ခါးနာျခင္းေ၀ဒနာ

ခါးနာျခင္းေ၀ဒနာက  ေက်ာရိုးမႀကီးထဲမွ ႂကြက္သားမ်ား၊ နာ့ဗ္ေၾကာမ်ား၊ အ႐ိုးမ်ား၊ အဆစ္မ်ားနဲ႔ အျခားေသာဆဲလ္မ်ားတြင္ အစျပဳၿပီး ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ေနာက္ေက်ာမွာ ခံစားရတဲ့ေ၀ဒနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သလို နာတာရွည္ေ၀ဒနာလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာ႐ိုးမႀကီးကို ကြန္ယက္သဖြယ္ နာ့ဗ္ေၾကာေတြ၊ ေက်ာ႐ိုးဆစ္ေတြ၊ အဆစ္မ်ားၾကားက အ႐ိုးႏုအလႊာေတြ၊ ႂကြက္သားေတြ၊ အရြတ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အေရးႀကီးတဲ့ အာ႐ံုေၾကာအဖြဲ႔အစည္းလို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာ႐ိုးမႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့အထက္ပါအရာအားလံုးက နာက်င္မႈကို ခံစားသိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာ႐ိုးမႀကီးကေန အစျပဳတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ အာ႐ံုေၾကာေတြက လက္နဲ႔ ေျခေထာက္ေတြဆီကို ျဖန္႔ဆင္းသြားၿပီး ဒီအာ႐ံုေၾကာေတြက နာက်င္မႈေ၀ဒနာကို အျပင္းအထန္ခံစား သိရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာ႐ိုးအဆစ္မ်ားၾကားရွိ အ႐ိုးႏုေလးေတြက အလြန္ထိခိုက္လြယ္ၿပီး တုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈ ျမင့္မားတာေၾကာင့္ ေသးငယ္တဲ့ အနာတရေလးတစ္ခု ျဖစ္သြားရင္ေတာင္မွ သိသာတဲ့နာက်င္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ေနထိုင္သြားလာ လႈပ္ရွားပံုေတြက ေက်ာ႐ိုးမကို ထိခိုက္ေစၿပီး ခါးနာျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ခါးနာျခင္းက ျပင္းထန္တဲ့ ေရာဂါတစ္ခုမဟုတ္ေပမဲ့ နာက်င္မႈေ၀ဒနာနဲ႔ သက္ေတာင့္သက္သာမရွိျခင္းေတြ စတဲ့အရာေတြကိုေတာ့ ခံစားရေစႏိုင္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္မေရြး ခံစားရႏိုင္ၿပီး အသက္ (၃၅) ႏွစ္မွ (၅၅)ႏွစ္အရြယ္ၾကားမွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။

သင့္ခါးကို ဒဏ္ျဖစ္ေစၿပီး နာက်င္ေစတဲ့ အေျခအေနတစ္ခ်ဳိ႕နဲ႔ ကာကြယ္ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕ကို ရွာေဖြတင္ ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

 

ျပႆနာ - သင့္ရဲ႕ကိုယ္ေနဟန္ထား

ျပဳျပင္ႏိုင္ပံု - ခါးကုိ ဒဏ္သက္ေရာက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္မယ့္ ကုိယ္နဲ႔သင့္ေတာ္ကိုက္ညီတဲ့ ကိုယ္ေနဟန္ထားကို ေရြးခ်ယ္ေန ထိုင္ပါ။

သင့္ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ကို ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ေပၚမွာ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေအာင္ထားၿပီး မတ္မတ္ရပ္ပါ။ ခါးကိုဆန္႔ၿပီး တင္ပါးဆံုကို အားျပဳကာ ခႏၶာကိုယ္ကို အေရွ႕အေနာက္ အသာအယာ တိမ္းပါ။ ရပ္လ်က္အေနအထားျဖင့္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစမယ့္ အေနအထားကို ျပဳျပင္ပါ။ ခါးေနရာကို အာ႐ံုစိုက္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ သင့္ရင္ဘတ္ပိုင္း ေနာက္ဆံုး ပုခံုးနဲ႔လည္ပင္းေနရာ အေနအထားေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ၾကည့္ၿပီး သင့္ခါးဧရိယာအေပၚ ဒဏ္မျဖစ္ေစဘဲ သင့္ကိုသက္ေတာင့္ သက္တာ အျဖစ္ေစဆံုး အေနအထားကို ခံစားၾကည့္ပါ။ အဲဒီအေနအထားက သင္လမ္းေလွ်ာက္စဥ္၊ ထိုင္ေနစဥ္၊ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားစဥ္ စတဲ့အေျခအေနေတြမွာ သင္ထိန္းသိမ္းထားရမယ့္အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအေျခအေန မွာျဖစ္ေစ သင့္ေက်ာ႐ိုးေတြကို ဆန္႔ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ျပႆနာ - သင့္ပိုက္ဆံအိတ္ (သို႔) ေက်ာပိုးအိတ္

ျပဳျပင္ရန္ - အေလးခ်ိန္ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ေလွ်ာ့ခ်ပါ။

သင့္ရဲ႕ပုခံုးေပၚမွာ ေလးလံတဲ့ အိတ္ေတြကို အျမဲလိုလိုလြယ္ထား၊ သယ္ပိုးထားျခင္းက သင့္ရဲ႕အ႐ိုးေတြနဲ႕ ႂကြက္သားေတြကို ေရရွည္မွာ ဒဏ္ျဖစ္ေစပါတယ္။ သင္ပိုက္ဆံအိတ္ (သို႔) ေက်ာပိုးအိတ္ရဲ႕ အေလးခ်ိန္က သင့္ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ရဲ႕ အမ်ားဆံုး ဆယ္ပံုပံုတစ္ပံုသာရွိသင့္ၿပီး ဒီပမာဏထက္ မ်ားေနရင္ေတာ့ မျဖစ္မေနေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြယ္အိတ္ထဲက ပစၥည္းတစ္ခ်ဳိ႕ဟာ သင့္အတြက္တစ္ခါမွ အသံုးမ၀င္ဘူးတဲ့အရာေတြ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္လို႔ ဒီလိုပစၥည္းေတြအတြက္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ေက်ာ႐ိုးကို မႏိုင္၀န္မထမ္းခိုင္းသင့္ပါဘူး။

ျပႆနာ - ေခါက္ပိုက္ဆံအိတ္၊ ဖုန္း

ျပဳျပင္ရန္ - ျပည့္ေဖာင္းေနတဲ့ ပုိက္ဆံအိတ္နဲ႔ ဖုန္းကို ထိုင္မည္ဟု စဥ္းစားလိုက္တိုင္း ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲကထုတ္မိဖို႔ သတိျပဳပါ။

ဒါကေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ အေနအထားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ေခါက္ပိုက္ဆံအိတ္(သို႔) လက္ကိုင္ဖုန္းေတြကို ေဘာင္းဘီေနာက္အိတ္ထဲ အလြယ္တကူ ထိုးထားၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ အဲဒီပိုက္ဆံအိတ္(သို႔)ဖုန္းကို မထုတ္ဘဲ ထုိင္ခ်လိုက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္ခႏၶာကိုယ္က တစ္ဖက္နိမ့္တစ္ဖက္ျမင့္ ျဖစ္ေနကာ ေက်ာ႐ိုးကို လိမ္ထားသလိုျဖစ္ေနေစၿပီး တင္ပါးမွာရွိတဲ့ အေရးပါတဲ့ နာ့ဗ္ေၾကာကို ဖိထားတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် တင္ပါးေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ နာက်င္ၿပီး ခါးနာတဲ့ ေ၀ဒနာကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

ျပႆနာ - သင့္ရဲ႕ ႐ံုးသံုးကုလားထိုင္

ျပဳျပင္ရန္ - ေနာက္ေက်ာကို သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေအာင္ ေထာက္ထားေပးမယ့္ မွီအံုးကို အသံုးျပဳပါ။

(၁၂)စင္တီမီတာခန္႔ အခ်င္းရွိတဲ့ ဆလင္ဒါပံုအတံုး (သို႔) မွီအံုးကို သင္ထိုင္ရမယ့္ခံုမွာထားၿပီး သင္ေနာက္ေက်ာမွာ ခုမွီေပး ျခင္းျဖင့္ ခါးနာေ၀ဒနာကို သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ဆံုးက သင့္မ်က္စိႏွင့္ တစ္တန္းတည္း ရွိေနရမွာျဖစ္ၿပီး လက္ေကာက္၀တ္ေတြက ကီးဘုတ္ရဲ႕ေရွ႕၊ စားပြဲရဲ႕ပိုေနတဲ့ ဧရိယာေပၚမွာ တင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တံေတာင္ ဆစ္နဲ႔ဒူးၾကားက အကြာအေ၀းဟာ (၉၀)ဒီဂရီေထာင့္မွန္က် ပံုစံရွိေနရမွာျဖစ္ၿပီး တစ္နည္းေျပာရရင္ေတာ့ ဒူးေခါင္းကတင္ပါးေအာက္ ခပ္ေျပေျပေနရာမွာ ရွိသင့္တာေၾကာင့္ လိုအပ္ပါက ေျခတင္ခံုနိမ့္နိမ့္ကို ခုေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက အထိုင္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ႐ိုးဆစ္ ေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုထပ္ျခင္းၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခါးနာျခင္းကို သက္သာေစပါတယ္။

ျပႆနာ - သင့္ရဲ႕အိပ္ရာ

ျပဳျပင္ရန္ - ပက္လက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဘးတိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း အိပ္စက္ရာတြင္ သင့္ဒူးေခါင္းကို အနည္းငယ္ေကြးေပး ထားပါ။

ခါးနာျခင္းေ၀ဒနာက တစ္ေနကုန္ ပင္ပန္းထားၿပီးေနာက္ အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္မွာ သိသိသာသာ တိုးလာေလ့ရွိပါတယ္။ သင့္အိပ္ ရာနဲ႔ အိပ္တဲ့ပံုစံကလည္း သင့္ခါးနာေ၀ဒနာကို သက္သာေစႏိုင္သလို ပိုလည္းဆိုးသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ပက္လက္အိပ္ခ်ိန္ ဒူးေခါင္းကို ေကြးထားတဲ့ အေနအထားရရွိေစဖို႔ ဒူးေခါင္းေတြေအာက္မွာ မွီအံုးအပါးစားေလးကို ခုေပးထားႏိုင္ၿပီး ဒီလိုခုေပးျခင္းျဖင့္ ေခါင္းအံုးအံုး ထားလို႔ ေနာက္ေက်ာအေပၚ သက္ေရာက္ေနတဲ့ ဖိအားကိုညီမွ်ေစႏိုင္ပါတယ္။ သင္က ေဘးတစ္ေစာင္း အိပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားမွာ မွီအံုးေလးကိုခုေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

ျပႆနာ - ၾကာရွည္စြာ မတ္တတ္ျခင္း

ျပဳျပင္ရန္ - မတ္တတ္ရပ္ေနခ်ိန္မွာ ေျခေထာက္တစ္ဖက္တည္းကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အားျပဳရပ္ျခင္းမ်ဳိးကုိေရွာင္ၿပီး မၾကာခဏ ဘက္ ေရႊ႕ေပးပါ။

တစ္ေနရာရာမွာ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ ေျခစံုရပ္ျခင္းကလည္း သင့္ေနာက္ေက်ာနဲ႔ခါးကို နာက်င္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖရွင္းနည္းကေတာ့ မတ္တပ္ရပ္ေနတဲ့အခါမွာ ေျခဖ၀ါးတစ္ဖက္ကို အနည္းငယ္ျမႇင့္ထားၿပီး အျခားတစ္ဖက္ အေပၚမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို တင္ထားႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိန္အနည္းၾကာလွ်င္ အျခားတစ္ဖက္ေပးသို႔ ေျပာင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုတစ္ လွည့္စီ ဘက္ေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ေနာက္ေက်ာ ႂကြက္သားေတြ တင္းမာမႈကို သက္သာေစပါတယ္။

ခါးနာျခင္းေ၀ဒနာအျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲလကၡဏာေတြပါ ေပၚလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ တက္ကၽြမ္းတဲ့ ဆရာ၀န္နဲ႔တုိင္ပင္ၿပီး ကုသ မႈခံယူရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခါးနာၿပီး သင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းသြားတာ၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာတာ၊ ေက်ာကုန္းနဲ႔နာ က်င္တဲ့ ေနရာတစ္၀ိုက္ေရာင္ရမ္းလာတာ၊ ေျခေထာက္ေတြနဲ႔ ဒူးေခါင္းေအာက္ပိုင္းအထိ နာက်င္မႈပ်ံ႕ႏွံ႔လာတာ၊ ဆီးက်ဥ္လာတာ၊ တင္ပါးတစ္၀ိုက္ ထံုက်င္လာတာ စတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ လကၡဏာတစ္ခုသို႔ တစ္ခုထက္ပိုျပလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင္ဆရာ၀န္ဆီ သြားကိုသြားသင့္ပါၿပီ။ အထက္ပါ လကၡဏာေတြ မျပေသာ္လည္း ခါးနာတဲ့ေ၀ဒနာက ဘယ္ေလာက္ အနားယူယူ၊ ဘယ္လိုေနေန မသက္သာတဲ့အျပင္ ပိုဆုိးလာတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာ၀န္ ဆီက အၾကံျပဳခ်က္နဲ႔ ေဆး၀ါးကုသမႈေတြက ေ၀ဒနာကို သက္သာေလ်ာ့ ပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

Ref;8 Reasons You Have Back Pain/Reader’s Digest and Wikipedia