ပု၀ါတစ္ထည္နဲ႔ ေလ့က်င့္မယ္

Model - Tin Zar Linn
Venue - Zar Ni Fitness Centre
Photo - Myat Thaw

ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းရပ္ေတြအားလံုးကို ပ်ိဳတို႔အားလံုး ႏွစ္သက္ၾကမယ္လို႔ အာမခံပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ပ်ဳိတို႔အားလံုးကို ပိုလွေစမယ့္ ခါးေသးဗိုက္ခ်ပ္ေလ့က်င့္ခန္းရပ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အျပင္
ပု၀ါတစ္ထည္ရွိ႐ံုနဲ႔ ေလ့က်င့္လို႔ရမယ့္နည္းလမ္းေတြျဖစ္သလို အေထာက္အကူပစၥည္းလံုး၀မလိုဘဲ ေလ့က်င့္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကိုပါ စုစည္းေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ပါဦးေနာ္။

(၁)    ပံုမွာျမင္ေတြရတဲ့အတိုင္း ျပင္ညီေပၚမွာဒူးအနည္းငယ္ေကြးထိုင္ၿပီး ပု၀ါကုိင္ထားတဲ့ လက္ကို ၄၅ ဒီဂရီေလာက္ တံေတာင္ေကြးထားပါ။
ေဘးဘက္သို႔ ေစာင္းခ်လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္ နက္ အသက္႐ွဴသြင္းပါ။
အသက္ရွဴထုတ္ရင္း စတင္အေနအထား ျပန္သြားပါ။
ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္းက်င့္ပါ။
ဘယ္+ညာ တစ္ႀကိမ္သတ္မွတ္ၿပီး အႀကိမ္ (၂၀) (၃) ေက်ာ့ ကစားပါ။
ထိခ်က္ - ခါး၊ အေပၚဗိုက္၊ ေအာက္ဗိုက္

(၂ )    ျပင္ညီေပၚမွာ ဒူးကို ၄၅ ဒီဂရီခန္႔ ေကြးထားၿပီး ပု၀ါကိုင္ထားတဲ့လက္ကို ေထာင့္မွန္အေနအထားခ်ဳိးထားပါ။
လက္ကို ေထာင့္မွန္ပံုစံမပ်က္ေစဘဲ ေနာက္ဘက္တည့္တည့္သို႔ေရာက္ေအာင္ ခါးကိုလွည့္ႏိုင္သမွ် လွည့္ပါ။
ခါးလွည့္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း အသက္႐ွဴ သြင္းပါ။
အသက္႐ွဴထုတ္ရင္း စတင္အေနအထား ျပန္သြားပါ။
ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္းက်င့္ပါ။
ဘယ္+ညာ တစ္ႀကိမ္သတ္မွတ္ၿပီး အႀကိမ္ (၂၀) (၃) ေက်ာ့ ကစားပါ။
ထိခ်က္ - ခါး၊ အေပၚဗိုက္၊ ေအာက္ဗိုက္

(၃) ျပင္ညီေပၚမွာ ေက်ာခ်ၿပီး ပု၀ါကိုင္ထားတဲ့ လက္နဲ႔ ေျခေထာက္ကိုထိန္းကာ ၉၀ ဒီဂရီ ေထာင္ထားပါ။
လက္အားကိုအသံုးမျပဳဘဲ ၀မ္းဗိုက္ကို အားျပဳကာ ေက်ာျပင္ႂကြလာေအာင္ထပါ။ ထတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း အသက္႐ွဴသြင္းပါ။
အသက္႐ွဴထုတ္ရင္း စတင္အေနအထား ျပန္သြားပါ။
အႀကိမ္ (၂၀) (၃) ေက်ာ့ ကစားပါ။
ထိခ်က္ - အေပၚဗိုက္

(၄)    ျပင္ညီေပၚမွာ ေျခေထာက္နဲ႔ ေက်ာကို ပံုမွာ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့အတိုင္း ႂကြထားၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေခါင္းေနာက္မွာ ယွက္ထားပါ။
ဒူးနဲ႔ တစ္ေတာင္ဆြဲထိပါ။ ဆြဲထိတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း အသက္႐ွဴသြင္းပါ။
အသက္႐ွဴထုတ္ရင္း စတင္အေနအထား ျပန္သြားပါ။
အႀကိမ္ (၂၀) (၃) ေက်ာ့ ကစားပါ။
ထိခ်က္ - အေပၚဗိုက္၊ ေအာက္ဗိုက္

ခုလို ေသးသြယ္ခ်ပ္ရပ္တဲ့ ဗိုက္နဲ႔ခါး ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေစဖို႔ ေလ့က်င့္နည္းေလးေတြကို ေဖာ္ျပျခင္းနဲ႔အတူ မည့္သည့္ေလ့က်င့္ခန္းရပ္မဆို ကြ်မ္းက်င္တဲ့ နည္းျပမ်ားနဲ႔ ေသခ်ာစြာသင္ယူၿပီးမွ အက်ဳိးရွိထိေရာက္စြာ ေလ့က်င့္သင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္ရွင္။