ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖုန္းနဲ႔ပဲ႐ိုက္တာ၊ ကင္မရာစကိုင္ျဖစ္တာက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကင္မရာကိုယူၿပီး ႐ိုက္ ၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကင္မရာခလုတ္ႏွိပ္လိုက္ၿပီး “Crack”ဆိုတဲ့ ျမည္သြားတဲ့အသံကို အရမ္းသေဘာက်သြားတာနဲ႔ ႀကိဳက္ၿပီး၀ယ္ျဖစ္သြား တာ။ အခုထြက္ထားတဲ့ VCD “ထိုင္ခံုေလး” ဆို ကၽြန္ေတာ္ဒီကင္မရာနဲ႔ပဲ ႐...

Pages