ဥာဏ္ႀကီးရွင္ေလးေမြးလာဖို႔ ေမေမတို႔ ဒါေတြ စားေပးပါ

သင့္ရဲ႕ကေလးေလးကို မိခင္ရဲ႕ ဗိုက္ထဲမွာကတည္းကတင္ ဥာဏ္ႀကီးရွင္ေလးျဖစ္လာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးလို႔ရပါတယ္။ ကေလးေလးကို စာဖတ္ျပတာ၊ စကားေျပာေပးတာ၊ သီခ်င္းဖြင့္ျပ တာ စတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြနဲ႔ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးထက္ျမက္လာေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးလို႔ ရႏိုင္သလို ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားစဥ္ ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ဥာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနခ်ိန္မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ လိုအပ္တဲ့ အာဟာဓာတ္ေတြကို လံုေလာက္မႈရွိေအာင္ စားေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း ဥာဏ္ေကာင္းတဲ့ ကေလးေလးျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုေပးလို႔ရတယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြ အခိုင္အမာဆိုထားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဥာဏ္ႀကီးရွင္ေလး ေမြးလာဖို႔ ေမေမတို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားစဥ္မွာ စားသံုးေပးရမယ့္ အစားအေသာက္နဲ႔ အာဟာရဓာတ္ေတြ က ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ 


ငါး 
ရင္ေသြးေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေတြမရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္က Omega-3 Fatty Acid ျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္လ္မြန္၊ တူနာ၊ ငါးကြမ္းရွပ္ စတဲ့ ငါးေတြဟာ Omega-3 Fatty Acid ႂကြယ္ဝစြာပါဝင္တဲ့ ငါးအမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားခ်ိန္မွာ ငါးအခ်ဳိ႕မွာ ပါဝင္ မာက်ဴရီဓာတ္ေၾကာင့္ တူနာ၊ ဆာဒင္း စတဲ့ငါးမ်ားကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ စားသံုးမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ ဆယ္လ္မြန္ငါးကေတာ့ ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္နဲ႔ ရင္ေသြးအတြက္ ေဘးကင္းကာ Omega-3 Fatty Acid ပါဝင္မႈ အလြန္ျမင့္မားတာေၾကာင့္ ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံံ႕ၿဖိဳးဖို႔ အတြက္ စားသံုးေပးသင့္တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

အိုင္အိုဒင္း
အိုင္အိုဒင္း ပါဝင္မႈျမင့္မားတဲ့ ကမာ ကလည္း ကေလးရဲ႕ဥာဏ္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ စားသံုးေပးသင့္တဲ့ အစားအစာစာရင္းမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ မိခင္ျဖစ္သူ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားစဥ္မွာ အုိင္အိုဒင္းဓာတ္ လံုေလာက္ေအာင္ မရရွိထားရင္ ရင္ေသြးျဖစ္သူရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို သုေတသီေတြ လ့လာမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ ေန႔စဥ္အစားအေသာက္ထဲမွာ အိုင္အုိဒင္းဓာတ္ပါဝင္ေအာင္ ထည့္သြင္းစားသံုးေပးဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ပင္လယ္စာေတြမွာ အိုင္အိုဒင္းဓာတ္ပါဝင္တာမွန္ေပမဲ့ စားသံုးတဲ့အခါမွာ ေသခ်ာက်က္ေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔ လိုအပ္ၿပီး ပင္ လယ္စာနဲ႔ ငါးစားသံုးမယ္ဆိုတဲ့အခါ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ပင္လယ္စာအျပင္ ၾကက္ဥ၊ ဒိန္ခ်ဥ္စတဲ့ အစားအစာမ်ားမွာလည္း အုိင္အိုဒင္းဓာတ္ပါဝင္ပါတယ္။

အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္
အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြမွာ Folic Acid ပါဝင္ၿပီး အဆိုပါ အာဟာရဓာတ္ဟာ မိခင္ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ ဆဲလ္ေတြဖြံ႔ၿဖိဳးျဖစ္ေပၚအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အေရးႀကီး အာဟာရဓာတ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ ခင္ ရက္သတၱပတ္ ၄ ပတ္ အလိုနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ရရွိၿပီး ရက္သတၱပတ္ ၈ ပတ္အထိ Folic Acid ႂကြယ္ဝစြာပါဝင္တဲ့ အစားအစာေတြကို စားသံုးတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူေတြ ေမြးဖြားလာတဲ့ကေလးငယ္ေတြမွာ  ေအာ္တစ္ဇင္ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၄ဝ% ခန္႔ေလ်ာ့နည္းေနတာကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္ အသီးအရြက္မ်ားအျပင္  Folic Acid ႂကြယ္ဝစြာပါဝင္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ စားသံုးေပးသင့္တဲ့ အစားအစာေတြထဲမွာ ပဲနီကေလးလည္းပါဝင္ပါတယ္။

ၾကက္ဥ
ၾကက္ဥမွာ ကေလးငယ္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ သံဓာတ္နဲ႔ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ ျမင့္မားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ မွတ္ဥာဏ္စြမ္းရည္ ကိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစတဲ့ Amino Acid နဲ႔ Choline စတဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြလည္း ၾကက္ဥမွာ ပါဝင္ပါေသးတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြအတြက္ တစ္ရက္တာအတြက္ လုိအပ္တဲ့ Choline ကိုရရွိဖို႔ တစ္ရက္ကို ၾကက္ဥ ၂ လံုးစားေပးသင့္တယ္လို႔ အာဟာရေဗဒပညာရွင္ေတြ ဆိုပါတယ္။ ၾကက္ဥမွာပါဝင္တဲ့ သံဓာတ္နဲ႔ ပ႐ိုတိန္းက ကေလးရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ကို တိုးတက္ေစ႐ံုသာမက ကုိယ္အေလးခ်ိန္တက္ဖို႔ပါ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မျပည့္တဲ့ကေလးေတြမွာ ဥာဏ္ရည္ေလ်ာ့နည္းႏုိင္တဲ့ ျပႆနာနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိေနတယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြ အေလးအနက္ သတိေပးထားပါတယ္။

အေစ့အဆန္မ်ား
Almond ေစ့ကို ေန႔စဥ္ လက္တစ္ဆုပ္စာခန္႔ စားေပးျခင္းျဖင့္ ေမေမတို႔ ဥာဏ္ႀကီးရွင္ေလး ေမြးဖြားလာႏိုင္ေျခ အလြန္ျမင့္မားလာႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Almond သာမကပဲ ဘယ္လို အေစ့အဆန္မ်ဳိးကို စားသံုးျခင္းမွမဆို အဆိုပါအက်ိဳးအာနိသင္ကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အေစ့အဆန္ေတြမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညႊတ္တဲ့ အဆီဓာတ္ေတြ၊ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး တိုးတက္ဖို႔အတြက္ အလြန္အစြမ္းထက္တဲ့ Omega-3 Fatty Acid ၊ အမွ်င္ဓာတ္၊ ပ႐ိုတိန္းနဲ႔ ဗီတာမင္ေတြပါဝင္တာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ နဲ႔ ကေလးျဖစ္သူရဲ႕ က်န္းမာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလြန္ကိုသင့္ေတာ္တဲ့ သြားေရစာတစ္မ်ဳိးလို႔ေတာင္ ဆိုလိုႏိုင္ပါတယ္။

ႏို႔နဲ႔ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားခ်ိန္ မိခင္ျဖစ္သူရဲ႕ အ စားအေသာက္စားသံုးမႈဟာ ဗိုက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ရင္ေသြးျဖစ္သူရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈ စတာေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္မႈ ရွိေနပါတယ္။ မိခင္ျဖစ္သူက Probiotic Foods လို႔ေခၚတဲ့ ခ်ိစ္၊ ဒိန္ခ်ဥ္စတဲ့ အစားအစာေတြစားသံုးျခင္းျဖင့္ ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြင့္ျဖိဳးမႈနဲ႔ မွတ္ဥာဏ္စြမ္းရည္ ကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ဟာ လြယ္ထားရတဲ့ရင္ေသြးရဲ႕ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာ႐ံုေၾကာနာ့ဗ္ဆဲလ္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႔အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္အလုပ္လုပ္ရတာေၾကာင့္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ကို ပံုမွန္ထပ္ပိုၿပီး လိုအပ္ပါတယ္။ ဒိန္ခ်ဥ္လိုမ်ဳိး ႏုိ႔နဲ႔ႏို႔ထြက္ပစၥည္းေတြမွာ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ပါဝင္မႈ ျမင့္မားတဲ့အျပင္ ရင္ေသြးငယ္ေလးရဲ႕အ႐ိုးေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးသန္မာလာေစဖို႔လိုအပ္တဲ့ ကယ္လ္ဆီယမ္ ဓာတ္လည္း ပါဝင္တာေၾကာင့္ မိခင္ျဖစ္သူေတြ စားသံုးေပးသင့္တဲ့ အစားအစာတစ္မ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ မိခင္ျဖစ္သူ ဗီတာမင္ D ဓာတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးငယ္မွာ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးတာမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျခရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားခ်ိန္မွာ ဗီတာမင္ D ပါဝင္တဲ့ ခ်ိစ္ကို စားသံုးေပးျခင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္ D ကို တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

သံဓာတ္
ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားစဥ္မွာ သံဓာတ္ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာေတြစားသံုးေပးျခင္းျဖင့္ ရင္ေသြးျဖစ္သူရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ကို ပိုၿပီးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစတဲ့ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားေပးရာေရာက္တယ္လို႔ ေလ့လာမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ထြက္ရွိလာတဲ့ရလဒ္ေတြအရ သိရပါတယ္။ သံဓာတ္က ဝမ္းဗိုက္ထဲက ကေလးငယ္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြထံ ေအာက္ဆီဂ်င္ေရာက္ရွိေအာင္ သယ္ေဆာင္ေပးတဲ့ေနရာမွာ အဓိက အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သံဓာတ္ႂကြယ္ဝစြာ ပါဝင္တဲ့ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ၾကက္သား၊ ဟင္းႏုႏြယ္၊ စပ်စ္သီးေျခာက္ စတဲ့ အစားအစာေတြကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ မၾကာခဏဆိုသလို စားသံုးေပးသင့္ပါတယ္။
Ref; pregnancy foods make baby smarter womb