ေလဆာနဲ႔ ပါ၀ါေဖ်ာက္ျခင္း (သို႔) LASIK

    အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျပႆနာ။ အဆိုပါ အျမင္အာ႐ံု ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈျပႆနာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတဲ့ အနက္ အေတြ႕မ်ား၊ အျဖစ္မ်ားတာက  အေ၀းမႈန္ (Myopia)၊ အနီးမႈန္(Hyperopia)၊ ဆလင္ဒါ (Astigmatism) စတဲ့  အျမင္အာ႐ံုပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕
ယြင္းမႈေတြျဖစ္ၿပီး ပါ၀ါလိုအပ္လာၿပီဆိုရင္  မ်က္မွန္ (သို႔မဟုတ္)  မ်က္ကပ္မွန္မ်ားတပ္ဆင္ၿပီး ၾကည္ လင္တဲ့ အျမင္အာ႐ံုျပန္လည္ရရွိေအာင္  လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ အျမင္အာ႐ံုခ်ဳိ႕ယြင္း မႈကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ သင္ေနာက္ထပ္ ေရြး ခ်ယ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ရွိေနပါေသး တယ္။ LASIK (laser-assisted in situ keratomi-leusis)၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေလဆာနဲ႔ အျမင္အာ႐ံု ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း နည္းလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေ၀းမႈန္၊ အနီးမႈန္၊ ဆလင္ဒါပါ၀ါ အစရွိတဲ့ အျမင္အာ႐ံုခ်ဳိ႕ယြင္းမႈကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ မ်က္ မွန္၊ မ်က္ကပ္မွန္၊ ေလဆာျဖင့္ အျမင္အာ႐ံုျပဳ ျပင္ျခင္း စတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားရွိတဲ့အနက္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္းကုသလို႔ ရႏိုင္ၿပီျဖစ္တဲ့ LASIK အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။
    LASIK Eye Surgery တစ္နည္းအားျဖင့္ ေလဆာနဲ႔ ပါ၀ါေဖ်ာက္ျခင္းဆိုတာက မ်က္ၾကည္ လႊာမွာရွိတဲ့ တစ္သွ်ဴးကို  ေလဆာေရာင္ျခည္ အသံုး ျပဳကာ ဖယ္ထုတ္ၿပီး ၾကည္လင္တဲ့ အျမင္အာ႐ံု ျပန္လည္ရရွိေအာင္ မ်က္ၾကည္လႊာကို ျပန္လည္
ပံုသြင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ၾကည္လႊာရွိ တစ္သွ်ဴး မ်ားကို ဖယ္ထုတ္တယ္ဆိုရာမွာလည္း လိုအပ္သ ေလာက္ အလြန္တိက်တဲ့ ပမာဏအနည္းငယ္ ကိုသာ ဖယ္ထုတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ LASIK နည္းနဲ႔ ကုသတဲ့အခါမွာ မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္လံုးကို တစ္ရက္ တည္းမွာပဲ ျပဳျပင္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဘယ္သူေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ
    အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့ၿပီးသလိုပါပဲ။ အေ၀းမႈန္ (Myopia)၊ အနီးမႈန္(Hyperopia)၊ ဆလင္ဒါ (Astigmatism) စတဲ့  အျမင္အာ႐ံုပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပႆနာရွိေနသူေတြ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ဆႏၵ ရွိမယ္ဆိုရင္ LASIK နည္းနဲ႔ ကုသမႈခံယူႏိုင္ပါ
တယ္။
    LASIK နည္းနဲ႔ ကုသမႈခံယူမယ္ဆိုရင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရပါမယ္။ မ်က္စိ ပါ၀ါတည္ၿငိမ္တဲ့သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ မ်က္လံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါတစ္စံုတရာ မရွိသူျဖစ္ရပါ မယ္။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ Pretest (အႀကိဳစစ္
ေဆးမႈ)ေတြ ေအာင္ျမင္ၿပီး LASIK ျပဳလုပ္ႏိုင္ ေၾကာင္း  မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိမွသာ ကုသမႈခံယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
    ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ေတြ၊ မ်က္ ၾကည္လႊာ ပါးေနသူေတြ၊ မ်က္ၾကည္လႊာမွာ ေရာဂါ ရွိေနသူေတြ၊ အတြင္းတိမ္၊ ေရတိမ္ရွိေနသူေတြ၊ မ်က္လံုးအေနာက္ပိုင္းက အာ႐ံုေၾကာ ပ်က္စီးေန သူေတြ စတဲ့ အေျခအေနရွိသူေတြ ကိုေတာ့ ေလဆာ နဲ႔ ပါ၀ါေဖ်ာက္တာကို ခြင့္မျပဳဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနတစ္ခ်ဳိ႕
    အျခားျခားေသာ ကုသမႈမ်ားစြာလိုပါပဲ။ LASIK မွာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္မယ့္ ေနာက္ ဆက္တြဲ အေျခအေနတစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။
    Undercorrections : ေလဆာေရာင္ျခည္နဲ႔ မ်က္လံုးမွ တစ္သွ်ဴးကို ဖယ္ထုတ္စဥ္မွာ ဖယ္ထုတ္ ရမယ့္ တစ္သွ်ဴးအကုန္မဟုတ္ဘဲ ပမာဏအနည္း ငယ္က်န္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို Undercorrections လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ (မ်ားေသာအားျဖင့္ အေ၀းပါ၀ါရွိသူေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္လို႔ မွတ္ တမ္းေတြ အရသိရပါတယ္။) Undercorrections ျဖစ္တဲ့အခါမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရလဒ္အတိုင္း အတိအက်မထြက္လာဘဲ ပါ၀ါအနည္းငယ္ က်န္ရွိ တာမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တိက်တဲ့ရလဒ္၊ ပိုမိုေကာင္း မြန္တဲ့ အျမင္အာ႐ံုကို ရရွိလိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလ (အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္) အတြင္းမွာ Enhancement Surgery ကို ျပဳလုပ္လို႔ရၿပီး က်န္ရွိေနတဲ့ တစ္သွ်ဴးမ်ားကို ဖယ္ ထုတ္လို႔ ရပါတယ္။
    Overcorrections :  Overcorrections က ေတာ့ ဖယ္ထုတ္ပစ္ရမယ့္ တစ္သွ်ဴးပမာထက္ပိုၿပီး  ဖယ္ထုတ္မိသြားတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ Undercorrections ျဖစ္တာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္တဲ့အခါမွာေတာ့ Overcorrections က ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔ ခက္တဲ့အေနအထား ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
    ဒါေပမဲ့ ေလဆာနဲ႔ မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ျခင္း၊  LASIK က လက္ရွိ မ်က္စိအျမင္အာ႐ံု ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားစြာအနက္ ေနာက္ဆံုး ေပၚ နည္းပညာနဲ႔ စက္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ကုသရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆိုပါ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရာခုိင္ႏႈန္း အလြန္နည္း ပါးတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
    အကယ္၍ သင္ကိုယ္တိုင္  LASIK နည္းနဲ႔ မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ ဆိုပါစို႔ ။ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္က ကုသမႈနဲ႔ သက္ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သင္နဲ႔အတူ ေဆြးေႏြးေပး မွာျဖစ္ၿပီး ကုသမႈမခံယူမီနဲ႔ ခံယူၿပီးေနာက္ပိုင္း လုပ္ ေဆာင္ရမယ့္ အရာမ်ားကိုလည္း ရွင္းျပေပးပါ လိမ့္မယ္။  အဆိုပါ အခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ ကုသမႈကို တာ၀န္ယူေပးမယ့္ ဆရာ၀န္ကို သင္သိလိုသမွ်၊ သင္စိုးရိမ္ေနသမွ် ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကို ေမးျမန္း ႏိုင္ပါတယ္။ ကုသမႈ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္ဖို႔ က ကုသမႈ ျပဳလုပ္ေပးမယ့္ တက္ကၽြမ္းတဲ့ ပညာရွင္၊ ဆရာ၀န္မ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္သလို သင္ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ညႊန္ၾကားခ်က္အားလံုးကို သင္ကိုယ္တိုင္က ဂ႐ု တစိုက္ လိုက္နာမွသာလွ်င္ အေကာင္းမြန္ဆံုးရလဒ္ ကုိ ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
    အထက္ေဖာ္ျပပါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြကို ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ သင့္ရဲ႕ အေျခအေနက LASIK ကုသမႈျပဳလုပ္ဖို႔ အဆင္ေျပသင့္ေတာ္ၿပီး သင္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အဆိုပါကုသမႈကိုခံယူဖို႔ ဆံုး ျဖတ္လိုက္ၿပီဆိုပါဆို႔။ ကုသမႈမခံယူခင္မွာ ႀကိဳ
တင္ျပင္ဆင္ထားရမယ့္ အပိုင္းေလးေတြ ရွိေနပါ ေသးတယ္။
    ကုသမႈခံယူမယ့္ေန႔ မတုိင္ခင္တစ္ရက္နဲ႔ ကု သမႈခံယူမယ့္ေန႔ေတြမွာ Make up ၊ Cream ၊  Lotion   နဲ႔ ေရေမႊးေတြ အသံုးမျပဳသင့္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။
    မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ေလ့ရွိသူဆိုရင္ ကုသမႈ မျပဳလုပ္ခင္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ ႀကိဳၿပီး မ်က္ကပ္မွန္တပ္ဆင္မႈကို ရပ္နားထားရပါမယ္။ မ်က္ကပ္မွန္တပ္ဆင္ျခင္းက  မ်က္ၾကည္လႊာကို ပံုစံ မမွန္ ျဖစ္ေစတတ္တာေၾကာင့္ မ်က္ၾကည္လႊာ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္စဥ္က ထြက္ရွိထားတဲ့ ရလဒ္ ေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ တယ္။ သင့္ရဲ႕ ကုသမႈကိုတာ၀န္ယူေပးမယ့္ သက္ ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္က သင့္ရဲ႕အေျခအေနေပၚ မူတည္ ၿပီး အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ေပး မွာျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ တာ၀န္က အဆိုပါ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို အတိအက် လိုက္နာေပးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
    သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္က မ်က္ေတာင္ေမႊး ေတြကို ကုသမႈမျပဳလုပ္ခင္ ေန႔စဥ္ (သို႔) မၾကာ မၾကာ သန္႔စင္ဖို႔ ညႊန္ၾကားေကာင္း ညႊန္ၾကားမွာ ျဖစ္ၿပီး  ကုသမႈအဆင့္ဆင့္မွာလည္း မ်က္ေတာင္ ေမႊးေတြကို သန္႔စင္မယ့္အဆင့္ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါက မ်က္ေတာင္ေမႊးေတြမွ တစ္ဆင့္ ပိုး၀င္ျခင္း ကို ကာကြယ္ဖို႔ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ (တစ္ခ်ဳိ႕ စိုး ရိမ္သလို မ်က္ေတာင္ေမႊးေတြကို ညႇပ္ပစ္တာ မဟုတ္ဘဲ သန္႔စင္႐ံုသာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။)
    ေလဆာနဲ႔ ပါ၀ါေဖ်ာက္ျခင္း (LASIK) ကို အခ်ိန္တိုတိုနဲ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဆး႐ံုမွာ လည္း အခ်ိန္ၾကာၾကာေနစရာ မလိုအပ္တာ ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ အိမ္အျပန္ခရီးကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ LASIK ကုသမႈ ယူထား
တဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ ကုသမႈၿပီးၿပီးခ်င္း အခုခ်က္ ခ်င္းဆိုသလို ကိုယ္တိုင္ကားေမာင္းဖို႔ မသင့္ ေတာ္တာေၾကာင့္ အကယ္၍ သင္ကိုယ္တိုင္ ကား ေမာင္းၿပီး ေဆး႐ံုကို လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ အျပန္ခရီး မွာေတာ့ ကိုယ္စားကားေမာင္းေပးမယ့္ လူတစ္
ေယာက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသင့္ပါတယ္။

ကုသမႈ မျပဳလုပ္မီ
    ေလဆာနဲ႔ မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ျခင္း မျပဳ လုပ္မီမွာ သက္ဆိုင္ရာ မ်က္စိဆရာ၀န္က  အႀကိဳ စစ္ေဆးျခင္း (pre-surgical eye exam) ကို ျပဳ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ (မ်က္ကပ္မွန္တပ္ေလ့ရွိသူ ဆိုပါက အႀကိဳစစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ခင္ တစ္ပတ္
အလိုမွာ မ်က္ကပ္မွန္တပ္ျခင္းကို ရပ္နားထားရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။) အဆိုပါ အႀကိဳစစ္ေဆးျခင္းျပဳ လုပ္တဲ့အခါမွာ သင့္ရဲ႕ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း နဲ႔ မ်က္လံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စစ္ေဆးမႈေတြကိုပါ အ ေသးစိတ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။
    သင့္ရဲ႕ အျမင္အာ႐ံုကို စစ္ေဆးတြက္ခ်က္ ျခင္း (မ်က္မွန္ပါ၀ါ စစ္ေဆးျခင္း)၊ မ်က္လံုးမွာ ေရာဂါပိုး၀င္ေနျခင္း ရွိမရွိ၊ ေရာင္ရမ္းမႈ ရွိမရွိ၊ မ်က္လံုးေျခာက္တဲ့ အေနအထား ရွိမရွိ (မ်က္ရည္ Level တိုင္းျခင္း) ၊ မ်က္စိသူငယ္အိမ္ အေနအထား (မ်က္စိသူငယ္အိမ္ က်ယ္ေနရင္ LASIK နည္းနဲ႔ ကုသဖို႔ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္)၊ မ်က္လံုးအတြင္း ဖိအား စတဲ့ အေျခအေန အရပ္ရပ္ ကို ပထဆံုးအေနနဲ႔ စစ္ေဆးပါတယ္။
    ဆက္လက္ၿပီး မ်က္ၾကည္လႊာကို တိုင္းတာ စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္။ မ်က္ၾကည္လႊာကို တိုင္းတာ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ မ်က္ၾကည္လႊာပံုစံ၊ အထူအပါး နဲ႔ မ်က္ၾကည္လႊာရဲ႕ အေနအထား ပံုစံမမွန္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါတယ္။
    မ်က္ၾကည္လႊာ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းလို႔ ေခၚတဲ့ အဆင့္လည္းပါ၀င္ပါတယ္။ မ်က္ၾကည္လႊာကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္း (သို႔) စကင္ဖတ္တဲ့ စစ္ေဆးမႈ ကတစ္ဆင့္ အလြန္အေသးစိတ္က်တဲ့ ပံုစံဇယား ခ်ပ္ကို ရရွိမွာျဖစ္ကာ အဆိုပါ ဇယားက ထြက္ရွိ
လာတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး သက္ ဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္က ပံုစံအသစ္ျပန္သြင္းဖို႔ လိုအပ္ မယ့္ မ်က္ၾကည္လႊာရဲ႕ဧရိယာကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဖယ္ထုတ္ရမယ့္ တစ္သွ်ဴး ပမာဏ အတိအက်ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကုသမႈ ပံုစံ
    ေလဆာနဲ႔ မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ျခင္းက ပံုမွန္ အားျဖင့္ မိနစ္ ၂၀ ၀န္းက်င္ခန္႔သာ ၾကာျမင့္ေလ့ ရွိပါတယ္။ LASIK ျပဳလုပ္စဥ္မွာ ေမ့ေဆးအသံုး ျပဳျခင္းမရွိဘဲ မ်က္စိကိုပဲ ထံုေဆးခပ္ၿပီး ကုသမႈ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အႀကိဳစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္
အားလံုး ေကာင္းမြန္မယ္ဆိုပါက အေ၀းမႈန္ပါ၀ါ -14.00 ၊ အနီးမႈန္ပါ၀ါ + 8.00 ၊ ဆလင္ဒါ ပါ၀ါ - 4.00 အထိ ေဖ်ာက္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
    ေလဆာနဲ႔ ပါ၀ါေဖ်ာက္ျခင္း ကုသမႈမွာ အဆင့္သံုးဆင့္ရွိပါတယ္။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ မ်က္ၾကည္လႊာတစ္သွ်ဴးရဲ႕ အေပၚဆံုးအလႊာကို  Microkeratome လို႔ ေခၚတဲ့ ကိရိယာကို အသံုးျပဳ ကာ မ်က္ကပ္မွန္တစ္ခုစာ အရြယ္အစားခန္႔ လွပ္
လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ Laser ေရာင္ျခည္နဲ႔ မ်က္ၾကည္လႊာရွိ တစ္သွ်ဴးမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး မ်က္ၾကည္လႊာရဲ႕ ပံုစံကိုျပန္လည္ ျပဳျပင္ပါတယ္။
    ေနာက္ဆံုးမွာ လွပ္ထားတဲ့ အလႊာေလးကို ေနရာတက် ျပန္လည္အုပ္လိုက္ပါတယ္။ အဆိုပါ ေနရာက ေနာက္ပိုင္းမွာ သဘာ၀အတိုင္း မူလအေန အထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း နာက်င္ျခင္း မရွိဘူး လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ကုသမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္
    LASIK နဲ႔ကုသမႈ ခံယူၿပီးေနာက္ ယာယီအေန နဲ႔ မ်က္ရည္ထုတ္လုပ္မႈကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါ တယ္။ သဘာ၀အတိုင္း ျပန္လည္အနာက်က္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလ ပထမေျခာက္လ အတြင္းမွာ မ်က္လံုးေျခာက္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ မ်က္လံုးက မ်က္ လံုးရဲ႕ အျမင္စြမ္းရည္ကို ေလ်ာ့က်ေစတာေၾကာင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျမင္ရသလိုမ်ဳိးလည္း ခံစားရ ေစႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေန အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ မ်က္စဥ္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။  
    ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ  အေျခအေနက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေလ့ ရွိပါတယ္။ ကုသမႈ ခံယူထားသူကို သက္ေတာင့္ သက္သာျဖစ္ေစဖို႔  မ်က္စဥ္းခတ္ခိုင္းတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ ညဘက္မွာ သင့္ရဲ႕မ်က္လံုးကို ထိခိုက္မႈ တစ္စံုတရာ မျဖစ္ေအာင္ အကာအကြယ္ တပ္ဆင္ ဖို႔လည္း ဆရာ၀န္က ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မယ္။ ကုသမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲ (လံုး၀)ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မဟုတ္ေတာင္ ျမင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္။ ႏွစ္လ (သို႔မဟုတ္) သံုးလ အတြင္းမွာ  အျမင္အာ႐ံုက တည္ၿငိမ္လာၿပီး ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျမင္ရတဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ အဆိုပါ ႏွစ္လ (သို႔မဟုတ္) သံုးလဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကာလကလည္း ကုသမႈမျပဳလုပ္ခင္က သင့္ရဲ႕ အျမင္အာ႐ံုစြမ္းရည္
ေပၚမူတည္ၿပီး ဒီထက္ပိုတိုတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္း မွာလည္း ရည္မွန္းထားတဲ့ အျမင္အာ႐ံုကို ရရွိႏိုင္ ပါတယ္။
    ကုသမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲ စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ ခ်ိန္းထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပန္လည္ျပသမႈ ျပဳလုပ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ ပါတယ္။ ဒါမွသာ သင့္ရဲ႕ မ်က္လံုးအေျခအေန၊ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာတဲ့ အေနအထား စတာ
ေတြကုိ စစ္ေဆးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
    အကယ္၍ အသံုးျပဳေလ့ရွိမယ္ဆိုရင္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္မွာ မ်က္လံုး ဧရိယာနားတစ္၀ႈိက္ကို မိတ္ကပ္နဲ႔ Cosmetic မ်ား ျပန္လည္ အသံုးျပဳလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ သင္ဟာ အား ကစား လုပ္ေလ့ရွိသူတစ္ဦးဆိုရင္ ဆရာ၀န္ကို ဘယ္ အခ်ိန္မွာ အားကစားျပန္လုပ္လို႔ ရႏိုင္မလဲဆိုတာကို ေမးျမန္းထားသင့္ပါတယ္။ ဒါအျပင့္ သင့္ရဲ႕ ေန႔စဥ္ ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာမွာလည္း ဆရာ၀န္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး လိုက္နာသင့္ ပါတယ္။ ဒါမွသာ သင့္ရဲ႕ ကုသမႈက ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္
    LASIK နည္းနဲ႔ ကုသမႈခံယူျခင္းဆိုတာက Cosmetic Sugery သေဘာမ်ဳိး ခပ္ဆင္ဆင္ တူပါ တယ္။ မ်က္မွန္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူေတြ၊ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ရမွာ မႏွစ္ သက္သူေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ မ်က္မွန္ တပ္ျခင္းအား တားျမစ္ထားတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ေတာ့မယ့္သူေတြ (႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္၊ အဆို ေတာ္၊ ေမာ္ဒယ္လ္၊ သေဘၤာသား၊ ေလယာဥ္မွဴး၊ ေလယာဥ္ေမာင္/မယ္၊ အားကစားသမားမ်ား စသ ျဖင့္)အတြက္ ေလဆာျဖင့္ မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္မယ့္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အျမင္ အာ႐ံုခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ မ်က္မွန္၊ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ရျခင္းရဲ႕ဒုကၡကို မ်က္မွန္၊ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ရ တဲ့ သူမ်ားကိုယ္တိုင္ပဲ သိႏိုင္ပါတယ္။ LASIK နည္း နဲ႔ ကုသမႈခံယူၿပီးသြားတဲ့ လူအမ်ားစုကေတာ့ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ရလဒ္ေတြနဲ႔ စိတ္ ေက်နပ္မႈေတြ ရရွိၾကတယ္လို႔ စစ္တမ္းေတြအရ သိ ရပါတယ္။
    ဤေဆာင္းပါးအတြက္ ကူညီေပးပါေသာ iQ VISION အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။