ေလ့လာမႈတစ္ခုမွ ပညာတတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားေၾကာင္းေတြ႔ရွိ

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးရွိထားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ဦးေႏွာက္အက်ိတ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားေနတယ္လို႔ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံက ပညာရွင္ေတြ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

သုေတသီေတြဟာ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္  အနည္းဆံုး တကၠသုိလ္ပညာေရး သံုးႏွစ္ၿပီးဆံုးၿပီးသား အမ်ဳိးသမီး ၂၃ % ခန္႔မွာ Glioma အမည္ရ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေနတယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခဲ့ေၾကာင္း Live Science သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ တကၠသိုလ္အဆင့္ ပညာေရးသင္ၾကားခံခဲ့ရသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို သာမန္ အေျခခံပညာသာ သင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ အမ်ဳိးသားမ်ားကေတာ့ ၁၉ % ခန္႔သာ ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ခံစား ရႏိုင္ေခ်ရွိတယ္လို႔လည္း သတင္းမွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိက်ေသခ်ာတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ရွာမေတြ႕ေသးေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ပညာတတ္ထားတဲ့သူေတြဟာ ေရာဂါ လကၡဏာေတြကို ႀကိဳတင္သတိျပဳမိၾကၿပီး ေစာစီးစြာစစ္ေဆးမႈေတြ ခံယူေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ေရာဂါကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိတဲ့ ကိန္းဂဏန္း အေရအတြက္ တိုးလာတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ရွင္းလင္းထားတာလည္း ေတြ႕ရပါ တယ္။ 

ဒါေပမဲ့လည္း အခုလို အခ်က္အလက္ေတြ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ သုေတသနအဖြဲ႕ဟာ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံအတြင္းက လူ ၄.၃ သန္းေက်ာ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ၁၇ ေက်ာ္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေလ့လာမွတ္တမ္းယူေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသီေတြဟာ ေလ့လာမႈမွာ ပါ၀င္သူေတြရဲ႕ ပညာေရး ေနာက္ခံ၊ ၀င္ေငြ၊ အိမ္ေထာင္ရွိ၊ မရွိ၊ အလုပ္အကိုင္ စတာေတြကိုပါ ထည့္သြင္းေလ့လာခဲ့တာေၾကာင့္ အေတာ္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဆိုပါ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ၁၇ ႏွစ္အတြင္းမွာ အမ်ဳိးသား ၅၇၃၅ ဦးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး ၇၁၀၁ တို႔ဟာ ဦးေႏွာက္မွာ အက်ိတ္တည္တဲ့ ျပႆနာနဲ႔ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္လို႔  ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါရွိလာပါတယ္။ 
ေလ့လာမႈမွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရတဲ့ ေနာက္ထပ္ စိတ္၀င္စား စရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ဦးေႏွာက္ အက်ိတ္တည္တဲ့ ေရာဂါနဲ႔ ၀င္ေငြကလည္း ဆက္စပ္မႈ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေငြေကာင္းတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြဟာ ၀င္ေငြ မေကာင္းတဲ့ အမ်ဳိးသားမ်ားနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္တဲ့ အခါမွာ Glioma ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် ၁၄ % ပိုမ်ားေနတယ္လို႔လည္း သိရ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာေတာ့ အဆိုပါ ဆက္စပ္မႈမ်ဳိးမေတြ႕ခဲ့ရဘူးလို႔ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အထက္ပါ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈမွ တစ္ဆင့္ လူမႈစီးပြားေရး အဆင့္အတန္းဟာ ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်နဲ႔ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရတယ္လို႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သုေတသီေတြဟာ အျခားေသာ လူေနမႈ 
ပံုစံေတြကလည္း သက္ေရာက္မႈရွိေနႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
Ref; Live Science

အပူခ်ိန္ျမင့္တဲ့ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းက ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္ဟု ပညာရွင္မ်ားသတိေပး 

World Health Organization (WHO) က ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္အရ အလြန္ပူတဲ့ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို ေသာက္ေလ့ရွိသူေတြဟာ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ် သာမန္လူမ်ားထက္ ပိုမ်ားေၾကာင္းသိရပါတယ္။ WHO ရဲ႕ကင္ဆာ သုေတသနဌာန 
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ International Agency for Research on Cancer (IARC) က အဆိုပါေတြ႕ရွိခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုရာမွာ အပူခ်ိန္အလြန္ျမင့္မားတဲ့ အေဖ်ာ္ယမကာေတြမွာ ကင္ဆာျဖစ္ေစ ႏိုင္တဲ့ Carcinogenic (ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္း) ကဲ့သို႔  အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ 

အပူခ်ိန္ ၁၄၉ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ ( ၆၅ ဒီဂရီ ဆဲစီးယပ္စ္)နဲ႔ အထက္ရွိတဲ့ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ အဓိကအားျဖင့္ အစာေရ ၿမိဳႁပြန္ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားတယ္လုိ႔ IARC မွ သုေတသီမ်ားက ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ ေ၀ခဲ့တဲ့ The Lancet Oncology အမည္ရ  ေဆးပညာဂ်ာနယ္မွာ ေရးသားထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ 

ေကာ္ဖီ၊လက္ဖက္ရည္န႔ဲ အျခားအေဖ်ာ္ ယမကာေတြရဲ႕ အပူခ်ိန္ဟာ ၁၄၉ ဒီဂရီ ဖာရင္ ဟိုက္ ( ၆၅ ဒီဂရီ ဆဲစီးယပ္စ္) ထိ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ အပူခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီဆိုရင္ အစာေရၿမိဳႁပြန္ကို ေလာင္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ မၾကာခဏ 
ဆိုသလို ေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစဖို႔ ေမာင္းျဖဳတ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ သတင္းမွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ပူေလာင္တဲ့ အေဖ်ာ္ယမကာေတြကို ေသာက္သံုးခ်ိန္မွာ အစာေရၿမိဳႁပြန္က ဆဲလ္ေတြကို ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္တာေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားတဲ့ အေဖ်ာ္ယမကာေတြဟာ အရက္ေသာက္သံုးျခင္းကဲ့သို႔ပဲ ခႏၶာကိုယ္ကို ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ေလ့လာမႈမွာ မပါ၀င္ခဲ့ေသာ္ လည္း University of Texas ရဲ႕ Cancer Center မွ အဟာရေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ MD Anderson  က  ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္နဲ႔ ဘယ္လိုေဖ်ာ္ရည္မ်ဳိးကိုမဆို အနည္းငယ္ေအးတဲ့ အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ၿပီးမွ ေသာက္သံုးသင့္သလို ေအးတဲ့ အစားအစားမ်ားနဲ႔ တြဲဖက္စားေသာက္သင့္တယ္လို႔ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
Ref;Live Science

ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားေတြ႕ရွိ

အိုဟုိင္းအိုျပည္နယ္မွာ တည္ရွိၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕တတိယေျမာက္ အေကာင္းဆံုး ကေလးေဆး႐ံုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Cincinnati Children’s Hospital မွ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။  အဆိုပါ ေတြ႔ရွိခ်က္မွာ vitamin D ၊ coenzyme Q 10 နဲ႔  riboflavin စတဲ့ အာဟာရဓာတ္မ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေစသလို ေရာဂါအေျခအေနကို လည္း ပိုမိုဆိုးရြားသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ကမာၻေပၚမွာ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကို ေရာဂါခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာရွင္ ၁ ဘီလ်ံခန္႔ရွိၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွာပဲ လူဦးေရ ၃၈ သန္းေက်ာ္နီးပါး အဆိုပါေရာဂါကို ခံစားေနရၿပီး အဆိုပါ ေ၀ဒနာရွင္ေတြထဲမွာ ကေလးငယ္ ၁၀% ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ Migraine Research Foundation (MRF) က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အရသိရပါတယ္။ 

Mayo Clinic ရဲ႕ အဆိုအရ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အဓိက ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္လာလ်က္ရွိၿပီး ေ၀ဒနာရွင္ေရာ ကုသမႈေပးရတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္အတြက္ပါ ခက္ခဲတဲ့ေရာဂါတစ္မ်ဳိး ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ 

သုေတသနအဖြဲ႕ဟာ ကေလးငယ္ေတြ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္နဲ႔ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ စတဲ့ အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားမ်ဳိးစံုရွိတဲ့ ေခါင္း တစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လူနာေတြကို ေလ့လာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိေနတဲ့ vitamin D ၊ coenzyme Q 10 ၊ riboflavin နဲ႔ folate စတဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြရဲ႕ ပမာဏကို အထူးေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ vitamin D ၊ coenzyme Q 10 ၊ riboflavin စတဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈနဲ႔ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး Folate နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆက္စပ္မႈတစ္စံုတရာကိုေတာ့ ေတြ႕ရွိခဲ့ရျခင္းမရွိဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ျပင္းထန္အဆင့္ ခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာရွင္အမ်ားစုမွာ vitamin D သိသိသာသာခ်ဳိ႕တဲ့ေနေလ့ရွိၿပီး coenzyme Q 10 နဲ႔  riboflavin ပမာဏလည္း ေလ်ာ့နည္းေနေလ့ရွိတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ coenzyme Q 10 ခ်ဳိ႕တဲ့ေနေလ့ရွိၿပီး အမ်ဳိးသားေတြကေတာ့ vitamin D ခ်ဳိ႕တဲ့ ေနတာ ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ 

အဆိုပါေတြ႕ရွိခ်က္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးေနာက္ ဆက္တြဲ ေလ့လာမႈေတြ ထပ္မံျပဳလုပ္ဖို႔လိုအပ္ေနေသးတယ္လို႔ ပညာရွင္မ်ားေျပာ ဆိုထားၿပီး အနာဂတ္မွာ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါကုိ ကုသရာမွာ အသံုး၀င္ေကာင္း၀င္လာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ သံုးသပ္ေျပာဆိုထားပါတယ္။ 

Ref;Lifehack