ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးဥကၠ႒အျဖစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ “ဇင္ဝိုင္း”

Tuesday, September 26, 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးအတြက္ သံုးႏွစ္ၾကာတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ အမႈေဆာင္အသစ္ေရြးခ်ယ္ပြဲ၊ အျပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၂၆ရက္ (ယေန႔) ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး ဥကၠ႒အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ဇင္ဝိုင္းက ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သရုပ္ေဆာင္ဇင္ဝိုင္းက “ေလာကသားေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကို ယံုၾကည္ျပီး ထပ္မံတာဝန္ေပးအတြက္ေက်နပ္ပါတယ္။ ေလာကသားေတြရဲ႕ ေမတၱာတရားကို ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူးခံယူပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္တာဝန္ယူစဥ္က ဒီေလာကစတင္တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္လို႔ အလြန္ကိုတိုက္ပြဲေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ အလြန္မ်ားျပားခဲ့ရပါတယ္။

အခုခ်ိန္မွာေတာ့ နည္းနည္းအသားက်လာၿပီလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း အသက္အရြယ္အရေရာ၊ အေတြ႔အၾကံဳအရေရာ နည္းနည္း ပိုျပီးရင့္က်က္လာျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အရင္ကထက္ပိုျပီး တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္နဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”လို႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။