ခႏၶာကိုယ္အခ်ဳိးအစားက်၍ အ၀မလြန္ေအာင္ ဘယ္လုိေနထုိင္ၾကမလဲ

ခႏၶာကိုယ္ အခ်ဳိးအစားက်နျခင္းဆိုတာ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေဆြးေႏြးျခင္းကို Your Slimming Guide မွ ႀကီးမွဴးၿပီး G Trim (The Natural Fat Burner) ရဲ႕ “ခႏၶာကိုယ္အခ်ဳိးအစားက်၍ အ၀မလြန္ေအာင္ ေနထုိင္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲမွ အာဟာရပညာရွင္ ဆရာႀကီးေဒါက္တာ ဦးလွၾကည္၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)၊ အာဟာရက်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၏ ခႏၶာကိုယ္အခ်ဳိးအစားက်၍ အ၀မလြန္ေအာင္ ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးအၾကံေပး ခ်က္မ်ားကို ဒီလအတြက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အ၀လြန္ျခင္း

ခႏၶာကိုယ္ အခ်ဳိးအစားက်ျခင္းသည္လည္း က်န္းမာျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အ၀မလြန္ ေအာင္ ေနထိုင္ျခင္းဆိုတဲ့အခါမွာ မ၀ခင္အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က အ၀လြန္သြားၿပီး ေနာက္မွ ျပန္ခ်ဖို႔ ခက္သလို က်ၿပီးသား ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ ပိုခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အ၀မလြန္ခင္ အ၀မလြန္ ေအာင္ ေနထိုင္စားေသာက္နည္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္၀ျခင္း မ၀ျခင္းကို မ်က္စိနဲ႔ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္တယ္၊ ကိုယ္ေလးခ်ိန္ အရပ္အေမာင္းနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္လို႔ အမ်ားစုနားလည္ထားၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္နဲ႔ အရပ္အေမာင္းတူတိုင္း အ၀လြန္တယ္လို႔လည္း ဆံုးျဖတ္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားရျခင္းက ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ႂကြက္ သားေတြေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အ၀လြန္ျခင္းကို တိတိက်က်ေျပာရရင္ေတာ့ ခႏၶာကိုယ္မွာ အဆီပိုေတြ စုေနျခင္းလို႔ေျပာ၍ ရႏိုင္ပါတယ္။

ကယ္လုိရီ

သာမန္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္က အဆီပိုမ်ားေနေလ့ရွိပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ရဲ႕ သာမန္ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္မွာ ၁၈% ကေန ၃၀% က အဆီျပင္ေတြျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားမွာေတာ့ အဆီ ၁၀% ကေန ၁၈% ခန္႔ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ ၀ျခင္းပိန္ျခင္းသည္ ကယ္လိုရီပမာဏ ဘယ္ေလာက္စားသံုးလိုက္သလဲဆိုတဲ့ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ကယ္လိုရီက တစ္နည္းအားျဖင့္ အင္အားျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ တစ္ေန႔တာအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကယ္လိုရီပမာဏ ျခင္း မတူညီၾကပါဘူး။ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ လႈပ္ရွားသြားလာမႈအေပ မူတည္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ ကယ္လိုရီပမာဏကြဲျပားမႈ ရွိပါတယ္။ ကယ္လိုရီပမာဏမ်ားမ်ားသံုးႏိုင္လွ်င္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ၿပီး ေလွ်ာ့စားရင္လည္း ေလ်ာ့ႏိုင္ပါတယ္။ ကယ္လိုရီေတြ ပိုလာရင္ ေတာ့ ၀လာပါၿပီ။ ကယ္လိုရီပိုလာရျခင္းမွာ စားတာမ်ားျခင္းႏွင့္၊ သံုးတာနည္းျခင္းဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ စားတာမ်ား တယ္ဆိုတယ္က ကိုယ့္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ကလိုအပ္တဲ့ ပမာဏထက္ ကယ္လိုရီကို ပိုစားတာျဖစ္ၿပီး သံုးတာနည္းတယ္ဆိုတာက စားလိုက္ တဲ့ကယ္လိုရီေတြကို ေလာင္ကၽြမ္းသြားေစဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စားသံုးလိုက္တဲ့ ကယ္လိုရီေတြက အသံုး ခ်ျခင္းမျပဳရင္ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ အဆီအေနနဲ႔ စုေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကယ္လုိရီအသံုးျပဳမႈ

ခႏၶာကိုယ္က ကယ္လိုရီကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အသံုးျပဳပါတယ္။ နားေနတဲ့အခ်ိန္အတြင္း ကယ္လိုရီအသံုးျပဳမႈပမာဏဟာ စုစု ေပါင္းအသံုးျပဳမႈရဲ႕ ၇၀% ရွိၿပီး အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ကနားေနေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္နဲ႔ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားျဖစ္တဲ့ အသည္း၊ အဆုတ္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အစာအိမ္စတဲ့အရာေတြက သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းအသီးသီးကို အင္အားအသံုးျပဳၿပီး အလုပ္လုပ္ရတာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈက ၁၅% အသံုးျပဳပါတယ္။ ဘယ္လိုအမ်ဳိးအစားကို လုပ္သလဲဆိုတာနဲ႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာ ၾကာလုပ္သလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာမူတည္ၿပီး စြမ္းအင္အသံုးျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။

ေယာက်္ားမွာ ႂကြက္သားမ်ားၿပီး မိန္းမမွာ အဆီမ်ားပါတယ္။ ႂကြက္သားေတြ အသံုးျပဳတဲ့ ကယ္လိုရီေလာင္ကၽြမ္းမႈက အဆီ က အသံုးျပဳတဲ့ကယ္လိုရီ ေလာင္ကၽြမ္းမႈထက္မ်ားတာေၾကာင့္ ေယာက်ာ္းေတြရဲ႕ ကယ္လိုရီျဖဳန္းႏိုင္အားက ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူတစ္ေယာက္ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳတဲ့ ကယ္လိုရီပမာဏေတြက ကိုယ္အေလးခ်ိန္နဲ႔ လႈပ္ရွားမႈအေပၚလိုက္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားပါတယ္။ သာမန္အရပ္အေမာင္းနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ရွိတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ေန႔စဥ္လုိအပ္တဲ့ ကယ္လိုရီပမာဏကေတာ့ ၂၀၀၀ ကယ္ လိုရီကေန ၂၄၀၀ ခန္႔လို႔ အၾကမ္းဖ်င္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ

ေန႔စဥ္ ႀကိဳးခုန္၊ လမ္းေလွ်ာက္စတဲ့ အားကစား မိနစ္ေျခာက္ဆယ္၊ တစ္နာရီခန္႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းက ကယ္လိုရီပမာဏ ၅၀၀ကို ေလာင္ကၽြမ္းေစႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ပတ္လွ်င္ ၃၅၀၀ ကယ္လိုရီေလာင္ကၽြမ္းတာက ကိုယ္အေလးခ်ိန္တစ္ေပါင္က်တာနဲ႔ အတူ တူပါပဲ။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဖုိ႔ တစ္ခ်ဳိ႕က အစားေလွ်ာ့စားတဲ့နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္လိုၾကၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕က အစားေလွ်ာ့စားျခင္းႏွင့္ တကြ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းပါလုပ္တဲ့ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈလုပ္ျခင္းက ျဖည္းျဖည္းနဲ႔မွန္မွန္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုက်ေစၿပီး က်သြားတဲ့ အေလးခ်ိန္ကိုဆက္ၿပီး ထိန္းထားႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အျမန္က်တဲ့ နည္းလမ္းေတြျဖစ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို အျပင္းအထန္လုပ္၊ ပိန္ေဆးသံုးစြဲတာက ခနေတာ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေပမဲ့ အစားျပန္စား၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာ နားလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္၀လာပါတယ္။ အျပင္းအထန္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်စဥ္မွာ ခႏၶာကိုယ္က အဆီနဲ႔အတူတူ ပ႐ိုတင္းဓာတ္ေတြပါ ပါသြားၿပီး ျပန္၀လာတဲ့အခါ အဆီေတြ သက္သက္ျဖစ္ေနလို႔ ပိုဆိုးေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀လာ လိုက္ ျပန္ေလွ်ာ့လိုက္လုပ္မယ့္အစား အ၀မလြန္ေအာင္သတိနဲ႔ ေနထိုင္စားေသာက္ပါ။ ၀ၿပီးသြားလို႔ ေလွ်ာ့ခ်မယ္ဆိုရင္လည္း အစား အေသာက္ေလွ်ာ့တာနဲ႔အတူ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီး ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ေလွ်ာ့တဲ့နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳပါ။ ဒါက က်သြားတဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ျပန္တက္မလာေအာင္ ထိန္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာကသိသာတဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းမႈမရွိ ရင္ေတာင္ အဆုတ္နဲ႔ႏွလံုး က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းၿပီး ႂကြက္သားေတြသန္မာေစလို႔ ခႏၶာကိုယ္ၾကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ အက်ဳိးေက်း ဇူးရွိပါတယ္။ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးျခင္းက ေသြးတိုးေရာဂါအတြက္ ေသြးဖိအားက်ေစၿပီး ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ေတြအတြက္ ဆီးခ်ဳိထိန္းသိမ္းမႈကို ေကာင္းေစပါတယ္။ နာတာရွည္ေရာဂါေတြကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

က်န္းမာေအာင္ ေနထိုင္စားေသာက္ျခင္း

က်န္းမာေအာင္ ေနထိုင္စားေသာက္နည္းကေတာ့ အစာအုပ္စုသံုးခုကို ညီညႊတ္မွ်တေအာင္စားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထမင္း၊ ဂ်ဳံကဲ့သို႔ေသာ ကာဗိုဟိုက္ၿဒိတ္အစာအုပ္စုကို ပင္မအစားအစာအျဖစ္စား၊ ေရာဂါကာကြယ္ေပးတဲ့ အစာအုပ္စုျဖစ္တဲ့ အသီးအရြက္ မ်ားကို ဒုတိယမ်ားမ်ားစားေပးၿပီး ပ႐ိုတင္းရႏိုင္တဲ့ အသားငါးႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုေတာ့ တတိယ ဦးစားေပးစားသံုးေပးပါ။ ဆီနဲ႔ သၾကားကိုေတာ့ လံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာမဟုတ္ဘဲ ေလွ်ာ့စားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ စားသံုးေလ့ရွိတဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ မေမ့မေလ်ာ့ ထည့္သြင္းရမယ့္အရာကေတာ့ ေရျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က တစ္႐ွဴးတိုင္းရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမႈတိုင္းအတြက္ ေရလိုအပ္ပါ တယ္။ ေရအပါအ၀င္ အရည္တစ္မ်ဳိးကိုတစ္ရက္လွ်င္ ၂.၄ လီတာ (ေရသန္႔ ႏွစ္ပင္လင္းခြဲခန္႔) အနည္းဆံုးေသာက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေရတစ္မ်ဳိးတည္းသာမက အသီးေဖ်ာ္ရည္မ်ဳိးလို၊ ထမင္းစားတဲ့အခါ ဟင္းခ်ဳိရည္မ်ဳိးလိုေရဓာတ္ပါ၀င္တဲ့ အရာေတြကို ျဖည့္ စြက္ေသာက္သံုးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၀ပံုအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတဲ့အနက္ ဗိုက္မွာအဆီေတြ စုၿပီး၀တာဟာ ပိုၿပီးအႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္။ သစ္ေတာ္သီးပံုသ႑န္ (တစ္ကိုယ္လံုး မွ်မွ်တတ) ၀ၿဖိဳးျခင္းက ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းတဲ့ ျပႆနာအျဖစ္နည္းပါတယ္။ ပန္းသီးပံုသ႑န္ ဗိုက္မွာ၀ၿဖိဳးျခင္းကေတာ့ အႏၱရာယ္ မ်ားၿပီး ႏွလံုးေသြးေၾကာနဲ႔ ပက္သက္ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀မ္းဗိုက္ပိုင္း အ၀မလြန္ေအာင္သာ သတိ ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးပီပီ ျမန္မာလိုစားေသာက္ၿပီး ေရအလံုအေလာက္ ေသာက္ေပးကာ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ ကိုယ္လက္လႈပ္ ရွားမႈတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟာ အ၀မလြန္ေအာင္ ေနထိုင္စားေသာက္နည္းလုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။