• ၂၀၁၄ ေရႊပန္းခ်ီ

    အရာ၀တၳဳတစ္ခု လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခု စတာေတြကို ထူးျခားတဲ့ အရည္အေသြးနဲ႔ ျပည့္စံုတာ၊ ေတာက္ပႂကြား၀င့္တာေတြကို အထူးျပဳရည္ညြႊန္းခ်င္တဲ့အရာ “ေရႊ”ဆိုတာနဲ႔ ခံျပဳႏႈိင္းျပေလ့ရွိၾကတယ္။

  • ႏူးညံ့ေသာ..... သိမ္ေမြ႕ေသာ.... တန္ဖိုးႀကီး ေသာ ရတနာမ်ား

    ယခုလရဲ႕ရတနာစာမ်က္ႏွာ မွာေတာ့ ျပည္ပမွေက်ာ္ၾကား သူမ်ား၀တ္ ဆင္ေသာ ကမာၻေက်ာ္လက္၀တ္ ရတနာ မ်ားကို ထူးထူးျခားျခားေလးေ ဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။

  • Pages