ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ပညာ

ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔သည္ ေအဒီ ၁၁ရာစု မတိုင္မီကပင္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ စတင္ထြန္းကား ခဲ့သည္ဟု ျပည္ပေလ့လာသူမ်ားမွ လက္ခံထားသည္။  ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔သည္ ပုဂံေခတ္မွသည္ ပင္းယ၊ အင္းဝ၊ ေတာင္ငူ၊ ကုန္းေဘာင္ စသည့္ ေခတ္အဆက္ဆက္အထိ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိလာၿပီး အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာအျဖစ္ ေဖာ္က်ဴးႏိုင္ခဲ့သည္။
 
ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔အားကစား ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါအက်ဳိးေက်းဇူး ၆ ရပ္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၁။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာမႈရရွိၿပီး ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႔စည္းပံု အခ်ဳိးက် လွပေစႏိုင္ျခင္း၊
၂။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တက္ႂကြလန္းဆန္းေစျခင္း၊
၃။ မိမိကုိယ္ကို အားကိုးႏိုင္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈတိုးတက္လာေစျခင္း၊
၄။ ျမန္မာတို႔၏ အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာလည္းျဖစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္လည္းျဖစ္ေသာ္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔အေၾကာင္း စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ သိရွိသြားႏိုင္ျခင္း၊
၅။ မိမိအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္၊ အသိုင္းအဝိုင္းသစ္တစ္ခု တိုးပြားလာျခင္း၊
၆။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီတည္တံ့လာေသာ ျမန္မာတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခိုက္ေရးပညာရပ္ကို ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္း။
လက္ေဝွ႔ေရးျပဟန္
လက္ေဝွ႔ေျခကန္တိုက္ကြက္
ေခါင္းဆတ္၊ ေခါင္း႐ိုက္ တိုက္ကြက္
 
ခ်ဳပ္ဒူးတိုက္ခ်က္
ေျဖာင့္လက္သီးထိုး
လက္ေဝွ႔ေျခကန္တိုက္ကြက္
တံေတာင္႐ိုက္ တိုက္ကြက္
Photo - Thardu Ko Ko
Boxing Instructor - Thar Nge၊Than Oo (Phoenix Myanmar Lethwei Gym)