တုပ္ေကြးမိခဲ့ၿပီဆိုရင္

တုပ္ေကြး (Flu) က ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အေအးမိျခင္း (Cold) ကေတာ့ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သင္အၾကမ္းဖ်င္း သိထားၿပီး ျဖစ္မွာပါ။ အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္(စ္)နဲ႔  ဘက္တီးရီယားအမ်ဳိးအစားဟာ ပ်ံ႕ႏွ႔ံမႈျမန္ဆန္ၿပီး ကူးစက္ဖို႔လည္း အလြန္လြယ္ကူပါတယ္။ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးပါပဲ။  သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ခံစြမ္းအားနည္းေနတဲ့အခ်ိန္၊ တုပ္ေကြး (သို႔) အေအးမိေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ သင့္အနားမွာ ႏွာေခ်လုိက္တဲ့အခ်ိန္ ေရာဂါပိုးမႊားေတြဟာ သင့္အေရျပားနဲ႔ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းေတြကတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္ၿပီး သင္ဖ်ားနာႏိုင္ပါတယ္။ သင္ တုပ္ေကြးမိခဲ့ၿပီဆိုရင္…

သဘာ၀အတိုင္း ျပန္လည္ ကုသျခင္း
    တုပ္ေကြးမိတဲ့ အခ်ိန္၊ အေအးမိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခံစားရတဲ့ ေ၀ဒနာအခ်ဳိ႕က အဆိုပါေရာဂါကို ခႏၶာကိုယ္က ေပ်ာက္ကင္းေအာင္သဘာ၀အတုိင္း ျပန္လည္ကုသေနျခင္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ ခုခံစြမ္းအားနဲ႔ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း တိုက္ပြဲရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မ်ားလို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။  တုပ္ေကြးေကြးေနခ်ိန္၊ အေအးမိေနခ်ိန္ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္တက္လာျခင္းက ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အလိုအေလ်ာက္ တံု႔ျပန္မႈတစ္ မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ခုခံအားစနစ္ထဲ၀င္ေရာက္ ကူးစက္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ (သို႔) ဘက္တီးရီးယားေတြကို သာမန္ထက္ပိုတဲ့ အပူခ်ိန္နဲ႔ တိုက္ထုတ္ပစ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ။္
    ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္လာတာနဲ႔ ပိုးမႊားေတြကုိ ေသေစႏုိင္တဲ့ ေသြးတြင္းက ပ႐ိုတိန္းေတြ လွည့္ပတ္ စီးဆင္းမႈကိုလည္း ပိုမို ျမန္ဆန္လာေစၿပီး ေရာဂါပိုးေတြကို တိုက္ဖ်က္ရာမွာလည္း ပိုမိုအစြမ္းထက္လာေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလယ္အလတ္ ကိုယ္ပူျခင္းကို သင့္ခံႏိုင္ရည္ရွိမယ္ဆို တစ္ရက္(သို႔) ႏွစ္ရက္ ၾကာၿပီးေနာက္မွာ သင္ျပန္လည္ က်န္းမာလာႏိုင္ပါတယ္။
    ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကလည္း ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အလိုအေလ်ာက္ ျပန္လည္က်န္းမာလာေအာင္ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။ ေခ်ာင္ဆိုးလိုက္ျခင္းျဖင့္ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ကပ္ညႇိေနတဲ့ ေရာဂါပိုးမႊားေတြ ခိုေအာင္းေနတဲ့ ခၽြဲသလိပ္ေတြကို ထြက္လာေစၿပီး ေရာဂါပိုးမႊားေတြ အဆုတ္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွိပ်ံ႕ႏွံ႔ မသြားေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။

ပံုမွန္ ႏွပ္ညႇစ္ေပးပါ
    တုပ္ေကြး၊ အေအးမိေရာဂါမ်ားရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါတစ္မ်ဳိးကေတာ့ ႏွာေစးျခင္းပါ။ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က သင္ႏွာေစးတဲ့ အခ်ိန္မွာႏွပ္ညႇစ္ေပးဖို႔ျဖစ္ၿပီး ႏွာရည္မ်ား ေခါင္းအတြင္းပိုင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းအား ကာကြယ္ၿပီးသားျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွပ္ညႇစ္ျခင္းက ႏွားေခါင္အတြင္းပိုင္းကို ဖိအားသက္ေရာက္ေစၿပီး ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို နားအတြင္းပိုင္းသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔၀င္ေရာက္သြားၿပီး နားကိုက္ေစတက္လို႔  သတိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဆားရည္
    တုပ္ေကြး ၊အေအးမိတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တတ္တဲ့ ႏွာေစးျခင္းကို ကုသဖို႔ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခု ရွိေနပါေသးတယ္။ သန္႔စင္တဲ့ ဆားရည္ေႏြးေႏြးက ႏွားေခါင္းပိတ္ဆို႔ျခင္းကို သက္သာေစပါတယ္။ ဒါအျပင္ ႏွာေခါင္းအတြင္းက ဗိုင္းရပ္စ္ေတြကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါတယ္။ မပူမေအး၊ ေရေႏြးေႏြးထဲမွာ ဆားအနည္းငယ္ကို ထည့္ေဖ်ာ္ပါ။ တစ္ခါတရံ ဆားမွ အစိုင္အခဲ အနည္းငယ္ က်န္တတ္တာေၾကာင့္ ခြက္သန္႔သန္႔ တစ္လံုးထဲကို အနည္မပါေအာင္ လွယ္ထည့္ေပးႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ႏွာေခါင္းထဲကို ဆားရည္ပက္ထည့္ေပးတာမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ဆားရည္ကို မမႊန္သြားေအာင္ထိန္းၿပီး ႐ွဴသြင္းတာမ်ဳိးျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါ တယ္။

လံုေလာက္ေအာင္ အနားယူပါ
    ဖ်ားေနခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ကို လံုး၀အနားေပးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သင္ ဖ်ားနာေနခ်ိန္၊ ခႏၶာကိုယ္ကိုေရာ၊ စိတ္ကိုပါ အလုပ္ေပးထားမယ္ဆိုရင္ ကူးစက္ခံထားရတဲ့ ေရာဂါပိုးေတြကို ခႏၶာကိုယ္ထဲက တိုက္ထုတ္ဖို႔ ကိုယ္ခံအားစနစ္က အသံုးျပဳရမယ့္ စြမ္းအင္ေတြကို သင့္ရဲ႕ လႈပ္ရွားေနတဲ့ အစိတ္အပိုင္းအတြက္ ခြဲေ၀ေပးရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖ်ားေနခ်ိန္ ျပည့္ျပည့္၀၀ အနားယူဖို႔ လိုကိုလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ခံအားစနစ္က ေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္တဲ့ေနရာမွာ စြမ္းအင္ကို အျပည့္အ၀ အသံုးခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးေနဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အာလုပ္က်င္းေပးပါ
    တုပ္ေကြးမိၿပီဆိုရင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ သင္ရဲ႕လည္ေခ်ာင္းေတြေျခာက္ကာ ကြဲအက္ၿပီး နာက်င္ လာေတာ့မွာပါ။ အာလုပ္က်င္းေပးျခင္းက ေ၀ဒနာကို ခဏတာ သက္သာေစပါတယ္။ ဆားရည္ေႏြးေႏြးနဲ႔ဆိုရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ဆားရည္နဲ႔ အာလုပ္က်င္းေပးျခင္းက လည္ေခ်ာင္းယားယံျခင္းကို သက္သာေစၿပီး လည္ေခ်ာင္းမွာ ကပ္ညႇိေနတဲ့ ခၽြဲသလိပ္ေတြကိုလည္း ရွင္းလင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။

ပူးေႏြးတဲ့ အစားအေသာက္မ်ား
    ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ပူေႏြးတဲ့စားေသာက္စရာမ်ားကို စားေသာက္ေပးျခင္းက ႏွာေခါင္းပိတ္တဲ့ေ၀ဒနာကို သက္သာေစဖို႔ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေရေႏြး (သို႔) ပူေႏြးတဲ့ ေသာက္စရာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို မၾကာမၾကာေသာက္ေပးျခင္းက ႏွာေခါင္းနဲ႔ လည္ေခ်ာင္းအတြင္းပိုင္းက ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံထားရလို႔ ေရာင္ရမ္းေနတဲ့ အေျမႇးပါးေလးေၾကာင့္ ခံစားရတဲ့ နာက်င္မႈကို သက္သာေစႏိုင္သလို ခႏၶာကိုယ္ကို ေရဓာတ္ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေခါင္းအံုးျမင့္ျမင့္နဲ႔ အိပ္ပါ
    ေခါင္းအံုးျမင့္ျမင့္နဲ႔ အိပ္စက္ျခင္းက ေရရွည္က်န္းမာေရးအတြက္ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တုပ္ေကြး၊ အေအးမိေနလို႔ ႏွာေစးၿပီး ႏွာေခါင္းပိတ္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ သင္ေခါင္းအံုးျမင့္ျမင့္နဲ႔ အိပ္သင့္ပါ တယ္။ ေခါင္းအံုးျမင့္ျမင့္က ဦးေခါင္းကို ခပ္ေျပေျပ ေထာင္မတ္သြားေစတာေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းကို သက္သာေစပါတယ္။
    တုပ္ေကြးကို သင့္ခႏၶာကိုယ္က တိုက္ထုတ္ေနခ်ိန္မွာျပင္ပက စစ္ကူအေနနဲ႔ အခ်ဳိ႕အစားအစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စားသံုးေပးသင့္ပါတယ္။

ငွက္ေပ်ာသီး - ဗိုင္းရပ္စ္ နဲ႔ ဘက္တီးရီးယားမ်ားရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အားနည္းေနတဲ့ အစာအိမ္ကို သက္သက္သာသာ အစာေခ်ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

င႐ုတ္သီး -  ဗီတာမင္ C က ကိုယ္ခံစြမ္းအားေကာင္းဖို႔ အဓိကလိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္တစ္မ်ဳိးပါ။ တုပ္ေကြးမိေနခ်ိန္ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ခံအား အစြမ္းထက္ေနဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ဗီတာမင္ C ပါ၀င္တဲ့ အစားအစာမ်ား ကို ေရြးခ်ယ္စားသံုးေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ င႐ုတ္သီးရဲ႕ ဗီတာမင္ C ပါ၀င္မႈက လိေမၼာ္သီးထက္ ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ပူစပ္တဲ့သဘာ၀ေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းကိုလည္း သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။

ၾကက္သြန္နီ - ၾကက္သြန္နီမွာ ပါ၀င္တဲ့ phytochemicals ဓာတုပစၥည္းတစ္မ်ဳိးက အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားနဲ႔ အျခားေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားရဲ႕ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ တုပ္ေကြးျဖစ္တဲ့အခ်ိန္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ အေအးမိခ်ိန္ေတြမွာ အျခားေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ထပ္မံမကူးစက္လာဖို႔ကလည္း အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္စားမယ့္ စြပ္ျပဳတ္၊ ဆန္ျပဳတ္၊ ဟင္းေတြထဲမွာ ၾကက္သြန္နီမ်ားမ်ားသာ ထည့္ခ်က္လိုက္ပါ။

ၾကက္စြပ္ျပဳတ္ - ခႏၶာကိုယ္ကို အာဟာရနဲ႔ ေရဓာတ္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးဖို႔ အလြန္အားကိုးရတဲ့ ဓာတ္စာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၾကက္စြပ္ျပဳတ္ က ေရာဂါကို ျပန္လည္သက္သာေစႏိုင္တဲ့ အာနိသင္ရွိၿပီး ေရာင္ရမ္းျခင္းကို သက္သာေစႏိုင္တဲ့ ဂုဏ္သတၱိလည္း အတန္အသင့္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း အာသီး
ေရာင္ျခင္းနဲ႔ ႏွာေခါင္းအတြင္းပိုင္း ေရာင္ရမ္းျခင္းေၾကာင့္ ႏွာေစး၊ ႏွာပိတ္ျခင္းကိုလည္း သက္သာ ေစႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား
    တုပ္ေကြးလိုမ်ဳိး၊ အေအးမိျခင္းလိုမ်ဳိး ေရာဂါေတြက ပ်ံ႕ႏွံ႔ဖို႔ လြယ္ကူတဲ့ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီက ကူးစက္ခံခဲ့ရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဖ်ားေနခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ ေရာဂါကို အျခားသူမ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ေပးသလိုမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းတဲ့အထိ အိမ္မွာပဲေနၿပီး အနားယူပါ။
    ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ကိုယ္တည္း သီးသန္႔ေနႏိုင္ ရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး မိသားစု၀င္မ်ားနဲ႔ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ားကို ေရာေႏွာၿပီး သံုးစြဲစားေသာက္ျခင္းမ်ဳိး ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ကိုယ္ပူျခင္းေတြက အထက္မွာဆိုခဲ့သလို ခႏၶာကိုယ္ကေရာဂါကို တိုက္ထုတ္ေနတဲ့ လကၡဏာေတြျဖစ္ၿပီး ႏွာေစးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ မ်က္ရည္ယိုျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းေတြကေတာ့ ေရာဂါပိုးေတြ အဆိုပါ ေနရာေတြကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြားျခင္းေၾကာင့္ ခံစားရေလ့ရွိတဲ့ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
    တုပ္ေကြး၊ အေအးမိခ်ိန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိတဲ့ ေဆး၀ါးက တုပ္ေကြး ဗိုင္းရပ္စ္ နဲ႔ အေအးမိျခင္းကို ျဖစ္ေစတဲ့ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို တိုက္ထုတ္ဖို႔ မဟုတ္ဘဲ ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ လကၡဏာမ်ားျဖစ္တဲ့ ႏွာေစးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္းစတဲ့ ေ၀ဒနာမ်ား သက္သာေစဖို႔႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
    တုပ္ေကြး၊ အေအးမိျခင္းရဲ႕ သဘာ၀က ေရာဂါဟာ အစပိုင္းမွာ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ၿပီး တစ္ျဖည္းျဖည္း သက္သာလာေလ့ရွိတဲ့ ေရာဂါမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ တစ္ရက္ၿပီး တစ္ရက္ကိုယ္အပူခ်ိန္ ပိုတက္လာတာ၊ ေရာဂါလကၡဏာေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ပိုတိုးလာတာမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္နဲ႔ျပသၿပီး ကုသမႈ ခံယူရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုပ္ေကြးျဖစ္ေနခ်ိန္ ကိုယ့္ရဲ႕ က်န္းမာေရး အေနအထားကို သတိထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္လို႔ အၾကံျပဳလုိက္ရပါတယ္။
Ref;webmd, Reader’s Digest