ပံုမွန္ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳး(၇)မ်ိဳး

ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းညႇိႏိုင္မည္

ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို မိမိလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း အတိုး၊ အေလွ်ာ့ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အေလးခ်ိန္ မ်ားေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ကာယေလ့က်င့္ခန္းလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုခုႏွင့္ မိမိကုိယ္ကို စတင္မိတ္ဆက္မိၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ကယ္လိုရီေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ ပါေတာ့မည္။ ပိုမိုလႈပ္ရွားမႈျပင္းထန္ေလ ကယ္လုိရီပိုမိုေလာင္ကၽြမ္းေလပင္။ ဒီ့အတြက္ အခ်ိန္ႀကီးႀကီးမားမား သီးသန္႔ဖယ္ထားရန္ မလုိအပ္ဘဲ မွန္ကန္႐ိုးစင္းေသာနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ဇြဲရွိရွိျပဳလုပ္သြားရန္သာ လိုမည္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ေလွကားစီးၿပီး သြားမည့္ေနရာတြင္ ႐ိုး႐ိုးေလွကားမွ အတက္အဆင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္လုပ္စရာ အိမ္ကိစၥမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းတို႔သည္လည္း အက်ဳံး၀င္ပါသည္။

ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္

ႏွလံုးေရာဂါအတြက္ စိတ္ပူေနရမည္၊ ေသြးတိုးေရာဂါအား ကာကြယ္ႏိုင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္ဆိုပါလွ်င္ ပံုမွန္ကိုယ္ကာယ ေလ့က်င့္ခန္း ယူသင့္ပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ကိုယ္တြင္းဓာတ္မ်ား ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚျခင္း ေရာဂါလကၡဏာ စု၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ စိတ္က်ေ၀ဒနာ၊ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာအမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အာ႐ံုခံစားမႈ ေကာင္းေစမည္

စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ၾကံဳေတြ႕ၿပီးတဲ့အခါ ေက်ာ္လြန္သြားရတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ဳိး၊ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ခံစားမႈမ်ဳိးကို ေလ့က်င့္ ခန္းပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။အားကစားခန္းမ၌ သြားေရာက္ကစားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေန႔စဥ္ မိနစ္ (၃၀)ခန္႔ သြက္ လက္ဖ်တ္လတ္စြာ လမ္းေလွ်ာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္မွန္ျပဳလုပ္ရန္သာလိုပါသည္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္ကို တက္ႂကြရႊင္ လန္းလာေစရန္ ႏိႈးဆြေပးေသာေၾကာင့္ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ စိတ္လက္ေပါ့ပါးျခင္းကိုျဖစ္ေစၿပီး မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးထား ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ကိုယ္ခံစြမ္းအား ျမႇင့္တင္ေပးမည္

ပံုမွန္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ခန္းယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္ေနရေသာ အိမ္မႈကိစၥမ်ားဟာ ခႏၶာကိုယ္ ႂကြက္သားမ်ားကို သန္မာေစၿပီး ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္႐ွဴးမ်ားဆီသုိ႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ အာဟာရဓာတ္ လံုေလာက္စြာပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ၿပီး ႏွလံုးေသြးေၾကာစနစ္၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္ရန္ ကူညီေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွလံုးႏွင့္ အဆုတ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေစၿပီး သက္လံုေကာင္း၍ ခြန္အားဗလ ျပည့္၀ေစသည္။

ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ေစမည္

အိပ္မေပ်ာ္သူမ်ား၊ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ရန္ အလိုရွိသူမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမွန္မွန္ယူ ရန္သာ တိုက္တြန္းလုိပါသည္။ ၎သည္ လ်င္ျမန္စြာအိပ္ေပ်ာ္ေစျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းကို အထိေရာက္ဆံုး ကူညီေပးႏိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္ အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္လြန္းစြာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ယူျခင္းႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေစရန္အလုိ႔ငွာ ခြန္အားအလြန္အကၽြံ ျဖဳန္းတီးပစ္ျခင္းကိုမူ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

လိင္မႈဘ၀ကို ေကာင္းမြန္ေစမည္

ပံုမွန္ ကုိယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းယူျခင္းျဖင့္ အင္အားကုန္ခမ္းႏြမ္းနယ္ေနျခင္း၊ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ၿပီး သင္၏အသြင္အျပင္ကို ပိုမုိၾကည့္ေကာင္းလာေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအေျပာင္းအလဲသည္ လိင္မႈဘ၀အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္ကို ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ပံုမွန္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ခန္းယူသူ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လံုး၀မလုပ္သူမ်ား သည္ ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္အားျဖင့္ လြန္စြာကြာျခားမႈရွိသည္ဟုဆိုသည္။

 

ေပ်ာ္ရႊင္ေစမည္

ပံုမွန္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္ယူျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္တခ်ဳိ႕ကိုေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စိတ္တင္းက်ပ္မႈမ်ား ကို ေျပေလ်ာ့ေစၿပီး ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည္ႏူးစြာခံစားႏိုင္ျခင္း၊ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ျခင္း အစရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးရရွိႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ အက သင္တန္းတက္ျခင္း၊ ေတာင္တက္ျခင္း (သို႔) ေဘာလံုးကန္ျခင္း အစရွိေသာ ကိုယ္ကာယလႈပ္ရွားမ်ားကို မိမိႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္သင့္သလုိ တစ္မ်ဳိးကို ၿငီးေငြ႕ပါကလည္း ေနာက္တစ္မ်ဳိးသုိ႔ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ပိုေကာင္းေသာ ခံစားခ်က္ႏွင့္ တိုးပြားေသာ အားအင္ကိုေပးေသာ အသက္ရွည္ေဆးမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းထက္ ပို ေကာင္းေသာ နည္းလမ္းမရွိဟုဆိုသည္။ ၾကံ့ခိုင္လွပေသာ ကိုယ္ကာယႏွင့္ ႏုပ်ဳိက်န္းမာျခင္းကို အလုိရွိလွ်င္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

ထိုသို႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေလ့လာၿပီးသည့္ေနာက္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ တိုက္တြန္းလုိသည္မွာ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း အနည္းဆံုး မိနစ္ (၃၀)ခန္႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္းဆႏၵျပဳ ေရးသားတင္ဆက္လိုက္ရပါသည္။