ေဘာ္ဒီေလးလန္းဖို႔ ကလိုက္စို႔….

 ဒီႏွစ္ေဆာင္းက အေအးဓာတ္ကေလးေပး ေလေတာ့ ေကြးလို႔သိပ္ေကာင္းတယ္။ အိပ္လို႔ ေကာင္း စားလို႔ေကာင္းနဲ႔ဆိုေတာ့ အဆီတက္ၿပီး အလွပ်က္မွာလည္း စိုးရိမ္စရာ… ဒီေတာ့…
    ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ ဂီတသံေလးေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္းေလးယူဖို႔ ပ်င္းေနတဲ့ စိတ္ကေလးေတြကို တြန္းအားေပးလိုက္ၾကရေအာင္။
    ကဲ…ပ်ဳိတို႔အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမယ့္ ေအ႐ိုးဗစ္ကကြက္လွလွေလးေတြကို ေရြးထားတယ္။ ကကြက္ေလးေတြမစခင္ ထံုးစံအတိုင္း မလုပ္မျဖစ္ အေၾကာေလွ်ာ့ ေလ့က်င့္ခန္းေလးနဲ႔ စလိုက္ၾကပါစို႔..။

Model - Zarni Oo
Venue - Wah Wah Thinn
Fitness Center

   အေၾကာေလွ်ာ့ေလ့က်င့္ခန္း
    ပထမဆံုး ဦးေခါင္းေလ့က်င့္ခန္းကို စတင္ရပါမယ္။ ေျခခြဲခါးေထာက္မတ္မတ္ရပ္ၿပီး ေခါင္းကို ငံု႔၊ ေမာ့၊ ျပန္ငံု႔၊ ဘယ္ေစာင္း၊ ညာေစာင္း၊ ဇက္ကိုငံု႔ၿပီး ဘယ္မွညာသို႔တစ္ပတ္လွည့္၊ ညာမွဘယ္သို႔ တစ္ႀကိမ္လွည့္ စသျဖင့္အားလံုး(၃)ေက်ာ့ ေလ့
က်င့္ေပးပါ။
    ေခါင္းေလ့က်င့္ခန္းကို မၾကာခဏေဖာ္ျပျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေနရာမွာ ပံုနဲ႔တကြ မေဖာ္ျပေတာ့ဘဲ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးအတြက္ အေၾကာေလွ်ာ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။

၁)
    ပံုပါအတိုင္း ဒူးေကြးလက္တင္ လက္ဆန္႔ေခါင္းခ်ိဳးခ် ဘယ္၊ ညာ တစ္ႀကိမ္စီ ေလ့က်င့္ပါ။

၂)
၁။     ခါးေထာက္ျပန္မတ္ၿပီး
၂။    ဘယ္ေျခဖ်ားလွည့္ ဒူးေကြး
၃။     ဒူးေပၚလက္တင္
၄။    လက္ဆန္႔ထုတ္ တစ္ျပိဳင္တည္းမွာ ခါးေကာ့
၅။    လက္ဆန္႔ထုတ္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ ခါးကုန္း
၆။    လက္ဆန္႔ထုတ္ ခါးျပန္ေကာ့
၇။    ေနာက္ေျခဆန္႔ထုတ္
၈။    ဗိုက္နဲ႔ခါးကိုတြန္းၿပီး ေခါင္းေမာ့
၉။    ဘယ္ေစာင္းခ်
၁၀။    ညာေစာင္းခ်
၁၁။    ဆန္႔ထားတဲ့ ဒူးေပၚလက္ႏွစ္ဖက္ယွက္တင္ၿပီး ဘယ္/ညာတစ္လွည့္စီေျပာင္းပါ။

ေအ႐ိုးဗစ္ကကြက္မ်ား

၁)
 
    လက္ကိုယွက္ၿပီး ညာေျခဆန္႔ထုတ္ပါ။ ဆန္႔ထားတဲ့ ညာေျခကို ပင့္တင္လိုက္ပါ။
    ၁၀ ႀကိမ္ကစားၿပီး ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္း ၁၀ ႀကိမ္ ။
ထိေရာက္မႈ - ခါး၊ ေပါင္

၂)


    ဘယ္ဒူးေကြးလွ်င္ ဘယ္လက္ေထာက္၊ လက္ေထာက္တဲ့ဘက္ကို တင္ပါးပစ္ထားပါ။
    ေစာင္းခ်တဲ့ဘက္ကုိ တင္ပါးျပန္ပစ္ပါ။
    ၁၀ ႀကိမ္ကစားၿပီး ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္း ၁၀ ႀကိမ္။
ထိေရာက္မႈ - ခါး၊ လက္ေမာင္း    

၃)


    လက္ယွက္ၿပီး ဒူးေကြးပါ၊ ေကြးထားတဲ့ ဒူးကို ေဘးဆန္႔လိုက္ၿပီး  လက္ကိုေနာက္ပစ္ပါ။
    ၁၀ ႀကိမ္ကစားၿပီး ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္း ၁၀ ႀကိမ္။
ထိေရာက္မႈ -  လက္ေမာင္း၊ ေပါင္    

    ေအ႐ိုးဗစ္ဟာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ကကြက္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ပံုေသေဖာ္ျပရခက္ေပမဲ့ ဒီလိုကကြက္ေလးေတြကို စိတ္၀င္စားတဲ့ ပ်ဳိေမတို႔အတြက္ေလ့လာသိရွိႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ကကြက္လွလွေလးေတြ
ကိုလည္း People မဂၢဇင္း ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။