည္။ အိုးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းျပဳျပင္ျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ၾကာပန္းပြင့္ကို ေႂကြပန္းကန္ျပားတြင္တင္ကာ ေရေလာင္း၍ ဘုရားကပ္လွဴျခင္းျပဳပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
အေနာက္အရပ္၊ အေနာက္ေတာင္အရပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေသာကိစၥတို႔မွ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ ထုိအရပ္ေဒသမ်ားသို႔ ခရီးသြား၍ အက်ဳိးရွိမည္။
ဧၿပီ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတို႔မွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ား ရရွိမည္။
ဧၿပီ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အိုးအိမ္အတြင္း အပ်က္အစီးအေပ်ာက္အရွမ်ားမည္။ သူခိုးသူဝွက္ အႏၲရာယ္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ အိမ္တြင္ရွိေသာ ေသာ့ပ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ပါ။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးလက္လြန္ထားသည္မ်ား ျပန္လည္ေတာင္းဆိုရန္အခါ ေကာင္းက်ေရာက္သည္။ လူယံုထားျခင္းထက္ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က် ခ်င့္ခ်ိန္လုပ္ကိုင္၍ တိုးတက္မႈရွိမည္။
ယၾတာ - အေနာက္ေတာင္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ၾကံရည္ေသာက္ျခင္းျပဳပါ။

ဗုဒၶဟူးမြန္းလဲြ ရာဟုေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိမည္။ အဂၤါနံ စက္၊ ေဆး၊ ဆန္၊ ဆီ ပစၥည္းမ်ားေလွာင္ျခင္း၊ ေစ်းကစားျခင္း မျပဳရ။ အ႐ႈံးေပၚမည္။
ဧၿပီ ၄၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ၾကံဳေနေသာ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ အလုပ္ရွာေဖြျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အဆင္ေျပမည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားမ်ားရမည္။ အရပ္တစ္ပါးႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။
ဧၿပီ ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ႐ုတ္တရက္ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ား အက်ဳိးေပးမည္။ တစ္ပတ္ရစ္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းေကာင္းရမည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္အနီးအပါးတြင္ရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါလွဴဒါန္းပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မည္။ ေဆာင္ရြက္သမွ် ကိစၥႏွင့္ဦးတည္လိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနမည္။ ေငြမျမဲ။
ဧၿပီ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္စီးပြားေအာင္ျမင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပးမည္။ ခရီးကိစၥေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ သြားက်ဳိး၊ သြားပဲ့ျခင္းျဖစ္မည္။ ေျမာက္အရပ္မွ နာမည္ပ်က္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာေျဖရွင္းရျခင္းၾကံဳမည္။
ဧၿပီ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးကြဲ လူမ်ဳိးျခား ကျပားမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ေသာကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာမည္။ 
ယၾတာ - ဘယာေၾကာ္ ၃ ခုကို ႏွီးတံႏွင့္သီ၍ ဘုရားကပ္လွဴျခင္းျပဳပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ဝန္းရံေနသည္။ ျပႆနာရွာသူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳမည္။ အတူတကြ တြဲဖက္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ သေဘာသဘာဝကြာဟသည္။
ဧၿပီ ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ အမ်ားကိစၥ ပရဟိတကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေပးရမည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၇၊ ၉၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ရက္ညံ့မ်ားျဖစ္၍ ေနအိမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္တြင္လည္းေကာင္း မေပ်ာ္။ အိုးပစ္၊ အိမ္ပစ္ ခရီးသြားကိန္းရွိမည္။
ဧၿပီ ၂၊ ၄၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းရမည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ယၾတာ - အေနာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ထီးအနက္ကိုေဆာင္းကာ ဖ႐ံုယိုစား၍ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
အိမ္ရွိ ေသတၱာ၊ ဗီ႐ိုတို႔ ေသာ့ပ်က္သည္ျဖစ္ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းျပဳျပင္ပါ။ အမည္အတြင္း (အ၊ ဥ၊ သ၊ ဟ)ပါေသာ အမ်ဳိးသမီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ပ်က္ျခင္း စြပ္စြဲခံရျခင္းရွိမည္။
ဧၿပီ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ရပ္တန္႔ထားေသာ အလုပ္မ်ားျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ရမည္။ စေနနံလုပ္ငန္းမ်ားမွ လြန္စြာေကာင္းက်ဳိးေပးမည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၉၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ သံစူးျခင္း၊ ျပတ္ရွျခင္းမ်ားျဖစ္သည္ကို ေပါ့ဆရာမွ အေညႇာ္ဝင္ျခင္း၊ အနာရင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ပညာသင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက လက္ခံပါ။
ယၾတာ - ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္အတြင္း ငါး ၂၆ ေကာင္လႊတ္ပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ဝါးပုေလြ၊ အိုးစည္၊ ဗံု၊ ေမာင္းတီးခတ္၍ ကခုန္လွည့္လည္သူမ်ားကိုေတြ႕က လြန္စြာေကာင္းေသာ နိမိတ္ျဖစ္သည္။ ထူးျခားခ်က္မ်ား အထင္အရွားေပၚမည္။
ဧၿပီ ၂၊ ၄၊ ၅၊ ၉၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ကံေကာင္းေစ၍ အတတ္ပညာႏွင့္ အက်ဳိးေပးမည္။ စေနေန႔ေမြးေသာသူမွ မထင္မွတ္ထားေသာ အကူအညီေကာင္းကို ေပးလိမ့္မည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၆၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မည္။ က်န္းမာေရးအညံ့မ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥ အျငင္းပြားစရာမ်ားၾကံဳမည္။
ဧၿပီ ၃၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ စေနနံ၊ ၾကာသပေတးနံပစၥည္းမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။ ေစ်းေကာင္းရက ေရာင္းခ်ရန္ အခါသင့္သည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္ရွိ သစ္သား၊ သြပ္ျပား၊ သံေဆြး၊ သံေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ေျပာဆိုသမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ လုပ္ကိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားအေပၚ စိတ္မပါ အာ႐ံုမရွိလင့္ကစား ကိုယ္လုပ္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ထြန္းထြန္းေပါက္ရွိမည္။
ဧၿပီ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးကိစၥ ေျပာဆိုသင့္သည္။ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ေကာင္းသည္။ ေရႊ၊ ရတနာပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ၍ အက်ဳိးရွိမည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၇၊ ၂၉၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္းမ်ား လာေရာက္ေပါင္ႏွံက လက္မခံရ။ ယာယီဝင္ျခင္းေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ဝင္ကိန္းပိတ္တတ္သည္။
ဧၿပီ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္မရွိသူ အလုပ္ရမည္။ ဆိုင္းငံ့ထားလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရမည္။    
ယၾတာ - အုန္းပင္တစ္ပင္ကို ေက်ာမွီ၍ ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကာ ေျမပဲစားပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဧၿပီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အိုးအိမ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ မူလစီစဥ္ထားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ဧၿပီ ၄၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္၍ အလုပ္တိုးတက္မည္။ အမ်ားအေပၚဦးေဆာင္ရမည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္သမွ် ေအာင္ျမင္မည္။
ဧၿပီ ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၉၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အမႈအခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ မကင္းေသာ ကိစၥမ်ားေရွာင္ပါ။ စက္ပစၥည္းမ်ား အပ်က္အစီးမ်ားတတ္သည္။
ဧၿပီ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ သိုမွီးထားေသာ ေလွာင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရရွိေသာေစ်းႏွင့္ ထုတ္ေရာင္းရန္ အခါသင့္သည္။
ယၾတာ - အုန္းပင္ေအာက္ေျခတြင္ ေရ ၆ ခြက္ေလာင္း၍ အေနာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူကာ သစ္သီးတစ္လံုးစားပါ။

ဧၿပီ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
အလုပ္ကိစၥႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥတို႔တြင္ ျပႆနာတစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္တတ္သည္။ အဂၤါေန႔ေမြးသူ ကတိစကားပ်က္တတ္သည္။
ဧၿပီ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အိုးအိမ္ကိစၥျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ ေငြေၾကးျပႆနာ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။
ဧၿပီ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၇၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ တာဝန္ယူျခင္း၊ အာမခံျခင္း မျပဳရ။ သူတစ္ပါးက ကိုယ့္ကို အေၾကာင္းမဲ့တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ အက်ဳိးမဲ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းၾကံဳမည္။
ဧၿပီ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အိုးအိမ္ေနရာ ထုိင္ခင္းျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွ သူမ်ားႏွင့္တြဲ၍ အလုပ္စီးပြားမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ အုန္းသီးလွဴပါ။