ဘာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးေတြ ေအာင္ျမင္/က်႐ံႈးရလဲ

အိမ္ေထာင္သည္တိုင္းဟာ ကိုယ္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္ေထာင္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ဒဏ္ရာအနာတရေတြကို အနည္းနဲ႔အမ်ား ခံစားခဲ့ဖူးၾကတဲ့ သူေတြခ်ည္းပါ။  အဓိကဇာတ္ေဆာင္ေနရာကေန ကိုယ္တိုင္ကျပရမယ့္ မိမိရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြနဲ႔ ဇာတ္ထုတ္ေကာင္း တစ္ခုလား၊ အလြမ္းအေဆြးေတြနဲ႔ အဆံုးသတ္ရမလားဆိုတာ ဖန္တီးသူရဲ႕ လက္ရာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကို သြားႏိုင္ဖို႔  လက္ရွိအေနအထားဟာ ဘယ္လိုလည္းဆိုတာကို အရင္ဆံုးသိေအာင္ ဆန္းစစ္မႈေတြ လုပ္ဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီလိုအပ္ခ်က္ေလးေတြ လုပ္ဖို႔ ေအာက္ပါေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြ လုပ္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အေျဖကို ေျဖေပးရပါမယ္။ (ဒီေလ့က်င့္ခန္းေတြကို အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွစ္ဦးလံုးေျဖရပါမယ္။ တစ္ဦးက မအားဘူးဆိုရင္ တစ္ဦးေနရာကေနၿပီး ေျဖေပးရပါမယ္) ေပးထားတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ဝက္က အေျဖကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္အေျခအေနဘယ္လိုလည္း သိႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သင္ဟာ ဘယ္လို လူစားမ်ဳိးလဲ၊ 

အိမ္ေထာင္ေရး ပဋိပကၡကို ေရွာင္ဖယ္တတ္တဲ့သူလား Conflict Avoider?
၁။    သူစိတ္ထိခိုက္မွာစိုးလို႔ မိမိရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို မၾကာခဏ ကြယ္၀ွက္တတ္ပါတယ္။ 
၂။    စိတ္သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္တဲ့အခါ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္လည္းဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ဆန္းစစ္ေလ့လာဖို႔ လုပ္သင့္တယ္လို႔ မထင္ဘူး။ 
၃။    ပဋိပကၡအေတာ္မ်ားမ်ားကို အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေစျခင္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းပါတယ္။ 
၄။    စိတ္အလိုမက်ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီအလိုမက်မႈ ေပ်ာက္သြားတဲ့အထိ တစ္ေယာက္ထဲေနရတာကို ႏွစ္သက္ပါတယ္။ 
၅။    အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပသရျခင္းကို သိပ္မႏွစ္သက္ဘူး။ 
၆။    အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ အေတြးေတြကပဲ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။
၇။    ျပႆနာေတြကို  ေျပာၾက၊ ျငင္းခုံၾကေပမဲ့ ဒါဟာ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုလံုးအတြက္ အေရးမႀကီးပါဘူး။
၈။    အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ခင္ပြန္း/ဇနီးမယား က႑ သီးျခားစီ ရွိသင့္ပါတယ္။
၉။    အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ဘူးဆိုတာ လက္ခံပါတယ္။
၁၀။    သေဘာမတိုက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို တစ္ဖန္ ထပ္မဆြသင့္ဘူးဆိုတာကို သေဘာတူပါတယ္။ 
၁၁။    သိပ္ျငင္းခံုေလ့ မရွိဘူး။ 
၁၂။    ကိုယ့္အျမင္ကို သူနားလည္လာေအာင္ ေသြးေဆာင္ႀကိဳးစားဖို႔ စိတ္ကူးမရွိပါဘူး။

ေပါက္ကြဲလြယ္တတ္သူ တစ္ေယာက္လား (Vol-atile Style)?
၁။    စိတ္သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးပါ။
၂။    မၾကာခဏ ကိစၥရပ္ေတြကို တစ္သီးတစ္ျခား လုပ္ပါတယ္။
၃။    ဘယ္လိုရလဒ္ပဲရရ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ  ပြင့္လင္း႐ိုးသားသင့္ပါတယ္။
၄။    ကိုယ္မႀကိဳက္တာကို မႀကိဳက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရတာ  အဆင္ေျပပါတယ္။
၅။    တစ္ခါတစ္ရံမွာ ခင္ပြန္း/ဇနီးနဲ႔ ျငင္းခုံရတာကို သေဘာက်ပါတယ္။
၆။    အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သ၀န္တိုျခင္းဟာလည္း တစ္ခါတစ္ရံ ျပႆနာတစ္ရပ္ပါ။
၇။    အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ႏွစ္ကိုယ့္တစ္စိတ္ဆိုတာထက္ သူ႔ဘ၀ ကိုယ္ဘ၀ဆိုတဲ့ သီးျခားရပ္တည္မႈ ရွိသင့္ပါတယ္။
၈။    မၾကာခဏ ထမင္းလက္ဆံု မစားျဖစ္ပါဘူး။
၉။    သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္တဲ့အခါ ခင္ပြန္း/ဇနီးကို ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္ စည္း႐ံုးရတာ ႏွစ္သက္ပါတယ္။
၁၀။    အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ရင္ခုန္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
၁၁။    ေဒါသထြက္ေနတယ္ဆိုတာ သိေအာင္ ေျပာရတာကို အဆင္ေျပပါတယ္။
၁၂။    ကိစၥရပ္ငယ္ေလးပဲ ျဖစ္ေနပါေစ ျပႆနာ ကို ေျဖရွင္းဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။
၁၃။    ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေတြ စိတ္ခံစားခ်က္ အရာအားလံုးကို မွ်ေ၀ပါတယ္။

အက်ဳိးအေၾကာင္းနဲ႔ ေနထိုင္တတ္သူလား (Val-idator style)
၁။    ႏွစ္ဦးသား အတူရွိေနျခင္းဟာ အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ပိုအဓိက က်ပါတယ္။
၂။    အျငင္းအခံု လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာကိုပါ။
၃။    ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥေတြကို ခင္ပြန္းနဲ႔ မွ်ေ၀ေျပာၾကားေလ့မရွိပါဘူး။
၄။    ကိုယ္မႀကိဳက္တဲ့အေၾကာင္းေလး သူသိေအာင္ေတာ့ ေျပာတတ္ပါတယ္။
၅။    အိမ္ေထာင္ေရးက ဆိုးေကာင္းတိုင္ပင္ အေကာင္းဆံုး သူငယ္ခ်င္းဆိုတဲ့အေပၚ အေျခခံမူတည္ပါတယ္။
၆။    အိမ္ေထာင္ေရးက ဘာသာတရားအဆံုးအမနဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ေပၚ အေျခခံပါတယ္။
၇။    ႏွစ္ေယာက္အတူ႐ိုက္ခဲ့တဲ့ အမွတ္တရဓာတ္ပံုေတြကို  မၾကာခဏ ျပန္ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။
၈။    အိမ္ေထာင္ေရးမွာ “we-ness” ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကြ်န္မတို႔ဆိုတဲ့  စကားလံုးကို သံုးပါတယ္။ 


 
သင့္အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အခ်စ္နဲ႔ ေလးစားမႈ အလံုအေလာက္ရွိရဲ႕လား?
၁။    ခင္ပြန္း/ဇနီး ရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို အျမဲေမးျမန္းပါတယ္။
၂။    အိမ္ေထာင္ဖက္က ခင္ပြန္း/ဇနီး စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ဂ႐ုစိုက္ပါတယ္။
၃။    မၾကာခဏ လစ္လွ်ဴ႐ႈခံရတယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။
၄။    တစ္ဦးစကား တစ္ဦး နားေထာင္ပါတယ္။
၅။    တစ္ဦးရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို တစ္ဦးက ေလးစားပါတယ္။
၆။    တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ခ်စ္ခင္ျမတ္္ႏိုးပါတယ္။
၇။    ခင္ပြန္း/ဇနီးက  ေကာင္းေကာင္း ဂ႐ုစိုက္တယ္လို႔ ခံစားမိပါတယ္။
၈။    ေျပာတာေတြက အေရးပါအရာေရာက္ပါတယ္။
၉။    ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်တဲ့ေနရာမွာ အေရးပါပါတယ္။
၁၀။    အိမ္ေထာင္ေရးဟာ အခ်စ္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနပါတယ္။
၁၁။    ခင္ပြန္း/ဇနီးနဲ႔ အတူ အခ်ိန္ေတြကုန္ဆုံးရတာကို ႏွစ္သက္ပါတယ္။
၁၂။    တစ္ဦးအတြက္ တစ္ဦး သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြပါ။
၁၃။    အခက္အခဲေတြရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတာင္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး နားလည္စာနာၾကပါတယ္။
၁၄။    ခင္ပြန္း/ဇနီးအတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေနပါေသးတယ္။
၁၅။    သူ႕ရဲ႕ ေႏြးေထြးမႈေတြကို အျမဲတမ္း ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။
ရလဒ္အေျဖက ၇ထက္ နဲေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့  ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ ခ်စ္ခင္ရင္းႏီွးတဲ့ ဆက္ဆံေရးရဖို႔ ဒီထက္ ပိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္...

အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေ၀ဖန္တတ္သူ တစ္ေယာက္ လား?
၁။    ဘယ္သူ႔အမွားလည္းဆိုတာ သိေအာင္ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
၂။    စိတ္မေက်နပ္မႈေတြကို ေဖာ္ျပရမွာ မိမိရဲ႕ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။
၃။    ေတာ္႐ံုတန္႐ံု မေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာေလ့မရွိပါဘူး။
၄။    မေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုတဲ့အခ်ိန္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈဟာ အရမ္းျပင္းထန္ပါတယ္။
၅။    မေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာလိုက္ရမွ ရင္ထဲေပါ့သြားပါတယ္။
၆။    သူ႔ကို အျပစ္ေ၀ဖန္ရင္ ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ စကားလံုးလံုးေရြးေျပာဆိုမႈ မရွိတဲ့အတြက္ ေနာင္တရတတ္ပါတယ္။
၇။    ျပႆနာတစ္ရပ္ကို ဆြဲထုတ္လာမိၿပီဆိုရင္ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ အေျခခံအခြင့္အေရး မိမိမွာ ရွိပါတယ္။
၈။    ျပႆနာျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းဟာ သူ႔အျပစ္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာ လက္ခံေအာင္လုပ္ဖို႔က အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။
၉။    မေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါ “မင္းက အျမဲတမ္း…”  “ ရွင္က ဘယ္ေတာ့မွ” ဆိုတဲ့ စကားစုကို သံုးပါတယ္။

ႏွစ္ဦးၾကား ျပႆနာ ဘယ္ေလာက္ျပင္းထန္ေနၿပီလဲ ?
၁။    တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ဘာေတြ လုပ္ေနၾကတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေ၀မႈမရွိဘူး။
၂။    ႏွစ္ဦးၾကား ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ခ်က္မရွိဘူး။
၃။    ျပႆနာေတြက ႐ႈပ္သထက္႐ႈပ္လို႔ ေျဖရွင္းစရာနည္းမရွိဘူး။
၄။    ျပႆနာတစ္ခုျခင္းဆီက အျပင္းအထန္ နာက်င္မႈေတြကိုသာ ျဖစ္ေစတယ္။
၅။    မတူညီမႈေတြနဲ႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ သံသယျဖစ္မိတယ္။
၆။    နာက်င္ခဲ့တာေတြအတြက္ တစ္ဦးကို တစ္ဦးခြင့္လႊတ္ဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္။
၇။    ဆက္ဆံေရးမွာ အေလးထားမႈဆိုတာ မရွိဘူး။
၈။    တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးခ်စ္တယ္ဆိုတာ မေသခ်ာပါဘူး။
၉။    ႏွစ္ဦးသား အနာဂတ္မွာ အတူရွိေနႏိုင္ပါ့မလား ဆိုတာေတြးမိရင္ စိတ္ဓာတ္က်စရာပါ။
၁၀။    ႏွစ္ေယာက္ၾကားက ျပႆနာေတြကို စဥ္းစားမိရင္ ခါးသီးပါတယ္။

ဘ၀ဟာ မ်ဥ္းၿပိဳင္ႏွစ္ခုလို ျဖစ္ေနလား?
၁။    အရင္ကလို ထမင္းလက္ဆံု သိပ္မစားျဖစ္ေတာ့ဘူး။
၂။    တစ္ခါတစ္ရံ လင္မယားထက္ အခန္းေဖာ္နဲ႔ အတူေနရတယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။
၃။    ကိုယ္က အျဖဴ သူက အမည္း ဆိုသလို တူညီတဲ့  စိတ္၀င္စားမႈေတြ ပိုမိုနည္းလာပါတယ္။
၄။    ဘ၀ဟာ မေတြ႕ဆံုႏိုင္တဲ့ မ်ဥ္းၿပိဳင္လို ျဖစ္ေနပါတယ္။
၅။    ၾကာေလ တစ္ဦးအေၾကာင္း တစ္ဦး မသိေလဘဲ။
၆။    အျပင္ကို အတူသြားခဲတယ္။
၇။    တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး အခ်ိန္ျဖဳန္းတာထက္ သူစိမ္းေတြနဲ႔ အခ်ိန္ပိုကုန္ဆံုးမိပါတယ္။
၈။    ေပ်ာ္ရႊင္စရာအေၾကာင္းေတြကို အတူတူ မေျပာျဖစ္ဘူး။
၉။    တစ္ဦးကို တစ္ဦး ေရွာင္ေနတယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။
၁၀။    ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကို သြားေနတဲ့ သေဘၤာႏွစ္စီးနဲ႔ တူပါတယ္။
 
အိမ္ေထာင္ေရးဟာ အထီးက်န္မႈပဲ
၁။    အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတာ ထင္တာထက္ ပိုအထီးက်န္ဆန္တယ္။
၂။    တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး သိပ္ မရင္းႏွီးဘူးလို႔ ခံစားမိပါတယ္။
၃။    ဒီအိမ္ေထာင္ဟာ အဆန္မပါတဲ့ ဗလာတစ္ခုလို႔ ခံစားရပါတယ္။
၄။    ႏွစ္ေယာက္အတူရွိေနလည္း ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္။
၅။    စိတ္ခ်င္းနီးကပ္သူတစ္ဦးကို ေတာင့္တမိပါတယ္။
၆။    အထီးက်န္တယ္လို ခံစားမိတိုင္း နာက်င္ရပါတယ္။
၇။    လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀မွာ အေရးပါသူတစ္ေယာက္လို႔ မခံစားမိဘူး။
၈။    တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားရတယ္လိ႔ု မထင္မိပါဘူး။
၉။    အပယ္ခံတစ္ေယာက္လို႔ ခံစားမိပါတယ္။
၁၀။    ဘယ္သူမွ ကိုယ့္ကို နားမလည္ပါဘူး။
၁၁။    တစ္ခါတစ္ရံ အေဖာ္တစ္ေယာက္ လိုအပ္ေနပါတယ္။
၁၂။    ဒီအိမ္ေထာင္ေရးကေန ဖယ္ထြက္သြားခ်င္ပါတယ္။
အထက္ပါ ေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြ လုပ္ၿပီးၿပီးဆိုရင္ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနကို အနဲနဲ႔အမ်ား သံုးသပ္ၾကည့္လိုက္ၿပီးပါၿပီ။ အနာကိုသိရင္ ေဆးရွိၿပီဆိုသလို မိမိရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးကို အခ်ိန္မီ ထိန္းညႇိကုသႏိုင္သျဖင့္ ခ်စ္မိတဲ့သူတိုင္း ကံေကာင္းၾကပါေစ။

John Gottaman ရဲ႕ Why marriages succeed or fail သဲဦးငယ္ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပသည္။