• ေရႊေရာင္လႊမ္းထားေသာအလွတရား

    ေရႊေရာင္လႊမ္းထားေသာ အလွတရား မ်ားကို ယခုလအတြက္ ပံုေဖာ္႐ိုက္ကူး ထားပါတယ္။ပါ၀ါႀကီးမား တဲ့ေရႊေရာင္ ဟာရွဲဒိုး ၊ ႏႈတ္ခမ္းနီမ်ားေပၚမွာ လိမ္းျခယ္ လိုက္တာနဲ႔ အျခားေသာ ပံုရိပ္မ်ားနဲ႔ မတူတဲ့ အျမင္တစ္မ်ဳိး ကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

  • Pages