အႏုပညာေမာင္ႏွစ္မ (၂)ေယာက္ရဲ႕ Life Style

ဂီတအႏုပညာရွင္ ေမာင္ႏွစ္မ (၂)ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ၿဖိဳးႀကီးနဲ႔ ယုဇနတို႔ရဲ႕ Life Style Fashion ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဂီတအႏုပညာေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ျဖတ္သန္းမႈအခ်ိန္ေတြထဲမွာ ဂီတနဲ႔အခ်ိန္ကုန္ခဲ့တာမ်ားပါတယ္။ အခုပရိသတ္ေတြ ေတြ႕ရမယ့္ ပံုစံ (၃)မ်ဳိးကေတာ့ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပ သူတို႔ရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈပံုေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) Shopping ထြက္တယ္။

   

(၂) ဂ်ပန္စာကေတာ့ ေမာင္ႏွစ္မ (၂)ေယာက္လံုး အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ကားေလွ်ာက္ေမာင္းရင္း သီခ်င္းဆိုၾကတယ္။ ဒီ (၃)မ်ဳိးကေတာ့ သူတို႔ေမာင္ႏွစ္မ (၂) ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ႀကိဳက္ျဖတ္သန္းမႈပံုစံ ေတြျဖစ္သလုိ အားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ မိသားစုနဲ႔ေနတယ္။ ေမာင္ႏွစ္မေတြနဲ႔ အိမ္မွာပဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အခ်ိန္ကုန္ေလ့ရွိတဲ့ ေန႔ရက္ေတြ လည္း ရွိပါတယ္။