သားအိမ္အားေကာင္းေစမည့္ က်င့္စဥ္မ်ား

Model - Jenny ( Yoga Teacher)
Makeup - April
Photo - LMN

    ေမလအတြက္ Fitness ကေတာ့ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းေတြ ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖို႔ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး ပ်ဳိပ်ဳိအိုအို အမ်ဳိးသမီးအားလံုးအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိေစမယ့္ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းရပ္ေတြကို စုစည္းတင္ဆက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဘးတိုက္ေက်ာဆြဲဆန္႔နည္း

၁။    ေယာဂဖ်ာေပၚမွာ ခါးမတ္မတ္ထိုင္ပါ။ ေျခဖေႏွာင့္ႏွစ္ခုကို ေပါင္နဲ႔ထိကပ္ထားပါ။

၂။    အသက္႐ွဴသြင္းပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကိုေဘးသို႔ ပခုံးနဲ႔တစ္ညီတည္း ဆန္႔တန္းလိုက္ပါ။

၃။    အသက္႐ွဴထုတ္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္ကိုဘယ္ဘက္သို႔ေစာင္းၿပီး ဘယ္ဘက္တံေတာင္က ေယာဂဖ်ာနဲ႔တတ္ႏိုင္သေလာက္ ထိကပ္ထားကာ ညာဘက္လက္က နားရြက္နားကို ထိကပ္ထားပါ။ (လက္ကိုဆန္႔ဆန္႔ထုတ္ထားပါ) အသက္႐ွဴသြင္းပါ။ မူလအတိုင္းျပန္ထားပါ။

၄။    ညာဘက္ကိုလည္း အထက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္ပါ။

အက်ဳိးေက်းဇူး
    ခါး႐ိုးရွိအေၾကာမ်ားကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစၿပီး ခါးေရာင္ရမ္းျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

x  x  x

ေၾကာင္ကုိယ္ဟန္က်င့္စဥ္


၁။    ေလးဖက္ေထာက္ လုိက္ပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္က ေျမျပင္ေပၚမွာ ေထာင့္မတ္က်ေနရပါမယ္။ ေျခသလုံးနဲ႔ေျခဖမုိးႏွစ္ခုကို ေျမျပင္နဲ႔ထိထားၿပီး လက္ဆယ္ေခ်ာင္းလုံးကုိ ျဖန္႔ထားပါ။


၂။    အသက္႐ွဴသြင္းပါ။ ေခါင္းကုိျဖည္းျဖည္းခ်င္း အေပၚကုိေမာ့ပါ။ တင္ပါးကုိတတ္ႏုိင္သေလာက္ မုိးေပၚကုိညႊန္းေနရပါမယ္။


၃။    အသက္႐ွဴထုတ္ပါ။ ေခါင္းကုိေအာက္ကုိငုံံ႔လုိက္ပါ။ ခါးကုိတတ္ႏုိင္သေလာက္ ကုန္းပါ ႐ွဴသြင္းပါ။


၄။    ႐ွဴထုတ္ပါ။ ၿပီးရင္ မူလအတုိင္းျပန္ထားပါ။ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အေနာက္ကုိဆြဲယူၿပီး ေျခဖေနာင့္ေပၚမွာ ထုိင္ခ်လုိက္ပါ။

အက်ိဳးေက်းဇူး
    လည္ပင္း၊ ပခုံး၊ ခါးတုိ႔ကုိ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေက်ာနာတာကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။
    ၀မ္းဗုိက္အတြင္းရွိ အဂၤါမ်ားကုိႏွိပ္နယ္၍ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး အစာေျခအဂၤါအတြက္လည္း အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစပါတယ္။
    ခါးႏွင့္ဗုိက္ရွိ အဆီကုိက်ေစပါတယ္။ သားအိမ္လမ္းေၾကာင္းအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသလုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဓမၼတာလာစဥ္ ျဖစ္တတ္ေသာ  နာက်င္ကုိက္ခဲမႈမ်ားကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစပါ တယ္။

x  x  x

က်ားကုိယ္ဟန္က်င့္စဥ္


၁။    ေလးဖက္ေထာက္လုိက္ပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္က ေျမျပင္ေပၚမွာ ေထာင့္မတ္ က်ေနရပါမယ္။ ေျခသလုံးနဲ႔ ေျခဖမုိးႏွစ္ခုက ေျမျပင္နဲ႔ထိထားၿပီး လက္ဆယ္ေခ်ာင္းလုံးကုိျဖန္႔ထားပါ။
၂။    အသက္႐ွဴသြင္းပါ။ ေခါင္းကုိျဖည္းျဖည္းခ်င္း အေပၚကုိေမာ့ပါ။ ဘယ္ေျခေထာက္ကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းအေပၚကုိ ေျမႇႇႇႇာက္လုိက္ပါ။
၃။    အသက္႐ွဴထုတ္ပါ။ ေခါင္းကုိျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေအာက္ကုိငုံံ႔လုိက္ပါ။ ေျခေထာက္ကုိ ေကြး ၿပီး နဖူးနဲ႔ဒူးနဲ႔ကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ထိလုိက္ပါ။ ႐ွဴသြင္းပါ။ ႐ွဴထုတ္ပါ။

အက်ဳိးေက်းဇူး
    က်ားကုိယ္ဟန္က်င့္စဥ္ဟာ သားအိမ္လမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေလ့က်င့္တဲ့နည္းမွာ တစ္ခုအပါ အ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ တင္ပါးဆုံ႐ုိးႏွင့္ေပါင္ရွိ အဆီတစ္၀ုိက္ကုိ က်ေစပါတယ္။ တင္ပါးဆုံ႐ုိးနဲ႔ လည္ပင္းရွိအေၾကာမ်ားအား သြက္လက္ေစပါတယ္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကေလးေမြးေမြးၿပီးခ်င္း မိခင္မ်ားျပဳလုပ္ရပါမယ္။
x  x  x

သစ္ပင္ပုံစံမတ္မတ္ရပ္နည္း


၁။    ေျခစုံရပ္ထားပါ။ ဒူးကုိမတ္မတ္ထားပါ။ ခါးကုိမတ္မတ္ထားပါ။
၂။    ဘယ္ေျခဖ၀ါးကုိ ညာဘက္ဒူးနားမွာ ေထာက္လုိက္ပါ။ အသက္႐ွဴသြင္းပါ။ လက္အုပ္ခ်ီၿပီး လက္ကုိေခါင္းရဲ႕ အထက္သုိ႔ဆန္႔ထုတ္လုိက္ပါ။ တံေတာင္ကုိ ဆန္႔ဆန္႔ထုတ္ထားပါ။ အာ႐ုံစုစည္းထားပါ။ ခဏေနပါ။ ေျခေထာက္ကုိျဖည္းျဖည္းခ်င္းေအာက္ကုိ ခ်လုိက္ပါ။ လက္ကုိလည္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေအာက္ကုိခ်လုိက္ပါ။ တစ္ကုိယ္လုံးကုိ ေလွ်ာ့ထားပါ။
၃။    ညာေျခဖ၀ါးကုိ ဘယ္ဘက္ဒူးနားမွာ ေထာက္လုိက္ပါ။ အသက္႐ွဴသြင္းပါ။ လက္အုပ္ခ်ီၿပီး လက္ကုိေခါင္းရဲ႕ အထက္သုိ႔ ဆန္႔ထုတ္လုိက္ပါ။ တံေတာင္ကုိ ဆန္႔ဆန္႔ထုတ္ထားပါ။ အာ႐ုံစုစည္းထားပါ။ ခဏေနပါ။
၄။    ေျခေထာက္ကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေအာက္ကုိ ခ်လုိက္ပါ။ လက္ကုိလည္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေအာက္ကုိခ်လုိက္ပါ။ တစ္ကုိယ္လုံးကုိ ေလွ်ာ့ထားပါ။

အက်ဳိးေက်းဇူး
    ဒီေလ့က်င့္ခန္းဟာ ရင္ဘတ္ကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ဟန္ခ်က္ညီေစပါတယ္။ စိတ္အာ႐ုံကုိ တည္ၿငိမ္ေစပါတယ္။

x  x  x
    
လိပ္ျပာပုံစံက်င့္စဥ္


၁။    ေယာဂဖ်ာေပၚမွာ ထိုင္ၿပီး ဒူးနွစ္ဖက္ကိုေကြး၍ ေျခဖဝါးခ်င္း ပူးကပ္ထားပါ။
၂။    ဒူးႏွစ္ဖက္ကို ၾကမ္းျပင္နဲ႔ထိကပ္ၿပီး လက္(၁၀)ေခ်ာင္းကို ယွက္ကာေျခေခ်ာင္းေတြကို ဆုုပ္ကိုင္ထားပါ။


၃။    တံေတာင္၂ ခုကို ေျခသလံုးေပၚမွာ တင္ထားမယ္။ ႐ွဴထုတ္မယ္။ ခႏၶာကိုယ္ကို အေရွ႕ဘက္သို႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေကြးပါ။
၄။    ေမးေစ့ကိုၾကမ္းျပင္တြင္ ထိသည့္အထိ ေက်ာ႐ိုးကို ေျဖာင့္ေအာင္ထိန္းထားပါ။

အက်ဳိးေက်းဇူး
    ေက်ာျပင္ေညာင္းညာတာကို သက္သာေစပါတယ္။ ဆီးမထိန္းႏိုင္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးၿပီး (ဆီးအိမ္ကို ေထာက္ကူေပး၍)ဓမၶတာမွန္ေအာင္ျပဳျပင္ေပးပါတယ္။
x  x  x